Bài tập nghiên cứu khoa học – Thư viện mầm non

Author:
 
 
 
 
 
 
 
 
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI
CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG CẦU GIẤY

 
 
 
BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội, 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG
KHOA
 
 
 
Mã sinh viên:
 
 
 
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI
CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG CẦU GIẤY

 
 
 
BÀI
TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                               
 
 
 
 
 
Người
hướng dẫn khoa học:Giảng viên:
 
 
 
 

Nội, 2018

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài tập – công trình nghiên cứu
khoa học đầu tay này, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị
Thoan cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương
đã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi hoàn thành bài tập nghiên cứu
khoa học: “Tìm hiểu thực trạng giáo dục
kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy”.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới những thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Thoan đã trực tiếp hướng dẫn trợ giúp tôi hoàn thành xong bài tập nghiên cứu khoa học này .

Xin chân thành cảm ơn các giáo viên, phụ
huynh và học sinh lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy đã tạo điều
kiện cho tôi thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học này.

Đây là bài tập nghiên cứu khoa học đầu tay, mặc dầu tôi đã rất nỗ lực xong không hề không có những thiếu sót. Kính mong những thầy, cô giáo và những bạn sinh viên góp phần quan điểm để bài tập nghiên cứu khoa học này ngày càng hoàn thành xong hơn .

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2018

Sinh viên

KÍ HIỆU VIẾT TẮT

NCKH: Nghiên cứu khoa
học

MỤC LỤC

Trang
Mở đầu … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

      CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU

I. Lịch sử nghiên cứu yếu tố
1. Các nghiên cứu trong nước về vấn đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ nhỏ .
2. Các nghiên cứu quốc tế về vấn đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ nhỏ ..
II. Một số yếu tố lý luận của đề tài
1. Khái niệm giáo dục .
2. Khái niệm kiến thức và kỹ năng .
3. Khái niệm kỹ năng và kiến thức sống .
4. Xâm hại tình dục trẻ nhỏ .
4.1. Khái niệm .
4.2. Các mức độ xâm hại tình dục trẻ nhỏ .
5. Đặc điểm tâm – sinh lý của trẻ mẫu giáo .
5.1. Đặc điểm sinh lý .
5.2. Đặc điểm tâm ý .
6. Kết luận chương 1 .

       CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG
PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG CẦU GIẤY

7. Khái quát chung về trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
8. Tìm hiểu về tình hình giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy
9. Nguyên nhân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
10. Kết luận chương 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

        
CHƯƠNG 3 :  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIÁO DỤC KỸ NĂNG
PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG CẦU GIẤY

11. Cơ sở khoa học của những giải pháp yêu cầu giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
12. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
13. Kết luận

14. Tài liệu tham khảo

PHẦN MỞ 
ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

“ Bảo vệ trẻ nhỏ khỏi xâm hại tình dục ” là yếu tố được xã hội rất chăm sóc, đặc biệt quan trọng là những bậc cha mẹ có con đang ở tuổi tới trường, nhất là trẻ mầm non. Bởi ở lứa tuổi này, mức độ tăng trưởng ở trẻ còn hạn chế, những gì trẻ học được, trẻ tích góp được trong mái ấm gia đình và sự ảnh hưởng tác động từ xã hội bên ngoài là rất khác nhau trải qua bè bạn, những người xung quanh trẻ, phim ảnh, … trong nhiều trường hợp trẻ phải tự mình ứng phó và xử lý những yếu tố mà trẻ gặp phải, mà một trong số những yếu tố gây khó khăn vất vả nhất ở trẻ là yếu tố phân biệt và phòng chống xâm hại tình dục .
Tuy nhiên, lúc bấy giờ có rất nhiều trường hợp trẻ mầm non bị xâm hại nhưng không những trẻ mà cả cha mẹ đều chưa am hiểu hoặc chưa có kinh nghiệm tay nghề để phân biệt và phòng tránh nên đã gây ra những ảnh hưởng tác động, để lại những hậu quả không mong ước cho trẻ về sau này. Chính vì những thiếu vắng nghiêm trọng những kỹ năng và kiến thức tự bảo vệ do sự hạn chế từ giáo dục trong mái ấm gia đình và nhà trường, sự phức tạp của xã hội văn minh là nguyên do trực tiếp khiến trẻ gặp khó khăn vất vả trong cách ứng xử, giải quyết và xử lý những trường hợp, nhất là những trường hợp về xâm hại tình dục. Do đó, việc phân phối những kiến thức và kỹ năng tự phân biệt về hành vi xâm hại tình dục cho trẻ là rất thiết yếu để giúp trẻ nhận thức, kiểm soát và điều chỉnh những hành vi ứng xử, thái độ của mình cho tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn .
Giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại đã được đưa vào trách nhiệm năm học của Bộ giáo dục và Đào tạo với nội dung đơn cử như sau : Tập trung giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ, hình thành ở trẻ những kỹ năng và kiến thức nhận ra và phòng tránh mọi trường hợp xấu hoàn toàn có thể xảy ra với trẻ. Trong đó, nhà trường là nơi diễn ra đời sống thực của trẻ, trẻ được tiếp xúc với rất nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau thế cho nên trẻ phải được trang bị và giáo dục về những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp trẻ đương đầu với những trường hợp và thử thách của đời sống .

          Xuất phát từ vấn đề trên,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm
hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường
mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy”
nhằm tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục
phòng chống xâm hại trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non này.

2. Mục đích nghiên cứu

– Làm rõ một số ít khái niệm, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu .
– Làm rõ tình hình giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
– Đề xuất 1 số ít giải pháp giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể

– Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
– Giáo viên mầm non tại trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
– Phụ huynh của trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .
– Trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

3.2. Đối tượng nghiên cứu

– Thực trạng giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Nội dung nghiên cứu

– Đề tài chỉ tập trung chuyên sâu làm rõ tình hình kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

4.2. Địa bàn nghiên cứu

– Các nghiên cứu được tiến hành tại những lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

4.3.
Độ tuổi của trẻ

– Trẻ mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi ) : 200 cháu .

5. Nhiệm vụ

– Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, làm rõ những khái niệm tương quan là cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn .
– Nghiên cứu tình hình giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy trải qua những hoạt động giải trí nghiên cứu, phỏng vấn, tìm hiểu, trò chuyện .
– Phân tích tình hình từ đó yêu cầu một số ít giải pháp nhằm mục đích giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy .

6. Phương pháp luận nghiên cứu

6.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Là chiêu thức tích lũy thông tin bằng mạng lưới hệ thống những câu hỏi được sắp xếp trên cơ sở những nguyên tắc : tâm ý, logic và theo nội dung nhất định nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho người được hỏi biểu lộ được quan điểm của mình với những yếu tố thuộc về đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và người nghiên cứu thu nhận được những thông tin riêng biệt tiên phong cung ứng những nhu yếu của đề tài và tiềm năng nghiên cứu .
Phiếu tìm hiểu dành cho : BGH, giáo viên và cha mẹ học viên .

6.2. Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng để bổ trợ những thông tin định tính cho mạng lưới hệ thống những thông tin định lượng qua bảng hỏi. Các yếu tố trực tiếp thu nhận trong bảng hỏi sẽ được đưa vào trong những cuộc phỏng vấn sâu. Thông qua hai hình thức hầu hết là phỏng vấn sâu có cấu trúc và bán cấu trúc được tích hợp một cách ngặt nghèo nhằm mục đích tìm kiếm và khai thác thông tin cho đề tài nghiên cứu .
Phỏng vấn sâu so với : BGH, giáo viên và cha mẹ học viên .

6.3. Phương pháp quan sát

Là giải pháp tích lũy thông tin quan trọng được sử dụng suốt quy trình nghiên cứu, được thực thi qua nhiều quá trình, từ tiến trình khảo sát, tích lũy thông tin đến thực thi tương hỗ và kết thúc. Mục đích của giải pháp này nhằm mục đích thấy được thực tiễn việc giáo dục kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ nhỏ .

6.4. Phương pháp xử lý số liệu

Công tác nghiên cứu yên cầu phải tìm hiểu số liệu trong thực tiễn tại thời gian nhằm mục đích tìm hiểu rõ, đúng chuẩn nhất về yếu tố. Trên cơ sở tác dụng của việc tìm hiểu bẳng hỏi, người nghiên cứu triển khai những kỹ năng và kiến thức như làm sạch phiếu hỏi, tổng hợp, mã hóa và xử lý số liệu .

6.5. Phương pháp phân tích tài liệu

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quy trình nghiên cứu đề tài. Người nghiên cứu thực thi tích lũy những tài liệu văn bản thiết yếu từ những sở, ban, ngành, những nguồn đáng tin cậy và tương thích với đối tượng người dùng cũng như yếu tố nghiên cứu, triển khai xem xét những thông tin có sẵn trong tài liệu để có cái nhìn tổng quan về yếu tố. Các thông tin tích lũy, sử dụng một cách có tinh lọc và phát minh sáng tạo .

8. Dự kiến đóng góp ý kiến mới của đề tài

9. Bố cục khóa luận

Cấu trúc đề tài gồm 2 phần chính : Phần mở màn và phần nội dung. Ngoài phần mở đầu ra, trong phần nội dung gồm có 3 chương :
Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu .
Chương 2 : Thực trạng .
Chương 3 : Kết luận và yêu cầu .

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1. Các nghiên cứu nước ngoài về vấn đề phòng
chống xâm hại tình dục trẻ em

          Có thể nói chưa bao giờ mà vấn nạn xâm hại tình dục trẻ
em lại trở nên nhức nhối và gây bức xúc dư luận như trong thời gian gần đây.
Hàng loạt vụ việc tấn công tình dục bị phanh phui, kéo theo nỗi lo lắng đến tột
độ trong lòng mỗi bậc phụ huynh có con nhỏ. Trên thực tế, không chỉ tại Việt
Nam, ở rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Anh hay Ấn Độ…,
“dịch bệnh âm thầm” này đã len lỏi vào cuộc sống và gây nên nỗi ám
ảnh khôn nguôi cho nhiều gia đình.

Tác giả Grandy Ron ’ ’ O, chuyên viên của tổ chức triển khai ECPAT – một tổ chức triển khai hoạt động giải trí vì tiềm năng chống nạn lạm dụng tình dục ở trẻ nhỏ vào những năm 1990 tại Xứ sở nụ cười Thái Lan, đã viết trong cuốn sách “ Lạm dụng tình dục ở Trẻ em – nỗi phẫn nộ của hội đồng / The rape of innocent ” : Có một cái gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra trong xã hội châu Á. Và điều nghiêm trọng ấy chính là nạn lạm dụng tình dục trẻ nhỏ. Cuốn sách của Grandy Ron ’ ’ O là bức tranh miêu tả sắc nét trong thực tiễn đáng sợ mà toàn bộ tất cả chúng ta buộc phải thừa nhận, hàng nghìn trẻ nhỏ, đặc biệt quan trọng là trẻ em gái trên khắp châu Á đang trở thành nạn nhân của vấn nạn “ lạm dụng tình dục ”. Hầu hết những câu truyện của Grandy Ron ’ ’ O đều là những câu truyện có thật về những đứa trẻ, từ Mianma tới Xứ sở nụ cười Thái Lan, từ Ấn Độ sang đến Pakistan, Bangladesh, … trong những nhà chứa ấy đều có trẻ nhỏ đang bị ép buộc bán dâm. Trẻ em bị lạm dụng tình dục hầu hết không có thời cơ để trở về đời sống thông thường như bao trẻ nhỏ khác. Cuốn sách của Grandy Ron ’ ’ O còn gửi tới tất cả chúng ta một thông điệp đáng trân trọng đó là : “ Hãy cứu lấy những đứa trẻ này vì trẻ nhỏ là toàn bộ của tất cả chúng ta ”. ( khóa luận tốt nghiệp của sv Trần Thị Thanh Trà ” trường ĐH Sư phạm TP. Hà Nội 2 – trên trang web www.text.xemtailieu.com )
Năm 2002, nhóm tác giả người Mỹ : Ellen J Hahn, Urelody Power Noland, MaryKay Rayens, Dawn Myers Christie đã công bố tác dụng nghiên cứu của mình về kiến thức và kỹ năng sống và chỉ ra hiệu suất cao của giáo dục và độ an toàn và đáng tin cậy của việc triển khai chương trình giáo dục kiến thức và kỹ năng sống. Tuy nhiên, chương trình mới chỉ dừng lại ở góc nhìn giáo dục và nhìn nhận chương trình giáo dục kỹ năng và kiến thức sống chứ chưa có nhìn nhận về mức độ của từng kỹ năng và kiến thức đơn cử ( khóa luận tốt nghiệp của sv Trần Thị Thanh Trà ” trường ĐH Sư phạm TP.HN 2 – trên trang web www.text.xemtailieu.com )
Để góp thêm phần nhỏ bé vào đại chiến chống lại vấn nạn xâm hại tình dục trẻ nhỏ, vào cuối năm năm nay, cô Jill Tolles, giảng viên Đại học Nevada, thành viên của Trường Tư pháp vương quốc và cũng là một nhà hoạt động giải trí bảo vệ quyền trẻ nhỏ tại Mỹ, đã có bài thuyết trình đầy nhiệt huyết trên forum TED nổi tiếng quốc tế. Không chỉ là những lời lôi kéo sáo rỗng, khuôn mẫu, bài phát biểu của cô Jill Tolles khiến bất kỳ ai cũng phải thức tỉnh trước câu truyện có thật khi bản thân nữ giảng viên cũng từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục khi mới lên 6 tuổi. Trong bài phát biểu của mình, giảng viên Jill Tolles đã khiến nhiều người bàng hoàng khi trích dẫn số liệu đáng báo động về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ nhỏ. ( trang youtube mang tựa đề “ Bài thuyết trình nữ giảng viên từng bị xâm hại tình dục của chính Jill Tolles ) .
Theo ước tính của Trung tâm trấn áp và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ( CDC ), cứ 4 bé gái thì có 1 bé và cứ 6 bé trai thì có 1 bé sẽ bị lạm dụng trước 18 tuổi. Đáng quan tâm, sau 8 tháng nghiên cứu về vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ nhỏ, cô Jill Tolles biết được rằng có tới 93 % trẻ quen biết với chính kẻ lạm dụng mình, và thường đó chính là bạn hữu hoặc người thân trong gia đình của mái ấm gia đình. Vậy nhưng, cũng có tới 90 % trẻ không kể với ai, và số lượng này thậm chí còn còn cao hơn ở những bé trai chính bới vẫn có sự tẩy chay rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với những bé trai, hoặc chỉ có đàn ông mới hoàn toàn có thể là kẻ lạm dụng ( website www.tuoitre.vn đăng tải ngày 14/1/2017 ) .
Bên cạnh đó, có một số ít thông tin khá tích cực cho trẻ như :

Ở Vương Quốc Anh: Trẻ em bắt đầu được giáo dục giới tính khi còn mầm
non:
Pháp luật Anh quy định
rất rõ rằng trẻ khi đủ 5 tuổi sẽ bắt đầu học về giới tính một cách bắt
buộc. Ngoài ra, Vương quốc Anh còn đang áp dụng phương pháp “giáo dục đồng
cấp”. Thông qua sự phát triển của việc giáo dục giới tính vị thành niên và việc
sử dụng hình ảnh tương tác, phương pháp này được áp dụng nhằm hạn chế tệ nạn và
tình trạng xâm phạm tình dục ở vị thành niên (trang web www.kenh14.vn > Học đường đăng tải
ngày 15/3/2018)


Ở Malaysia: Trẻ em sẽ học giới tính từ khi lên 4:
Malaysia là một trong
những quốc gia tiên phong tại khu vực Đông Nam Á về công tác phổ cập giáo dục
giới tính cho trẻ em. Tương tự như Anh, Chính phủ Malaysia khuyến cáo trẻ em
nên được giáo dục giới tính từ năm 4 tuổi. Chương trình học của các bé sẽ do Bộ
Phát triển Phụ nữ, Gia đình và Cộng đồng, Bộ Giáo dục, những chuyên gia và các
tổ chức phi chính phủ biên soạn. (trang web www.kenh14.vn > Học đường đăng tải
ngày 15/3/2018)

2. Các nghiên cứu trong nước về vấn đề phòng
chống xâm hại tình dục trẻ em

Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng An – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ : Từ trước đến nay, nước ta hay dùng từ “ lạm dụng tình dục ”. Tuy nhiên, ở Nước Ta nghĩa của từ “ lạm dụng ” không sát nghĩa với khái niệm của quốc tế sử dụng vì vậy sau này đã có đổi thành “ xâm phạm tình dục ”. Trong quy trình sử dụng, cụm từ này liên tục không tương thích cho nên vì thế sau khi Quốc hội quyết định hành động đổi khác thì cụm từ “ xâm hại tình dục ” được sử dụng từ năm 2010 đến nay .
“ Những hậu quả về tâm ý so với nạn nhân của tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ nhỏ và giải pháp khắc phục ” – năm 2005, một nghiên cứu của TS. Dương Tuyết Miên, giảng viên khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP.HN được đăng tải trên Đặc san về Bình đẳng giới, tạp chí Luật học. Trong bài viết, tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu và phân tích những tổn hại về mặt niềm tin mà nạn nhân của tội hiếp dâm gặp phải. Ngoài sự đau đớn về thể xác, rủi ro tiềm ẩn lây nhiễm về những bệnh tình dục, HIV / AIDS, … nạn nhân của tội hiếp dâm còn bị chấn thương nghiêm trọng về mặt ý thức mà shock chỉ là một phần trong số ít những bộc lộ. Tác giả có trích dẫn những hiệu quả nghiên cứu của Patricia A Resick, sau khi bị hiếp dâm có 96 % nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo ngại và hay giật mình ; 92 % rơi vào trạng thái sợ hãi, có những rối loạn tâm ý, có yếu tố trong kiểm soát và điều chỉnh hành vi xã hội và hậu quả để lại là không hề phủ nhận, đặc biệt quan trọng với những bé gái bị chính người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình xâm hại. ( tr30-35-37 của bài viết được đăng tải trên tạp chí “ Đặc sản về bình đẳng giới ” xuất bản năm 2005 được tàng trữ tại Thư Viện Quốc Gia TP. Hà Nội ) .
Với đề tài : “ Cơ sở lý luận và thực tiễn để kiến thiết xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục ở nước ta thời kỳ 2000 – 2010 ”, những chuyên viên của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đưa ra những nhận định và đánh giá, nhìn nhận và quan điểm của mình về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn trong nước để từ đó thiết kế xây dựng một kế hoạch chăm nom, bảo vệ và giáo dục trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục thời kỳ 2000 – 2010. Bằng cách phác họa vắn tắt tình hình công tác làm việc chăm nom, bảo vệ và giáo dục ở nước ta lúc bấy giờ cũng như tình hình tác chăm nom, bảo vệ và giáo dục trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục, những chuyên viên đã yêu cầu một kế hoạch tổng hợp với tiềm năng tổng quát : “ Tạo sự chuyển biến can đảm và mạnh mẽ về nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm và hành vi của những cơ quan, chính quyền sở tại những cấp, những tổ chức triển khai đoàn thể xã hội, trong mỗi mái ấm gia đình và toàn thể xã hội để ngăn ngừa, giảm dần và tiến tới giảm thiểu thực trạng trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục ” ( khóa luận tốt nghiệp của sv Trần Thị Thanh Trà ” trường ĐH Sư phạm TP. Hà Nội 2 – trên trang web www.text.xemtailieu.com )
Sách “ Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con – Cha mẹ cần biết trước khi quá muộn ” hầu hết được biên soạn bởi Tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Sách cung ứng những hiểu biết cơ bản về yếu tố xâm hại tình dục trẻ nhỏ, cách dạy trẻ phòng chống xâm hại tình dục, những việc cần làm khi thấy trẻ có tín hiệu bị xâm hại tình dục, tâm sự của những người từng bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, còn có phần dành cho trẻ nhỏ với tựa “ Những bảo vật của Hiệp sĩ TANI – Trẻ em bảo vệ trẻ nhỏ ” do Trần Lê Thảo Nhi và Đào Thị Thúy cùng tham gia triển khai cuốn sách này. Nội dung chính của cuốn sách ra mắt những kỹ năng và kiến thức phòng tránh xâm hại tình dục dành cho bé – với những câu thơ để thuộc, dễ nhớ, nhiều câu truyện thoát hiểm thiết thực và tranh minh họa sinh động. ( tin tức cuốn sách được đăng tải trên rất nhiều website như : www.gioithieusachmoi.com, www.minhkhai.com.vn/store2, www.dantri.com.vn, …. )

          Chương trình “Bạn hữu trẻ em” được
thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam
và UNICEF giai đoạn 2010-2016. Đây là chương trình kết hợp các chương trình
giáo dục, phát triển và sống còn của trẻ em, bảo vệ trẻ em và chính sách xã hội
của UNICEF hỗ trợ cung cấp các dịch vụ lồng ghép cho trẻ em ở Đồng Tháp, Kon
Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng
phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, “Kỹ năng từ
chối – nói không” với những cám dỗ trong cuộc sống, trang bị cho trẻ những kỹ
năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ như ma túy, lạm dụng tình dục, bóc lột
sức lao động. (trích bài viết có tựa
đề “1,5 triệu USD để gia tăng thực hiện
quyền trẻ em” được đăng tải trên trang web www.meyeucon.org ngày 12/5/2010)

Bài viết “ Giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ : Đừng để quá muộn ” của tác giả Nguyên Minh đã nêu lên tình hình giáo dục kỹ năng và kiến thức này cho trẻ nhỏ. Bài viết đã chỉ ra sự chủ quan của cha mẹ trong việc giáo dục trước thực trạng trẻ nhỏ bị xâm hại liên tục trong thời hạn vừa mới qua và đưa ra quan điểm trước khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ năng và kiến thức vào trong những trường mầm non thì mỗi nhà trường cũng như những bậc cha mẹ cần phải tự tìm kiếm những chương trình giảng dạy kỹ năng và kiến thức phòng chống xâm hại tình dục để hướng dẫn, giúp sức những em. ( thông tin bài viết được đăng tải trên trang web www.vietnammoi.com ngày 22/3/2017 ) .
Trên trang báo mạng Vietnamnet. vn có đưa ra bài viết “ 8 kỹ năng và kiến thức cơ bản tự bảo vệ bản thân cha mẹ dạy con càng sớm càng tốt ”. Bài viết nêu lên 8 kỹ năng và kiến thức mà cha mẹ cần dạy trẻ ngay từ khi còn nhỏ như : không ai được chạm vào vùng kín trên khung hình bé, tuyệt đối không đi theo người lạ, không đi theo người lạ, không được nhận bất kỳ thứ gì từ người lạ, ứng xử khi lạc cha mẹ, … Ngoài việc nói lên tầm quan trọng của việc dạy những kỹ năng và kiến thức này cho trẻ từ sớm thì tác giả còn nêu ra mục tiêu và phương pháp dạy trẻ của cha mẹ với từng kiến thức và kỹ năng khác nhau để từ đó trẻ hoàn toàn có thể tiếp thu thuận tiện hơn. ( thông tin bài viết được đăng tải trên trang web www.vietnamnet.com ngày 13/4/2016 )
Tác giả Tỉnh Thái Bình trong bài viết “ Hơn 1000 trẻ bị xâm hại tình dục mỗi năm ” – 2017 đã san sẻ những thống kê số trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục trong 5 năm ( 2012 – năm nay ) ở Nước Ta. Trong bài viết, mới chỉ đề cập đến thống kê số trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục và trong thực tiễn giải quyết và xử lý tội phạm xâm hại tình dục còn gặp nhiều khó khăn vất vả. ( thông tin bài viết được đăng tải trên trang web www.vietbao.com ngày 27/3/2017 )
Theo số liệu công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong 5 năm ( 2011 – năm ngoái ), cả nước phát hiện trên 8200 vụ xâm hại trẻ nhỏ, với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 5300 vụ ( khoảng chừng 65 % ) và ngày càng tăng xâm hại tình dục ( tr23 – Cuốn “ Truyền thông phòng chống xâm hại tình dục và những tệ nạn xã hội trong nhà trường ” của nhà xuất bản Lao động-Xã hội được tàng trữ tại Thư viện vương quốc ) .
Mỗi năm, có khoảng chừng 2 nghìn trường hợp trẻ nhỏ bị đấm đá bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết và xử lý. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng : “ 6 tháng đầu năm 2017 đã có gần một nghìn trẻ nhỏ bị xâm hại ; trong đó 70 % nạn nhân trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, so với tình hình, tôi nhận thấy số lượng này vẫn chưa phản ánh vừa đủ tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ nhỏ lúc bấy giờ. ( website www.baomoi.com đăng tải ngày 28/7/2017 tựa đề “ Những số liệu báo động về xâm hại tình dục trẻ nhỏ ” )
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, Tổng Cục công an từ năm năm trước – 2016, toàn nước phát hiện 4.147 vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ, với 4.320 đối tượng người tiêu dùng gây án, xâm hại 4.140 em, đơn cử : ( website baomoi.com đăng tải ngày 28/7/2017 tựa đề “ Những số liệu báo động về xâm hại tình dục trẻ nhỏ ” )
– Hiếp dâm trẻ nhỏ : 1.495 vụ / 1.615 đối tượng người tiêu dùng / xâm hại 1.479 nạn nhân .
– Cưỡng dâm trẻ nhỏ : 22 vụ / 22 đối tượng người tiêu dùng / xâm hại 596 nạn nhân .
– Dâm ô với trẻ nhỏ : 556 vụ / 565 đối tượng người dùng / xâm hại 596 nạn nhân .
– Giao cấu với trẻ nhỏ : 2.074 vụ / 2.118 đối tượng người tiêu dùng / xâm hại 2.052 nạn nhân .
– Nạn nhân bị xâm hại đa phần là trẻ em gái ( chiếm trên 80 % ). Trong đó dưới 6 tuổi chiếm 278 em, từ 6 dến dưới 13 tuổi chiếm 1.333 em ; từ 13 dến dưới 16 tuổi chiếm 2538 em ; số trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm 28,2 % ; trẻ nhỏ bỏ học, sống long dong, bị xâm hại tình dục chiếm 11,6 % .
– Qua khảo sát từ năm năm trước đến năm năm nay tại 15 tỉnh, thành phố địa phận trọng điểm như : TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau phát hiện 999 vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ với 1.003 đối tượng người dùng. Số tuổi trẻ nhỏ từ 10 – 16 tuổi .
– Riêng 6 tháng đầu năm 2017, toàn nước phát hiện 805 vụ xâm hại trẻ nhỏ / 881 đối tượng người tiêu dùng / 832 nạn nhân. Trong đó, xâm hại tình dục trẻ nhỏ : 696 vụ / 716 đối tượng người tiêu dùng / 710 nạn nhân. những tỉnh, thành phía Nam chiếm gần 30 % so với tổng số vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ của cả nước .
– Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 790 trẻ nhỏ bị đấm đá bạo lực, xâm hại, trong đó 605 em bị xâm hại tình dục, chiếm 76,6 % .
– Phần lớn, những vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ phát hiện được là do quần chúng, mái ấm gia đình và nạn nhân đến tố cáo. Ngành Công an phát hiện được bằng nhiệm vụ chỉ chiếm 6 % .

KẾT LUẬN: Qua những nghiên cứu trên
cho thấy, còn có sự thiếu hụt những nghiên cứu về mảng đề tài giáo dục kỹ năng
phòng chống xâm hại cho trẻ em. Mỗi một bài báo, một nghiên cứu chỉ mới dừng
lại ở việc phân tích một vài khía cạnh về vấn đề thực trạng xâm hại tình dục ở
trẻ em nói chung, chứ chưa đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực này.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1. Khái niệm giáo dục

Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa “ Giáo dục ” ( trên trang web www.tratu.soha.vn ) :
+ Động từ : Là hoạt động giải trí nhằm mục đích ảnh hưởng tác động một cách có mạng lưới hệ thống đến sự tăng trưởng ý thức, sức khỏe thể chất của một đối tượng người dùng nào đó, làm cho đối tượng người dùng ấy từ từ có những phẩm chất và năng lượng như nhu yếu đề ra .
+ Danh từ : Là mạng lưới hệ thống những giải pháp và cơ quan giảng dạy-giáo dục của một nước .
Theo từ điển tiếng Anh, “ Giáo dục ” – “ Education ” – vốn có gốc từ tiếng La-tinh “ Educare ” có nghĩa là “ làm thể hiện ra ”. Có thể hiểu giáo dục là quy trình, phương pháp làm thể hiện ra những năng lực tiềm ẩn của người được giáo dục. ( website www.vi.wikipedia.org/wiki )
Về cơ bản, những giáo trình về giáo dục học ở Nước Ta đều trình diễn “ Giáo dục là hiện tượng kỳ lạ xã hội đặc biệt quan trọng, thực chất của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm tay nghề lịch sử dân tộc – xã hội của những thế hệ loài người ”. Định nghĩa này nhấn mạnh vấn đề về sự truyền đạt và lĩnh hội giữa những thế hệ, nhấn mạnh vấn đề đến yếu tố dạy học, nhưng không đề cập đến mục tiêu sâu xa hơn, mục tiêu ở đầu cuối của việc đó. Ngoài ra, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “ Giáo dục ” ( trên trang web www.dankinhte.vn tựa đề “ Giáo dục là gì ? ” ) :
– Giáo dục được hiểu là quy trình hình thành và tăng trưởng nhân cách dưới ảnh hưởng tác động của toàn bộ những hoạt động giải trí từ bên ngoài, được thực thi một cách có ý thức của con người trong nhà trường, mái ấm gia đình và ngoài xã hội .
– Giáo dục còn được hiểu là mạng lưới hệ thống những ảnh hưởng tác động có mục tiêu xác lập được tổ chức triển khai một cách khoa học ( có kế hoạch, có chiêu thức, có mạng lưới hệ thống ) của những cơ quan giáo dục chuyên biệt ( nhà trường ) nhằm mục đích tăng trưởng tổng lực nhân cách. Qua những môn học trên trường, lớp cũng như qua những hoạt động giải trí như báo cáo giải trình thời sự, màn biểu diễn văn nghệ, cắm trại, thăm quan, … được tổ chức triển khai ngoài giờ lên lớp, sẽ tạo ra những ảnh hưởng tác động tích cực đến sự hình thành và tăng trưởng nhân cách của người được giáo dục, dưới tác động ảnh hưởng của giáo viên, của nhà giáo dục .
– Giáo dục được hiểu là quy trình hình thành và tăng trưởng nhân cách người giáo dục dưới quan hệ của những tác động ảnh hưởng sư phạm của nhà trường, chỉ tương quan đến những mặt giáo dục như : trí học, đức học, mĩ dục, thể dục, giáo dục lao động .
– Giáo dục còn được hiểu là quy trình hình thành và tăng trưởng nhân cách người được giáo dục chỉ tương quan đến giáo dục đạo đức. Sự sinh ra và tăng trưởng của giáo dục gắn liền với cự sinh ra và tăng trưởng của xã hội. Một mặt, giáo dục Giao hàng cho sự tăng trưởng xã hội, bởi lẽ, xã hội sẽ không tăng trưởng thêm một bước nào nếu như không có những điều kiện kèm theo thiết yếu cho giáo dục tạo ra. Mặt khác, sự tăng trưởng của giáo dục luôn chịu sự pháp luật của xã hội trải qua những nhu yếu ngày càng cao và những điều kiện kèm theo ngày càng thuận tiện do sự tăng trưởng xã hội mang lại. Chính vì thế, trình độ tăng trưởng của giáo dục phản ánh những đặc thù tăng trưởng của xã hội .

Kết luận: “Giáo dục” là sự hoàn
thiện của mỗi cá nhân, đây cũng là mục tiêu sâu xa của giáo dục; người giáo dục,
hay có thể gọi là thế hệ trước, có nghĩa vụ phải dẫn dắt, chỉ hướng, phải truyền
tải lại cho thế hệ sau tất cả những gì có thể để làm cho thế hệ sau trở nên
phát triển hơn, hoàn thiện hơn.Với ý nghĩa đó, giáo dục đã ra đời từ khi xã hội
loài người mới hình thành, do nhu cầu của xã hội và trở thành một yếu tố cơ bản
để làm phát triển loài người, phát triển xã hội. Giáo dục là một hoạt động có ý
thức của con người nhằm vào mục đích phát triển con người và phát triển xã hội.

2. Khái niệm kỹ năng

    Theo từ điển Wiktionary tiếng Việt định
nghĩa: “Kỹ năng là một loại tài năng gì đó đặc biệt, là khả năng ứng dụng tri
thức khoa học vào thực tiễn”. (trang
web www.vi.wiktionary.org/wiki )

Theo từ điển Wikipedia tiếng Việt định nghĩa : “ Kỹ năng là năng lực của con người trong việc vận dụng kỹ năng và kiến thức để thực thi một trách nhiệm nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, xử lý yếu tố tổ chức triển khai, quản trị và tiếp xúc ”. ( website www.vi.wikipedia.org/wiki )
Theo L. Đ. Levitov nhà tâm lý học Liên Xô cho rằng : “ Kỹ năng là sự triển khai có tác dụng một động tác nào đó hay một hoạt động giải trí phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và vận dụng những phương pháp đúng đắn, có tính đến những điều kiện kèm theo nhất định ”. ( đăng tải trên trang web www.khoaluantotnghiep.com ngày 15/8/2017 )
Theo A.G.Covaliop : “ Kỹ năng là phương pháp triển khai hành vi tương thích với mục tiêu và điều kiện kèm theo của hành vi ”. ( thuộc chương 5 : Kỹ năng tiếp xúc được đăng tải trên trang web www.khoaluan.vn )
Theo A.V.Petrovxki : “ Kỹ năng là sự vận dụng những tri thức, những kỹ xảo đã có để lựa chọn thực thi những phương pháp, hành vi tương ứng với mục tiêu đề ra ”. ( thuộc chương 5 : Kỹ năng tiếp xúc được đăng tải trên trang web www.khoaluan.vn )
Theo Bùi Văn Huệ : “ Kỹ năng là năng lực vận dụng tri thức, khái niệm, định nghĩa, định luật vào thực tiễn ”. ( thuộc chương 5 : Kỹ năng tiếp xúc được đăng tải trên trang web www.khoaluan.vn )
Theo Lưu Xuân Mới : “ Kỹ năng là sự biểu lộ tác dụng hành vi trên cơ sở kỹ năng và kiến thức đã có. Kỹ năng là tri thức trong hành vi ”. ( thuộc chương 5 : Kỹ năng tiếp xúc được đăng tải trên trang web www.khoaluan.vn )
Theo tác giả Thái Duy Nguyên : “ Kỹ năng là sự ứng dụng kỹ năng và kiến thức trong hoạt động giải trí ”. ( đăng tải trên trang web www.khoaluantotnghiep.com ngày 15/8/2017 )
Theo tác giả Vũ Dũng thì : “ Kỹ năng là năng lượng vận dụng có tác dụng tri thức về phương pháp hành vi đã được chủ thể lĩnh hội để thực thi những trách nhiệm tương ứng ” ( đăng tải trên trang web www.khoaluantotnghiep.com ngày 15/8/2017 )
Theo tác giả Đặng Thành Hưng : “ Kỹ năng là một dạng hành vi được triển khai tự giác dựa trên tri thức về việc làm, năng lực hoạt động và những điều kiện kèm theo sinh học – tâm ý khác nhau của cá thể ( chủ thể của kỹ năng và kiến thức đó ) như nhu yếu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá thể … để đạt được hiệu quả theo mục tiêu hay tiêu chuẩn đã định, hoặc mức độ thành công xuất sắc theo chuẩn hay lao lý ”. ( đăng tải trên trang web www.tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki với tựa đề “ Một số khái niệm / kiến thức và kỹ năng ” ngày 13/12/2018 )
Theo cẩm nang giáo dục : “ Kỹ năng là năng lực thực thi thuần thục một hay nhiều hành vi dựa trên sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng hoặc kinh nghiệm tay nghề đã có để tạo ra tác dụng mong đợi ”. ( đăng tải trên trang web www.camnanggiaoduc.com với tựa đề “ Kỹ năng là gì và kiến thức và kỹ năng sống là gì ? 6 loại kỹ năng và kiến thức cần tăng trưởng ” ngày 5/10/2018 )

Kết luận: Từ những khái niệm trên có thể hiểu một cách
chung nhất về khái niệm kỹ năng: “Kỹ năng”  là năng lực (khả năng) của chủ thể thực hiện thuần
thục một hành động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn và vận dụng những
tri thức, cách thức hành động đúng đắn để đạt được mục đích đề ra.

3.Khái niệm kỹ năng sống (Hướng dẫn và rèn
luyện Kỹ năng sống cho trẻ mầm non – Trương Thị Hoa Bích Dung do Nhà xuất bản Đại
học Quốc Gia Hà Nội xuất bản ngày 22/3/2012 được lưu trữ tại thư viện trường
Cao đẳng Sư phạm Trung Ương). (tr11, 12, 13)

Kỹ năng sống là khái niệm được sử dụng thoáng rộng nhằm mục đích vào mọi lứa tuổi trong nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí thuộc những nghành khác nhau của đời sống xã hội. Ngay những năm đầu thập kỉ 90, những tổ chức triển khai Liên Hiệp Quốc ( Liên Hiệp Quốc ) như UNESCO ( Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa truyền thống Liên Hiệp Quốc ), WHO ( Tổ chức Y tế Thế giới ), UNICEF ( Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc ) đã chung sức thiết kế xây dựng chương trình giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, cho đến nay, khái niệm này vẫn nằm trong thực trạng chưa có một định nghĩa rõ ràng và khá đầy đủ :

Theo từ điển Wikipedia: Kỹ
năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy
hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp
trong cuộc sống hằng ngày của con người.

Theo UNESCO – Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa truyền thống Liên Hiệp Quốc ý niệm : Kỹ năng sống được hiểu là năng lượng triển khai không thiếu những kiến thức và kỹ năng và tham gia vào đời sống hằng ngày. Đó là năng lực làm cho hành vi và sự biến hóa của mình tương thích với cách ứng xử tích cực giúp con người hoàn toàn có thể trấn áp, quản trị có hiệu suất cao những nhu yếu và những thử thách trong đời sống hằng ngày. Kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột giáo dục : Học để biết – học để làm – học để khẳng định chắc chắn mình – học để chung sống độc lập .
Theo WHO – Tổ chức Y tế quốc tế : Kỹ năng sống là năng lượng tâm ý xã hội, là năng lực ứng phó một cách có hiệu suất cao với những nhu yếu và thử thách của đời sống. Đó cũng là năng lực của một cá thể để duy trì một trạng thái khỏe mạnh về mặt ý thức, biểu lộ qua hành vi tương thích và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa truyền thống và môi trường tự nhiên xung quanh. Năng lực tâm ý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khỏe thể chất theo nghĩa rộng nhất về sức khỏe thể chất, ý thức và xã hội. Kỹ năng sống là năng lực biểu lộ, thực thi năng lượng tâm ý xã hội này. ( tr81 “ Giáo dục giá trị sống và kỹ năng và kiến thức sống cho trẻ mầm non – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, ThS. Phan Thị Thảo Hương ) :
Theo UNICEF – Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc : Kỹ năng sống là năng lực nghiên cứu và phân tích trường hợp và ứng xử, năng lực nghiên cứu và phân tích cách ứng xử và năng lực tránh được những trường hợp. Các kiến thức và kỹ năng sống nhằm mục đích giúp tất cả chúng ta chuyển dời kỹ năng và kiến thức “ cái tất cả chúng ta biết ” và thái độ, giá trị “ cái tất cả chúng ta nghĩ, cảm thấy, tin cậy ” thành hành vi thực tiễn “ làm gì và làm cách nào ” là tích cực nhất và mang đặc thù thiết kế xây dựng .

Kết
luận
: Khái niệm “kỹ năng sống” được hiểu
theo nhiều cách khác nhau ở từng khu vực và từng quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng
chung là sử dụng khái niệm kỹ năng sống của UNESCO để triển khai các hoạt động
phát triển kỹ năng sống cho các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là trẻ mầm non
lứa tuổi mẫu giáo lớn. Điều này được lý giải bởi 2 lý do: Thứ nhất, nếu hiểu kỹ
năng sống theo nghĩa hẹp là đồng nhất kỹ năng sống với năng lực tâm lý xã hội
do đó làm giảm đi phạm vi ảnh hưởng cũng như tác dụng của kỹ năng sống. Năng lực
tâm lý xã hội đề cập tới khả năng của con người biểu hiện những cách ứng xử
đúng hoặc chính xác khi tương tác với người khác trong các tình huống khác nhau
của môi trường xung quanh dựa trên nền văn hóa nào đó. Nhưng điều cần lưu ý là
con người không chỉ cần năng lực thích ứng với những thách thức của cuộc sống,
mà con người cần phải biết thay đổi một cách phù hợp và mang tính tích cực. Thứ
hai, khái niệm kỹ năng sống theo nghĩa rộng đã bao hàm trong nó năng lực tâm lý
xã hội với ý nghĩa là thành phần có vai trò chung trong việc hỗ trợ cho sức khỏe
thể chất, giúp cá nhân sống hạnh phúc với những người khác trong xã hội. Bên cạnh
đó, theo nghĩa rộng, khái niệm kỹ năng sống còn đề cập đến khả năng con người
quản lý được các tình huống rủi ro, không chỉ đối với bản thân mà còn có thể gây
ảnh hưởng đến mọi người trong việc chấp nhận các biện pháp ngăn ngừa rủi ro.
Đây chính là khả năng con người quản lý một cách thích hợp bản thân, người khác
và xã hội trong cuộc sống  hàng ngày.

4. Xâm hại tình dục trẻ em

3.1. Khái niệm

Theo WHO – Tổ chức Y tế quốc tế : Xâm hại tình dục trẻ nhỏ là sự tham gia của một đứa trẻ vào hoạt động giải trí tình dục mà đứa trẻ đó không có ý thức không thiếu, không có năng lực đưa ra sự đồng ý chấp thuận tham gia, hoặc hoạt động giải trí tình dục mà đứa trẻ đó chưa đủ tăng trưởng cả về mặt tâm sinh lý để tham gia và không hề chấp thuận đồng ý tham gia, hoặc hoạt động giải trí tình dục trái với những lao lý của pháp lý hoặc những thuần phong mỹ tục của xã hội ( trang facebook.com > permalink “ STOP CHILD ABUSE ” san sẻ ngày 14/1/2018 )
Căn cứ vào pháp lý “ Điều 4 – Luật trẻ nhỏ năm năm nay ” của nước CHXHCN Nước Ta nêu rằng : Xâm hại tình dục trẻ nhỏ là việc dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ nhỏ tham gia vào những hành vi tương quan đến tình dục, gồm có hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ nhỏ và sử dụng trẻ nhỏ vào mục tiêu mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức ( Luật trẻ nhỏ do Quốc hội phát hành số 102 / năm nay / QH13 ngày 5/4/2016 được đăng tải trên website nganhangphapluat.thukyluat ) .
Nói về khái niệm “ xâm hại tình dục ”, ông Trần Thành Nam – Tiến sĩ Tâm lý học trẻ nhỏ và vị thành niên cho biết : Xâm hại tình dục trẻ nhỏ là toàn bộ những hành vi dụ dỗ, xúi bẩy, lôi kéo, ép buộc trẻ nhỏ triển khai 1 số ít hành vi mang đặc thù tính dục không tương thích với lứa tuổi của những em. Hành vi nhìn chỗ kín ( thị dâm ), chuyện trò về yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí tình dục, bộ phận sinh dục ( khẩu dâm ), nghe, động chạm, ôm đều hoàn toàn có thể được xem là xâm hại tình dục. Khái niệm “ xâm hại tình dục ” được hiểu rất rộng chứ không chỉ là hành vi quan hệ tình dục như nhiều người vẫn nghĩ. ( trích dẫn từ bài viết có tựa đề “ Xâm hại tình dục trẻ nhỏ : Những điều cha mẹ đang lầm tưởng ” của tác giả Huyên Nguyễn được đăng tải trên trang web www.laodong.vn ngày 3/7/2016 )
Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng An – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ : “ Xâm hại tình dục ” nhằm mục đích nói lên một số ít hiện tượng kỳ lạ từ nhìn, sờ mó vào những chỗ kín của trẻ, rồi đến những việc dụ dỗ, cho trẻ xem phim khiêu dâm, dụ dỗ trẻ không mặc quần áo và sau cuối là dâm ô, giao cấu, hiếp dâm với trẻ. Tất cả những hình thức đó được định nghĩa là xâm hại tình dục trẻ nhỏ. ( trích dẫn từ bài viết có tựa đề “ Xâm hại tình dục trẻ nhỏ : Những điều cha mẹ đang lầm tưởng ” của tác giả Huyên Nguyễn được đăng tải trên trang web www.laodong.vn ngày 3/7/2016 )
Theo Bác sĩ Trà Anh Duy – Bệnh viện Bình Dân : Xâm hại tình dục trẻ nhỏ là quy trình trong đó một người trưởng thành tận dụng vị thế của mình nhằm mục đích dụ dỗ hay cưỡng ép trẻ nhỏ tham gia vào hoạt động giải trí tình dục ( website tuoitre.vn ngày 14/1/2017 với tựa đề “ Hành vi xâm hại tình dục trẻ nhỏ là gi ? ” ) .

Kết luận: Tuy vẫn chưa có một khái niệm cụ thể nào nói
về xâm hại tình dục, nhưng dựa vào các quy định của pháp luật hình sự của Việt
Nam và định nghĩa của tổ chức WHO, ta có thể hiểu sơ lược khái niệm xâm hại
tình dục trẻ em như sau: “Xâm hại tình dục trẻ em là hành vi có chủ ý để làm
hài lòng, thỏa mãn nhu cầu tình dục của một người đối với trẻ em, đây là hành
vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em
bao gồm các hành vi khác nhau (hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em)”.

3.2. Các mức độ xâm hại tình dục trẻ em

          Theo Quỹ dân số Liên
Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) vừa dịch và đăng tải clip với nội dung “Làm
thế nào để bảo vệ các con của mình không bị xâm hại tình dục?” cảnh báo phụ
huynh về 5 mối nguy hiểm trẻ dễ gặp phải hay được hiểu theo cách khác đó là 5 cảnh
báo về các mức độ xâm hại tình dục ở trẻ được đăng tải trên trang web www.thptlocphat.edu.vn ngày 1/4/2016  đó là:

– Báo động “ Nhìn ” : Khi có người nhìn vào vùng kín của trẻ, hoặc bắt trẻ nhìn vào vùng kín của họ .
– Báo động “ Nói ” : Nói chuyện về vùng kín với trẻ .
– Báo động “ Chạm ” : Khi ai đó sờ vào vùng kín của trẻ, hoặc dụ dỗ trẻ sờ vào vùng kín của người đó .
– Báo động “ Bắt cóc ” : Đưa trẻ đến khu vực vắng mà không có sự được cho phép của cha mẹ .
– Báo động “ Ôm ” : Ôm trẻ theo cách không đứng đắn .
Qua đây, những bậc cha mẹ có thêm kiến thức và kỹ năng để trang bị cho trẻ về những mức độ xâm hại, giúp trẻ nhận ra và phòng tránh những ảnh hưởng tác động xấu hoàn toàn có thể gây hại đến ý thức cũng như thân thể trẻ .

4. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn

4.1. Đặc điểm sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn (
Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em (in lần thứ 5) của nhóm tác giả Phan Thị Ngọc
Yến – Trần Minh Kỳ – Nguyễn Thị Dung do Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội xuất
bản ngày 19/6/2009 được lưu trữ tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung
Ương).

          Cơ thể trẻ em nói chung và từng cơ quan nói
riêng không hoàn toàn giống người trưởng thành.

Cơ thể trẻ nhỏ không phải là khung hình người lớn thu nhỏ lại theo một tỷ suất nhất định .
Giữa khung hình trẻ nhỏ và người lớn có nhiều điểm khác nhau : khác nhau về size, về cân nặng, về cấu trúc và về tính năng hoạt động giải trí .
Sự hoạt động giải trí của khung hình trẻ cũng như người lớn không phải là gồm những hoạt động giải trí riêng không liên quan gì đến nhau của từng hệ cơ quan mà những cơ quan trong khung hình đều hoạt động giải trí thống nhất trong một mạng lưới hệ thống hoàn hảo .
4.1.1. Giới thiệu chung về khung hình trẻ ( tr15, 16 )
Trẻ ở thời kì này còn gọi là thời kì răng sữa, ở thời kì này, trẻ lớn chậm hơn thời kì bú mẹ. Trẻ càng lớn vận tốc tăng cân và chiều cao giảm dần. Trung bình mỗi năm tăng thêm 1,5 kg cân nặng và 5 cm chiều cao .
Các công dụng hầu hết của khung hình từ từ hoàn thành xong, đặc biệt quan trọng là tính năng hoạt động, phối hợp động tác, cơ lực tăng trưởng nhanh. Từ những động tác còn vụng về, lừ đừ trẻ đã làm được những động tác khôn khéo hơn, ngăn nắp hơn, làm được những việc làm tương đối khó, phức tạp, hoàn toàn có thể làm được 1 số ít việc tự ship hàng mình như rửa tay, rửa mặt, tự xúc cơm, đi tất, mặc quần áo, cuối tuổi mẫu giáo hoàn toàn có thể cầm bút tập viết, tập vẽ, …
Hệ thần kinh tương đối tăng trưởng : hệ thần kinh TW và ngoại biên đã biến hóa, chức phận nghiên cứu và phân tích, tổng hợp của vỏ não đã hoàn thành xong, số lượng phản xạ có điều kiện kèm theo ngày càng nhiều, vận tốc hình thành phản xạ có điều kiện kèm theo nhanh. Hệ thống ngôn từ tăng trưởng, trẻ nói được câu dài, vốn từ ngày càng đa dạng chủng loại. Trẻ 5-6 tuổi tích góp từ 2000 – 4000 từ, sự tăng trưởng vốn từ là điều kiện kèm theo để trẻ tiếp thu giáo dục tốt. Trẻ tiếp xúc thoáng đãng hơn, thích tò mò, ham tìm hiểu và khám phá môi trường tự nhiên xung quanh, thích tập thể, bạn hữu. Vì vậy trong tiến trình này tổng thể những công dụng tốt hay xấu của môi trường tự nhiên xung quanh rất dễ ảnh hưởng tác động tới trẻ .
4.1.2. Sự tăng trưởng sức khỏe thể chất ở trẻ nhỏ ( tr20, 22, 23, 24, 25,31 )

a. Sự phát triển về chiều cao

Trẻ trên 1 tuổi, chiều cao tăng vẫn nhanh, chậm hơn quá trình dưới 1 tuổi. Trẻ càng lớn vận tốc tăng càng chậm. Theo hằng số sinh học người Nước Ta năm 1975 :
– Chiều cao của trẻ năm thứ hai tăng thêm 8-9 cm .
– Chiều cao của trẻ năm thứ ba tăng thêm 7-8 cm .
– Chiều cao của trẻ năm thứ tư tăng thêm 6-7 cm .
– Chiều cao của trẻ năm thứ năm tăng thêm 4-5 cm .
Chiều cao của trẻ treeb 1 tuổi hoàn toàn có thể tính gần đúng bằng công thức :

h = 75 cm + 5 cm (N-1)

Trong đó h : Chiều cao tính bằng cm .
75 : Chiều cao của trẻ lúc 1 tuổi ( quy ước ) .
5 : Chiều cao tăng thêm trung bình 1 năm .
N : Số tuổi .
Như vậy, chiều cao của trẻ 5-6 tuổi vận dụng từ công thức trên sẽ rơi vào khoảng chừng từ 95-100 cm .

b. Sự phát triển cân nặng

Trung bình mỗi năm cân nặng trẻ tăng thêm 1,5 kg và đến khi dậy thì thì cân nặng tăng nhanh hơn, hoàn toàn có thể tăng 3-4 kg mỗi năm. Dựa vào số liệu cân nặng của trẻ nhỏ ở “ Hằng số sinh học người Nước Ta năm 1975 ” hoàn toàn có thể tính gần đúng cân nặng của trẻ nhỏ dưới 14 tuổi theo công thức sau :

P (kg) = 9kg + 1,5kg
(N-1)

Trong đó P. : Cân nặng tính bằng kg .
9 kg : Cân nặng của trẻ lúc 1 tuổi .
1,5 kg : Cân nặng tăng thêm trung bình mỗi năm .
N : Số tuổi tính theo năm .
Kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Trẻ em trước tuổi học năm 1990 tại Thành Phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Hưng, Long An cũng tương thích với hiệu quả trên. Cụ thể như sau :
– Trẻ năm thứ 2 tăng thêm 1,8 kg .
– Trẻ năm thứ 3 tăng thêm 1,66 kg .
– Trẻ năm thứ 4 tăng thêm 1,23 kg .
– Trẻ năm thứ 5 tăng thêm 1,4 kg .
– Trẻ năm thứ 6 tăng thêm 1,10 kg .

c. Sự phát triển vòng đầu, vòng ngực.

* Vòng đầu:

Vòng đầu của trẻ tăng trưởng nhiều nhất trong năm tiên phong, khi mới sinh đầu tương đối to so với size khung hình, sau năm tiên phong vòng đầu tăng thêm 12-14 cm. Từ năm thứ hai vòng đầu tăng lên chậm, sự tăng thêm size của đầu phụ thuộc vào vào sự tăng trưởng khối lượng của não. Vòng đầu trung bình của trẻ Nước Ta theo “ Hằng số sinh học người Nước Ta – 1975 ” biến hóa như sau :

Trẻ sơ sinh 32 cm
Trẻ 1 tuổi 46 cm
Trẻ 2 tuổi 48 cm
Trẻ 3 tuổi 49 cm
Trẻ 7 tuổi 51 cm
Trẻ 12 tuổi 52 cm

*Vòng ngực:

Từ 2-6 tuổi, vòng ngực lớn hơn vòng đầu 2 cm. Từ 7 tuổi trở lên, hệ cơ tăng trưởng rất mạnh, do tác động ảnh hưởng của hoạt động và rèn luyện, vòng ngực lớn hơn vượt xa vòng đầu .

Vòng đầu và vòng ngực của trẻ em trai

( Theo bảng số sinh học người Nước Ta – 1975 )

Lứa tuổi Vòng đầu (cm) Vòng ngực (cm)
Sơ sinh 31.33 ± 1,07 31.84 ± 1,41
6 tháng 44.05 ± 1.54 44.55 ± 2,45
1 tuổi 46.60 ± 1.56 45.98 ± 1,61
2 tuổi 48.66 ± 1.41 48.87 ± 1,65
3 tuổi 49.23 ± 1.39 51.00 ± 2,01
4 tuổi 49.37 ± 1,41 51.46 ± 1,94
5 tuổi 49.44 ± 1,45 51.70 ± 1,99
6 tuổi 49.67 ± 2,40 51.96 ± 2,01
10 tuổi 52.02 ± 1,72 58.78 ± 2,51

d. Tỉ lệ giữa các phần cơ thể

Sự tăng trưởng không ngừng của trẻ trước hết làm đổi khác kích cỡ, hình thể. Sự cân đối của hình thể nhờ vào vào tỷ suất những phần của khung hình, ở mỗi lứa tuổi có tỷ suất khác nhau .

*Chiều cao của đầu so với chiều cao của cơ thể

– Chiều cao đầu của :
Trẻ sơ sinh bằng 1/4 chiều cao body toàn thân .
Trẻ 2 tuổi bằng 1/5 chiều cao body toàn thân .
Trẻ 6 tuổi bằng 1/6 chiều cao body toàn thân .

*Chiều cao của thân

          So với người lớn, chiều cao của thân trẻ em
tương đối dài hơn so với chiều cao toàn thân. Trẻ sơ sinh chiều cao của thân bằng
45% chiều cao cơ thể, đến tuổi của thân chỉ còn 38% chiều cao toàn cơ thể.

          Nghiên cứu tỉ lệ chiều cao ngồi so với
chiều cao đứng ở trẻ em Việt Nam thấy trẻ càng lớn tỉ lệ này càng nhỏ, có nghĩa
là trẻ càng lớn thì phần thân càng ngắn dần so với chiều cao đứng và chân của
trẻ dài ra so với chiều cao cơ thể.

e. Sự phát triển tâm vận động của trẻ giai đoạn
4-6 tuổi

Vận động khôn khéo, nhanh gọn. Tinh thần tăng trưởng nhanh, lời nói tăng trưởng mạnh, trẻ nói đúng ngữ pháp .
Thích tìm hiểu và khám phá thiên nhiên và môi trường xung quanh, thích hoạt động và sinh hoạt tập thể .
Trẻ có năng lực học tập tiếp thu sự giáo dục .
4.1.3. Sự tăng trưởng hệ thần kinh ở trẻ nhỏ ( tr50, 51, 52, 53 )

a. Sự phát triên của não bộ trẻ em

Trẻ sơ sinh não bộ có size nhỏ, khối lượng khoảng chừng 380 – 400 g, chiếm 1/8 khối lượng khung hình ( người lớn 1/40 – 1/50 ). Trọng lượng của não tăng lên mạnh trong năm tiên phong. Trẻ 1 tuổi não bộ có khối lượng tăng gấp đôi, sau đó liên tục tăng lên nhanh, 3 tuổi tăng gấp 3 lần .
Số lượng những tế bào thần kinh tăng lên không đáng kể. Các tế bào lớn lên và phân nhánh, tạo nên những lớp vỏ bán cầu não, đồng thời làm cho diện tích quy hoạnh của vỏ bán cầu đại não tăng lên nhanh. Tới 2 tuổi diện tích quy hoạnh của vỏ não tăng 2,5 lần. Sự tăng diện tích quy hoạnh mặt phẳng của vỏ não làm Open thêm nhiều rãnh mới, hình thành thêm những hồi. Quá trình này diễn ra trong suốt thời kỳ khá dài của cuộc sống đứa trẻ, đặc biệt quan trọng can đảm và mạnh mẽ đến 5 tuổi. Cũng trong thời hạn này có 1 số ít vùng mới Open trên vỏ não : vùng hiểu lời nói, vùng hiểu chữ viết .

b. Tủy sống

Khối lượng và kích cỡ của tủy sống có những đổi khác rõ ràng theo chiều cao của trẻ. Sau năm đầu, khối lượng của tủy sống tăng gấp đôi : 5 tuổi tăng gấp ba .
4.1.4. Sự tăng trưởng những cơ quan nghiên cứu và phân tích ở trẻ nhỏ ( tr84, 91, 93, 94, 95 )

a. Đặc điểm phát triển thị giác của trẻ

Khả năng thu nhận kích thích ánh sáng :
– Trẻ 5 tuổi : Phân biệt được một số ít màu trung gian như : xanh lơ, xanh lá cây, …
– Trẻ 6 tuổi : Có thể kể lại những hình ảnh .

          Trẻ càng lớn khả năng thu nhận và phân
biệt những kích thích (màu sắc, hình dạng) càng phong phú, điều này phụ thuộc rất
nhiều vào sự luyện tập.

b. Đặc điểm phát triển thính giác của trẻ

Ở những độ tuổi khác nhau, trẻ hiểu sự vật vấn đề qua thính giác như sau :
– Trẻ 5 tuổi : Có thể kể lại những vấn đề xảy ra .
– Trẻ 6 tuổi : Kể lại vấn đề một cách cụ thể hơn .

c. Đặc điểm phát triển xúc giác, vị giác và
khứu giác của trẻ

*Đặc điểm phát triển xúc giác

Bộ phận nhận cảm xúc giác là đầu mút tế bào thần kinh được phân bổ trên da và những màng nhầy trải rộng trên toàn khung hình .
Cơ quan thụ cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong sự nhận thức quốc tế xung quanh, là nguồn gốc của những phản xạ, đặc biệt quan trọng là những phản xạ tự vệ .
Đối với trẻ nhỏ xúc giác có vai trò rất quan trọng và cảm xúc xúc giác của trẻ được tăng dần theo lứa tuổi và phụ thuộc vào vào điều kiện kèm theo rèn luyện tự nhiên hay tự tạo :
– Trẻ 5 tuổi : phân biệt được hình dạng những vật khác nhau như hình tròn trụ, hình vuông vắn .
– Trẻ 6 tuổi : phân biệt được đặc thù mặt phẳng của vật bằng cách sờ .

*Đặc điểm phát triển khứu giác

Ở trẻ nhỏ cảm xúc khứu giác còn kém, chỉ có năng lực phản ứng với những mùi mạnh. Trẻ càng lớn độ nhạy bén với kích thích tăng dần, sau đó tới 6 tuổi từ từ bị giảm sút. Khả năng phân biệt những mùi tăng dần theo lứa tuổi và phụ thuộc vào vào sự rèn luyện .

4.2. Đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn
(chương 9: bài 8. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo lớn trong “Giáo
trình tâm lý học trẻ em”- tác giả Nguyễn Ánh Tuyết được đăng tải trên trang web
www.kilopad.com )

4.2.1. Đặc điểm tăng trưởng nhận thức
Các hiện tượng kỳ lạ tâm ý như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng về cơ bản là sự tiếp nối đuôi nhau sự tăng trưởng ở lứa tuổi từ 4 – 5 tuổi nhưng chất lượng mới hơn. Thể hiện ở :
– Mức độ đa dạng chủng loại của những kiểu loại
– Mức độ chủ định những quy trình tâm ý rõ ràng hơn, có ý thức hơn .
– Tính mục tiêu hình thành và tăng trưởng ở mức độ cao hơn .
– Độ nhạy cảm của những giác quan được tinh nhạy hơn .
– Khả năng kiềm chế những phản ứng tâm ý được tăng trưởng .
Ở đây tất cả chúng ta chỉ đề cập tới quy trình tâm ý tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ và đặc trưng nhất, đó là tư duy. Sự tăng trưởng tư duy ở độ tuổi này can đảm và mạnh mẽ về kiểu loại, những thao tác và thiết lập nhanh gọn những mối quan hệ giữa những sự kiện, hiện tượng kỳ lạ, thông tin giữa mới và cũ, gần và xa …
Đặc tính chung của sự tăng trưởng tư duy :
– Trẻ đã biết nghiên cứu và phân tích tổng hợp không chỉ dừng lại ở vật phẩm, hình ảnh mà ngay cả từ ngữ .
– Tư duy của trẻ từ từ mất đi tính duy kỷ, tiến dần đến khách quan, hiện thực hơn .
– Dần dần trẻ phân biệt được thực và hư .
– Đã có tư duy trừu tượng với những số lượng, khoảng trống, thời hạn, quan hệ xã hội …
– Ý thức rõ về những ý nghĩ, tình cảm của mình, nghĩa vụ và trách nhiệm so với hành vi .
– Các phẩm chất của tư duy đã thể hiện đủ về cấu trúc và công dụng hoạt động giải trí của nó như tính mục tiêu, độc lập phát minh sáng tạo, tính linh động, độ mềm dẻo …
Ở trẻ 5 – 6 tuổi tăng trưởng cả 3 loại tư duy, tư duy hành vi trực quan vẫn chiếm lợi thế. Tuy nhiên do trách nhiệm hoạt động giải trí mà cả loại tư duy hình ảnh trực quan, tư duy trừu tượng dược tăng trưởng ở trẻ. Loại tư duy này giúp trẻ đến gần với hiện thực khách quan .
4.2.2. Đặc điểm tăng trưởng xúc cảm, tình cảm và ý chí
* Sự tăng trưởng xúc cảm và tình cảm :
Ở lứa tuổi này trẻ Open tình cảm bè bạn .
Đời sống xúc cảm, tình cảm không thay đổi hơn so với trẻ 4 – 5 tuổi, mức độ nhiều mẫu mã, phức tạp tăng dần theo những mối quan hệ tiếp xúc với những người xung quanh .
Các sắc thái xúc cảm con người trong quan hệ với những loại lứa tuổi khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, được hình thành như : Tình cảm mẹ con, ông bà, anh chị em, tình cảm với cô giáo, với người thân trong gia đình, người lạ … Tuy nhiên đời sống xúc cảm của trẻ còn dễ xê dịch, mang đặc thù trường hợp :
– Tình cảm trí tuệ : Tình cảm trí tuệ của trẻ tăng trưởng, mỗi nhận thức mới đều kích thích niềm vui, hứng thú, sự mê hồn thú vị của trẻ ; tính tò mò ham hiểu biết, làm phát sinh nhiều xúc cảm tích cực ; trong đi dạo, học tập, lao động tự ship hàng nhiều thành công xuất sắc thất bại củng cố sự tăng trưởng tình cảm trí tuệ ở trẻ .
– Tình cảm đạo đức : Do lĩnh hội được ý nghĩa những chuẩn mực hành vi tốt, xấu. Qua đi dạo tiếp xúc với mọi người ; do những thói quen nếp sống tốt được mái ấm gia đình, những lớp mẫu giáo thiết kế xây dựng cho trẻ … Trẻ ý thức được nhiều hành vi tốt đẹp cần thực thi để vui vẻ mọi người .
– Tình cảm thẩm mỹ và nghệ thuật : Qua những tiết học nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình, âm nhạc, khám phá môi trường tự nhiên xung quanh … Cùng với những nhận thức về cái đẹp tự nhiên, hài hoà về bố cục tổng quan, sắp xếp trong mái ấm gia đình và lớp học. Trẻ ý thức rõ nét về cái đẹp cái xấu theo chuẩn ( lúc đầu theo chuẩn của bé từ từ tương thích với nhìn nhận của những người xung quanh ) xúc cảm nghệ thuật và thẩm mỹ, óc thẩm mỹ và nghệ thuật tăng trưởng .
* Sự tăng trưởng ý chí :
Do có năng lực làm chủ được nhiều hành vi, được người lớn giao cho nhiều việc nhỏ … Trẻ từ từ đã xác lập rõ mục tiêu của hành vi. Trẻ từ từ tách động cơ ra khỏi mục tiêu với sự cố gắng triển khai xong trách nhiệm .
Trẻ muốn chơi game show, trẻ muốn được nghe kể chuyện nhiều hơn nhưng không được cô giáo phân phối, phải chuyển game show mà trẻ không thích .
– Tính mục tiêu ngày càng được trẻ ý thức và nỗ lực hoàn thành xong việc làm .
– Tình kế hoạch Open, trẻ biết sắp xếp “ việc làm ” đi dạo và phải quét nhà, nhặt rau để khi mẹ về là mọi việc phải xong cho mẹ hài lòng .
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm bản thân từ từ được hình thành ở trẻ .
=> Sự tăng trưởng ý chí mạnh hay yếu tuỳ thuộc phần đông vào sự giáo dục, những giải pháp giáo dục của cha mẹ, cô giáo và những người lớn xung quanh .
4.2.3. Đặc điểm tâm ý của trẻ trong những hoạt động giải trí
4.2.3. 1. Hoạt động học tập
Học tập ở mẫu giáo lớn vẫn là ” Học mà chơi, chơi mà học ”. Học theo nghĩa là chơi theo một trình tự hành vi gần giống như học, bởi lẽ việc phong cách thiết kế ” Học mà chơi ” bộc lộ :
– Nội dung học vừa nhẹ nhàng, vừa mê hoặc trẻ, đối tượng người dùng của “ tiết học ” là những kỹ năng và kiến thức rất đơn cử, trực quan sinh động .
– Các trình tự học tập diễn ra giống với tiết học, nhưng không khắt khe, căng thẳng mệt mỏi như tiết học. Nhưng tiết học vẫn đủ những bước lên lớp như : tổ chức triển khai lớp, thực thi tiết dạy ( vào bài, nêu câu hỏi đặt yếu tố, giảng giải khái niệm ), kết thúc tiết dạy bằng cách cho trẻ nhắc lại những khái niệm đã học ( củng cố bài ) …
– Những công dụng tâm ý diễn ra trong ” tiết học ” giống như tiết học ở lớp một, học viên phải chú ý quan tâm nghe cô hướng dẫn, giảng giải, phải sử dụng những hình thức nhớ, những thao tác tư duy diễn ra theo nhu yếu của tiết học. Ý thức được kêu gọi đến mức tối đa để hiểu bài .
– Quan hệ bè bạn trong khi ” Học mà chơi ” cũng được thiết lập gần như quan hệ bạn hữu ở lớp một, quan hệ cô và trẻ cũng tương tự như như cô giáo và học viên ở lớp một nghĩa là cô hoàn toàn có thể đứng “ giảng bài ” nhưng cũng hoàn toàn có thể ngồi cùng trẻ để lý giải, nghiên cứu và phân tích chứng tỏ. Ngôn ngữ của cô vừa mạch lạc, rõ ràng vừa diễn cảm, đặc biệt quan trọng ở môn truyện, thơ … lại kèm cả tranh, ảnh …
– Các “ tiết ” học âm nhạc, thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình … đã khơi dậy hứng thú học tập thật sự so với trẻ .

Tóm lại: Trẻ tập
làm quen với các tiết học để lĩnh hội những tri thức đơn giản gần gũi đối với
trẻ, nhưng là tiền đề để trẻ vào lớp một. Trẻ dần dần nhận thức được nhiệm vụ
học tập, bổn phận, trách nhiệm của học sinh phải làm gì cho cô giáo vui lòng,
bạn bè yêu mến.

4.2.3. 2. Sự chú ý quan tâm của trẻ
Nhiều phẩm chất quan tâm của trẻ đã được tăng trưởng, trẻ biết hướng ý thức của mình vào những đối tượng người dùng cần cho đi dạo, học tập hoặc lao động tự Giao hàng. Trẻ có năng lực chú ý quan tâm có chủ định từ 37 – 51 phút, đối tượng người tiêu dùng chú ý quan tâm mê hoặc, nhiều biến hóa, kích thích được sự tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Trẻ hoàn toàn có thể phân phối được chú ý quan tâm vào 2,3 đối tượng người tiêu dùng cùng một lúc, tuy nhiên thời hạn phân phối quan tâm chưa bền vững và kiên cố, dễ giao động .
Di chuyển quan tâm của trẻ nhanh, nếu sự hướng dẫn chuyển dời tốt. Sự phân tán quan tâm ở trẻ còn mạnh, nhiều khi trẻ không tự chủ được do xung lực bản năng chi phối. Do vậy cần biến hóa đồ chơi, game show mê hoặc hơn .

 • Ở giai đoạn này ý
  nghĩa của âm thanh làm cho trẻ đã chú ý nhiều. Từ âm thanh bên ngoài, trẻ biết
  chú ý tập trung vào sự suy nghĩ, cảm xúc bên trong óc trẻ. Cần luyện tập các
  phẩm chất chú ý cho trẻ qua các trò chơi và các tiết học.

4.2.3. 3 Phát triển ngôn từ
Trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ theo những hướng :
– Nắm vững ngữ âm và ngôn từ khi sử dụng tiếng mẹ đẻ : Trẻ biết đọc diễn cảm, biết dùng điệu bộ bổ trợ cho ngôn từ nói. Vốn từ và cơ cấu tổ chức ngữ pháp tăng trưởng .
– Các đặc thù ngôn từ thường gặp ở trẻ 5 – 6 tuổi là :
+ Ngôn ngữ lý giải, trẻ có nhu yếu nhận sự lý giải và cũng thích lý giải cho những bạn .
+ Ngôn ngữ trường hợp ( thực trạng ) do tiếp xúc với người xung quanh bằng những thông tin mà trẻ trực tiếp tri giác được trong khung cảnh .
+ Tính mạch lạc rõ ràng : do vốn từ của trẻ chiếm 50 % là danh từ, nên câu nói của trẻ thường ngắn gọn, rõ ràng .
+ Tính địa phương trong ngôn từ nền văn hoá của địa phương, hội đồng bộc lộ rõ trong ngôn từ của trẻ ( nói ngọng, nói mất dấu … )
+ Tính cá thể đã thể hiện rõ qua những sắc thái khác nhau của trẻ, đặc biệt quan trọng ở tính năng ngôn từ biểu cảm

 • Việc sử dụng ngôn ngữ
  trong giao tiếp và các tính chất của ngôn ngữ ở trẻ phụ thuộc phần lớn vào việc
  hướng dẫn và sự gương mẫu về lời nói của người lớn.

4.2.3. 4. Xác định ý thức bản ngã
Tiền đề của ý thức bản ngã là việc tự tách mình ra khỏi người khác đã được hình thành từ cuối tuổi ấu nhi. Tuy nhiên phải trải qua một quy trình tăng trưởng thì ý thức bản ngã của trẻ mới được xác lập rõ ràng. Đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ mới hiểu được mình như thế nào, có những phẩm chất gì, những người xung quanh đối xử với mình ra sao, và tại sao mình có hành vi này hay hành vi khác … ý thức bản ngã được bộc lộ rõ nhất trong sự tự nhìn nhận về thành công xuất sắc và thất bại của mình, về những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, về những năng lực và cả sự bất lực nữa .
Để nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, tiên phong đứa trẻ phải học cách nhìn nhận người khác và nghe những người xung quanh nhìn nhận mình như thế nào. Thoạt đầu sự nhìn nhận của trẻ về người khác còn phụ thuộc vào nhiều vào thái độ của nó so với người này. Chẳng hạn mọi đứa trẻ đều nhìn nhận mẹ mình khi nào cũng tốt .
Cuối tuổi mẫu giáo lớn, trẻ nắm được kiến thức và kỹ năng so sánh mình với người khác, điều này là cơ sở để tự nhìn nhận một cách đúng đắn hơn và cũng là cơ sở để noi gương những người tốt, việc tốt .
Ở tuổi mẫu giáo lớn, sự tự ý thức còn được bộc lộ rõ trong sự tăng trưởng giới tính của trẻ. Trẻ không những nhận ra mình là trai hay gái mà còn biết nếu mình là trai hay gái thì hành vi này phải biểu lộ như thế nào cho tương thích với giới tính của mình .

 • Ý thức bản ngã được
  xác định rõ ràng giúp trẻ điều khiển và điều chỉnh hành vi của mình dần dần phù
  hợp với những chuẩn mực, những quy tắc xã hội, từ đó hành vi của trẻ mang tính
  xã hội. Ý thức bản ngã được xác định rõ ràng còn cho phép trẻ thực hiện các
  hành động có chủ tâm hơn. Nhờ đó các quá trình tâm lý mang tính chủ định rõ
  rệt.

KẾT LUẬN: Đặc điểm
tâm-sinh lý: Giai đoạn trẻ em là giai đoạn xác lập, phân định và hoàn thiện dần
các chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể. Những bản năng tự nhiên được
di truyền theo loài người như: ăn uống, sinh tồn, tự vệ …nếu để các quy luật
sinh vật chi phối tự phát mà không được xã hội và người lớn định hướng, chỉ dẫn
thì trẻ em khó phát triển bình thường. 
Những phẩm chất tâm lý của trẻ em bắt nguồn từ thực tiễn xã hội, trong
môi trường sống và trong đó có giáo dục. Ở lứa tuổi này, trẻ em sẽ tiếp thu,
lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, lịch sử để hình thành những đặc điểm tâm lý nói
chung và nhân cách nói riêng. Trẻ em chưa có sự phân tích, đánh giá một cách
đúng đắn, khách quan về mọi sự việc, hiện tượng xảy ra trong xã hội. Vì vậy, việc
hướng dẫn, giúp đỡ các em nhận biết được những yếu tố đúng, sai trong môi trường
sống, những việc nên làm và không nên làm…sẽ giúp trẻ em có thái độ ứng xử và
hành động đúng đắn đối với mối quan hệ xung quanh.

CHƯƠNG 2

Thực trạng cải thiện và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh
viên

Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương

quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Khái quát chung về trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

– Địa bàn : trường CĐSPTW nằm ở TT TP. hà Nội Thành Phố Hà Nội .
– Đội ngũ giáo viên : có trình độ trình độ cao, kĩ năng giảng dạy tốt .
– Cơ sở vật chất của nhà trường : tốt, không thiếu .
– Phương tiện dạy học : văn minh .
– Sinh viên thuộc đối tượng người tiêu dùng của những mái ấm gia đình trung bình đến khá giả .
– Số lượng lớp học : nhiều .
– Số lượng học viên ở những lớp : còn sống sót một số ít lớp học quá đông sinh viên, không tương thích với những lớp học ngoại ngữ, khiến sinh viên ít có thời cơ rèn luyện kĩ năng .

2.1. Tìm hiểu thực trạng về việc cải thiện và nâng cao trình
độ Tiếng Anh trong trường CĐSPTW

2.1.1. Về giáo viên

2.1.1.1.Nhận
thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc cải thiện và nâng cao trình độ
Tiếng Anh cho sinh viên

Nhìn chung, chất lượng dạy học của giáo viên cơ bản phân phối được nhu yếu nội dung chương trình giảng dạy. Hầu hết giáo viên đều yêu nghề, nhiệt tình trong công tác làm việc cố gắng nỗ lực thay đổi giải pháp giảng dạy tương thích với những đối tượng người dùng sinh viên. Liên tiếp trong nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tổ chức triển khai những đợt tập huấn thay sách giáo khoa cũng như tu dưỡng giải pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh nên tổng thể giáo viên đều được tiếp cận với chiêu thức dạy học tích cực, cùng với những thiết bị, vật dụng dạy học văn minh đã được trang bị, năng lực dạy học của giáo viên ngày càng được nâng lên về chất .
Song thực tiễn lúc bấy giờ, hiệu suất cao việc dạy học Tiếng Anh vẫn còn là một yếu tố cần phải liên tục tâm lý. Tôi xin đưa ra một vài nguyên do để tìm hiểu thêm, trao đổi :
– Giờ dạy của giáo viên : chiêu thức giảng dạy của giáo viên vẫn còn mang đậm tính truyền thống cuội nguồn đa phần dựa vào phấn, bảng, giáo trình .
Giáo viên tuy có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc vận dụng giải pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa những hoạt động giải trí của sinh viên, nhưng giáo viên chỉ hoàn toàn có thể vận dụng được so với một số ít bài, 1 số ít tiết và 1 số ít bộ phận sinh viên. Nguyên nhân một phần là do nội dung chương trình sách giáo khoa quá tải, sĩ số sinh viên đông trong một lớp, sức học của sinh viên còn hạn chế, một phần do 1 số ít giáo viên còn ít chịu khó góp vốn đầu tư vào những tiết dạy, chăm sóc tìm tòi những giải pháp giảng dạy tương thích với từng đối tượng người dùng sinh viên nên chất lượng, hiệu suất cao dạy học của bộ môn này chưa thật sự như mong ước. Qua thanh, kiểm tra cho thấy có rất nhiều tiết học sinh viên còn thụ động, giờ học ít sinh động mặc dầu giáo viên có chăm sóc đến việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí học tập để phát huy sự hoạt động giải trí tích cực, phát minh sáng tạo của học viên. Nhiều hoạt động giải trí dạy học tích cực chỉ mới được sử dụng có tính hình thức, chưa được góp vốn đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng đúng mức và tiến hành đúng qui trình nên chưa đạt hiệu suất cao cao. Các đối tượng người tiêu dùng sinh viên yếu kém chưa được chăm sóc đúng mức để tạo điều kiện kèm theo cho những em vươn lên .
– Phát phiếu tìm hiểu, khám phá chiêu thức họ đã sử dụng rồi ( nhiều / ít ), yêu cầu những giải pháp mới .
Giáo viên phát phiếu tìm hiểu cho đối tượng người dùng sinh viên mình giảng dạy để tìm hiểu và khám phá những giải pháp sinh viên mong ước được giáo viên tiến hành để học tập có hiệu suất cao hơn .
Số lượng sinh viên tham gia làm phiếu tìm hiểu rất đông, hầu hết những em đều mong ước hoàn toàn có thể “ học song song với hành ” để năng lực ngoại ngữ được nâng cao, tự tin tiếp xúc bằng Tiếng Anh, tăng thời cơ việc làm khi ra trường .
Tuy nhiên, tình hình giảng dạy của giáo viên lại không hề vận dụng trọn vẹn những giải pháp đã yêu cầu. Nguyên nhân là do đặc thù của mỗi bài học kinh nghiệm không hề vận dụng được giải pháp dự kiến nên chiêu thức chủ yếu vẫn là giáo viên thuyết trình cùng bảng đen và phấn trắng. Nguyên nhân khác là do có một số ít giải pháp mới mà khi tiến hành giáo viên không hề trọn vẹn phát huy hết được ưu điểm của nó dẫn đến thực trạng giờ học vẫn theo khuôn khổ như từ trước đến nay và sinh viên không hứng thú trong việc học tập Tiếng Anh .
– Biện pháp dạy trên lớp, giải pháp tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoài giờ học .
Qua công tác làm việc thanh, kiểm tra của nhà trường đều thấy được rằng những giờ dạy trên lớp của giáo viên phần nhiều đều sử dụng chiêu thức thuyết trình cùng bảng đen và phấn trắng, chưa thực sự lấy người học làm TT. Các tiết dạy không sinh động, giáo viên chưa thống nhất những nhu yếu khi học tập bộ môn tiếng Anh ngay từ đầu với sinh viên : sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt trong giờ học như thế nào cho hợp lý, sinh viên cần sẵn sàng chuẩn bị bài soạn trước giờ học như thế nào, thái độ học tập, tài liệu nghiên cứu, cách tự học ở nhà, …
Mặc dù nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức triển khai những cuộc thi, sân chơi Tiếng Anh cho sinh viên nhưng do quy trình rèn luyện của những em chưa thực sự nỗ lực nên khối lượng kiến thức và kỹ năng không đủ, dẫn đến thực trạng phần đông những em không tự tin tham gia những cuộc thi hay sân chơi này .

2.1.1.2.
Kết quả hoạt động dạy Tiếng Anh của giáo viên trường Cao Đẳng Sư phạm Trung
Ương

– Giờ dạy trên lớp : liên tục / thao giảng / kiểm tra đột xuất / chuyên đề .
Giáo viên đi dạy liên tục và chuẩn bị sẵn sàng bài soạn trước mỗi tiết dạy rất vừa đủ. Dạy học theo đúng phân phối chương trình, nội dung kiểm tra bám sát nội dung giảng dạy. Nội dung chuyên đề được giáo viên đưa ra ngắn gọn và súc tích trong những buổi học và ôn tập. Các tiết thao giảng trên lớp còn ít, đa phần là dạy học theo kiểu thuyết trình nên chưa thực sự gây hứng thú cho sinh viên, chưa tạo được thiên nhiên và môi trường tiếp xúc Tiếng Anh như người học mong ước .
– Xếp loại : nhóm NCKH / tự nhìn nhận phân loại
Giáo viên chia lớp thành những nhóm nhỏ và phân đề tài cho mỗi nhóm nghiên cứu, sau đó nhóm cử đại diện thay mặt lên trình diễn trước lớp để những nhóm khác nhận xét và nhìn nhận. Giáo viên là người chốt lại những ý chính trong đề tài và nhìn nhận cho điểm .
Tuy nhiên, tình hình là sinh viên chưa thực sự hào hứng với mỗi bài tập nghiên cứu khoa học được giao nên những bài báo cáo giải trình trước lớp thường chưa gãy gọn và còn rườm rà về mặt nội dung, lan man đến những tiểu tiết nhỏ. Nguyên nhân là do sinh viên chưa chịu tìm hiểu và khám phá sâu về đề tài được nghiên cứu, năng lực đọc hiểu còn kém, thiếu những kĩ năng thao tác nhóm hiệu suất cao, …

2.1.2. Về học sinh

2.1.2. 1. Nhận thức của học viên về tầm quan trọng của việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh
Trong xu thế toàn thế giới hóa ngày này, tầm quan trọng của tiếng Anh không hề phủ nhận và bỏ lỡ vì nó được dùng thông dụng ở mọi nơi trên quốc tế. Cùng với sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến, Y học, Kỹ thuật và Giáo dục … đó là những nơi mà tiếng Anh đóng vai trò quan trọng nhất .
Đặc biệt so với một nước đang tăng trưởng như Nước Ta, Tiếng Anh đã được giảng dạy từ rất sớm cũng như nhiều người trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của nó vì những nguyên do như tìm được một việc làm chất lượng cao, tiếp xúc với quốc tế bên ngoài, tiếp cận những nguồn khoa học mà mình đang theo đuổi. Đó cũng là nguyên do tại sao nhiều trường Đại học, Cao đẳng lúc bấy giờ triển khai giảng dạy nhiều nội dung bằng tiếng Anh cũng như pháp luật chuẩn đầu ra ngoại ngữ ( phổ cập là Tiếng Anh ) cho sinh viên tốt nghiệp ra trường .
Trong quốc tế công nghệ tiên tiến, hầu hết tổng thể những nghành nghề dịch vụ đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nó. Trong khi đó, Tiếng Anh là ngôn từ cơ bản và thuận tiện nhất để tàng trữ cũng như hình thành, miêu tả một chương trình – công cụ tiếp xúc đơn thuần. Vì vậy, Tiếng Anh hầu hết có trong những mạng lưới hệ thống giáo dục trong tổng thể những nước trên quốc tế. Chính vì thế, việc sinh viên trang bị cho mình năng lực tiếng Anh tốt là rất thiết yếu, bởi lẽ :
– Tìm được việc làm yêu quý tương quan đến chuyên ngành mình được học .
– Có năng lực tiếp xúc với quốc tế bên ngoài .
– Dễ dàng tìm kiếm thông tin .
Trên quan điểm cá thể, nhìn chung mỗi người cần một ngôn từ chung, trong nhiều năm trước cũng như trong tương lai thì Tiếng Anh vẫn là ngôn từ được sử dụng phổ cập nhất trên toàn quốc tế. Vì nguyên do này, nếu sinh viên muốn bắt kịp xu thế thời đại, sự văn minh và sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến, sự thay đổi của quốc tế … thì bản thân sinh viên phải biết tiếng Anh mặc dầu đang ở tuổi nào .
2.1.2. 2. Phương pháp sinh viên sử dụng để học tập rèn luyện trong việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh
– Trong những hoạt động giải trí nhà trường tổ chức triển khai
+ Sinh viên tích cực tham gia những câu lạc bộ Tiếng Anh .
+ Tham gia những sân chơi, cuộc thi Tiếng Anh dành cho sinh viên
Bên nhà trường chuẩn bị sẵn sàng cho những hoạt động giải trí ngoại khóa như : những sân chơi, cuộc thi Tiếng Anh, … rất phong phú với nhiều nội dung kiến thức và kỹ năng trong thực tiễn tương thích với sinh viên. Tuy nhiên do phần đông sinh viên nhận thức không không thiếu, không hứng thú, thiếu sự tự giác, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo nên buổi hoạt động và sinh hoạt ngoại khóa không đạt được hiệu suất cao như mong ước .
Ngoài ra việc xem xét đến Lever học Tiếng Anh, lứa tuổi, thực trạng xuất thân, vùng miền, tâm lí, sở trường thích nghi hay những yếu tố mà sinh viên chăm sóc như tình bạn, tình yêu … để thiết kế xây dựng nội dung chương trình sao cho tương thích chưa được nhà trường thực sự chăm sóc nênsinh viên không cảm thấy tham gia những hoạt động giải trí này như được học mà chơi, chơi mà học .
Chưa thực sự tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên tham gia luận bàn về nội dung, hình thức tổ chức triển khai trước khi tham gia hoạt động giải trí, dẫn đến thực trạng sinh viên không phát huy tính tích cực, độc lập phát minh sáng tạo, tự giác và không có hứng thú để tham gia .
Công tác hoạt động, tuyên truyền, thuyết phục và kích thích lòng nhiệt tình cùng sự mê hồn tham gia hoạt động giải trí trong sing viên, tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên khi tham gia những hoạt động giải trí ngoại khóa, nhằm mục đích lôi cuốn, hấp dẫn cả những sinh viên vốn ngại tham gia hay những sinh viên yếu kém chưa khi nào dám phát biểu trước đám đông chưa được tăng cường .
– Trong những giờ học chính quy
+ Luôn học và xem lại những nhóm từ, những cấu trúc câu, không phải những từ riêng không liên quan gì đến nhau .
+ Không học ngữ pháp .
+ Học nghe trước .
+ Học chậm, học sâu .
+ Học qua những câu truyện ngắn .
+ Chỉ sử dụng Tiếng Anh hội thoại và tài liệu thực thụ .
+ Nghe và vấn đáp không phải nghe và nhắc lại .
Đây là 7 chiêu thức mà sinh viên hướng đến để hoàn toàn có thể cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh tốt hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trong những giờ học Tiếng Anh trên lớp hầu hết sinh viên chỉ chú trọng vào mặt ngữ pháp, ghi chép từ đầu tiết học tới cuối tiết học dẫn đến năng lực nghe, nói của sinh viên là rất yếu kém. Chính vì thế, sinh viên không hề tự tin tiếp xúc với người khác bằng tiếng Anh được do kĩ năng nghe, nói của họ đã không được rèn luyện ngay từ đầu .
2.1.2. 3. Kết quả học tập rèn luyện của sinh viên trường CĐSPTW
Bảng 1 : Kết quả kiểm tra nguồn vào của sinh viên mới vào trường

TT Xếp loại kết quả kì
thi
Số lượng Tỉ lệ (%)
1 Xuất sắc Điểm 9 đến 10 1 0,39
2 Giỏi Điểm 8 đến cận 9 27 10,55
3 Khá Điểm 7 đến cận 8 70 27,34
4 Trung bình khá Điểm 6 đến cận 7 50 19,53
5 Trung bình Điểm 5 đến cận 6 39 15,23
6 Yếu Điểm 4 đến cận 5 28 10,94
7 Kém Điểm dưới 4 41 16,01
  Tổng số SV 256 100,000

Biểu đổ 1 : Khảo sát nguồn vào môn Tiếng Anh của sinh viên mới vào trường
Số liệu của bảng 1 và biểu đồ 1 cho ta thấy phần nhiều không có sinh viên đạt loại xuất sắc, tức là chỉ có 1 ( 0,39 % ) sinh viên có hiệu quả khảo sát nguồn vào thuộc loại này trong khi đó lại có gần 27 % sinh viên có trình độ yếu và kém, trong đó có hơn 16 % sinh viên thuộc loại kém về tiếng Anh khi vào học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương .
Bảng 2 : Kết quả kiểm tra đầu ra của sinh viên

TT Xếp loại kết quả kì
thi
Số lượng Tỉ lệ (%)
1 Xuất sắc Điểm 9 đến 10 22 9,87
2 Giỏi Điểm 8 đến cận 9 35 15,7
3 Khá Điểm 7 đến cận 8 47 21,07
4 Trung bình khá Điểm 6 đến cận 7 36 16,14
5 Trung bình Điểm 5 đến cận 6 33 14,8
6 Yếu Điểm 4 đến cận 5 27 12,11
7 Kém Điểm dưới 4 23 10,31
  Tổng số SV 223 100,000

Biểu đổ 2 : Khảo sát đầu ra môn Tiếng Anh của sinh viên
Số liệu ở bảng 2 cho ta thấy, số sinh viên đạt hiệu quả học tập môn tiếng Anh loại xuất sắc, giỏi và khá đã tăng lên 46,64 % so với hiệu quả kiểm tra nguồn vào 38,284 % ; số sinh viên có tác dụng loại trung bình khá và trung bình là 30,94 %, so với hiệu quả nguồn vào 34,76 % là không dịch chuyển bao nhiêu ; sinh viên xếp loại yếu, kém 44 của đầu ra là 22,42 % so với nguồn vào là 26,95 % có giảm nhưng không đáng kể ( 4,53 % ) .

2.2. Nguyên nhân

2.2.1.Nguyên nhân chủ quan

Trong quy trình học tập tại trường, nhiều sinh viên đã cố gắng nỗ lực để vươn lên từ loại giỏi lên loại xuất sắc, từ loại khá lên loại giỏi, từ loại trung bình lên loại khá. Tuy nhiên chỉ có 1 số ít rất ít từ loại yếu vươn lên loại trung bình, số học viên xếp loại yếu kém không giảm được bao nhiêu. Nguyên nhân của sống sót này hoàn toàn có thể thấy rõ là do trình độ nguồn vào môn tiếng Anh của sinh viên không đồng đều mà những sinh viên này phải học trong một lớp học có chương trình như nhau. Những sinh viên yếu, kém ở đầu vào đã không theo kịp những sinh viên khác .

2.2.2.Nguyên nhân khách quan

Như tất cả chúng ta đã biết, thời hạn là một điều kiện kèm theo vật chất tiên phong tác động ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất cao của quy trình dạy và học. Để đạt được mục tiêu ở đầu cuối hoặc tiềm năng đơn cử của từng quy trình tiến độ đều phải có một quỹ thời hạn tương ứng dùng vào việc rèn luyện hình thành những kỹ năng và kiến thức giao tiếp theo nhu yếu tiềm năng. Những tài liệu khoa học và thực nghiệm về tâm ý ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng để có được năng lực đọc hiểu sách báo khoa học thường thức trong thực trạng học tập ở trường đại trà phổ thông thông thường thì phải bảo vệ cho mỗi học viên được tới lớp học khoảng chừng 700 tiết dưới sự hướng dẫn của giáo viên .
Như vậy, nếu có 7 năm học thì phải phân bổ số tiết như sau :
700 tiết / 33 tuần = 3 tiết / tuần trong một năm học .
Chương trình cải cách giáo dục lúc bấy giờ đã lao lý cách phân bổ thời hạn trên đây cho môn ngoại ngữ ở những trường đại trà phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 .
Như thế có nghĩa là muốn đạt được tiềm năng môn học thì bắt buộc phải dạy ngoại ngữ từ lớp 6 đến lớp 12 để có đủ thời hạn thiết yếu cho việc hình thành những kiến thức và kỹ năng theo nhu yếu. Nếu chỉ triển khai dạy – học ngoại ngữ trong 3 – 4 năm ở đại trà phổ thông cơ sở hoặc trong vòng 3 năm ở đại trà phổ thông trung học rồi bỏ lỡ không được liên tục học cho đủ 700 tiết, thì những tác dụng của những năm học đó sẽ không được củng cố và phát huy, do đó sẽ nhanh gọn rơi rụng mất, vì những kỹ năng và kiến thức khởi đầu ấy chưa đủ để sử dụng vào hoạt động giải trí tiếp xúc ( dù chỉ để đọc sách ) .
Hiện nay, ở nước ta, việc dạy ngoại ngữ cho học viên ở những trường đại trà phổ thông cơ sở và đại trà phổ thông trung học chưa được đồng đều và rộng khắp. Ở 1 số ít vùng, học viên còn chưa được học môn ngoại ngữ mà trong những kỳ thi tốt nghiệp lại có môn thi ngoại ngữ, do đó Bộ giáo dục và Đào tạo đã được cho phép những học viên này được thi một môn học khác để sửa chữa thay thế cho môn ngoại ngữ. Ở một số ít vùng khác, học viên có được học môn ngoại ngữ nhưng không được học đủ quỹ thời hạn đã phân bổ cho chương trình của trường đại trà phổ thông cơ sở và đại trà phổ thông trang học mà học viên ở những vùng này lại chỉ được học trong 3 năm học với quỹ thời hạn bằng khoảng chừng 50% quỹ thời hạn theo pháp luật. Do vậy, đến khi những học viên này thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ ở bậc đại trà phổ thông trung học thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại ra đề thi tốt nghiệp riêng cho những học viên này. Điều này đã gây ra sự bất hợp lý trong việc kiểm tra và nhìn nhận quy trình dạy – học ngoại ngữ .
Như vậy sự cắt xén tới 50% thời hạn thiết yếu kể trên tất yếu sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu suất cao của quy trình dạy – học ngoại ngữ. Thực tế cách tổ chức triển khai dạy – học ngoại ngữ nửa vời lúc bấy giờ ở 1 số ít trường đại trà phổ thông trung học và đại trà phổ thông cơ sở đã không hề mang lại tác dụng có ích và thiết thực, vì người học không dùng được ngoại ngữ vào hoạt động giải trí thực tiễn. Đó cũng là một nguyên do khiến cho chương trình ngoại ngữ của cải cách giáo dục phải thực thi từ lớp 6 liên tục đến hết lớp 12 với tổng số giờ học lao lý là 700 tiết. Ngoài ra, việc mở màn dạy ngoại ngữ từ lớp 6 còn có một ưu điểm khác nữa là tận dụng được những đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi 11-12 thuận tiện cho việc hình thành nhanh gọn những kiến thức và kỹ năng tiếp xúc bằng tiếng quốc tế .
Vì những nguyên do trên, hoàn toàn có thể nói trình độ bắt đầu về Tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương là không đồng đều. Những sinh viên đến từ những TT văn hóa truyền thống và những vùng lân cận có trình độ ngoại ngữ ( hầu hết là tiếng Anh ) tốt hơn những sinh viên đến từ những vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Đây là một yếu tố không nhỏ về quản trị mà nhà trường cần xử lý .

2.3. Kết luận chương 2

Chúng ta không hề phủ nhận vai trò của của môn Ngoại ngữ, đặc biệt quan trọng là môn Tiếng Anh trong đời sống văn minh. Nhất là khi mà Đảng và Nhà nước đang xác lập “ Giáo dục là quốc sách số 1 ”. Muốn giáo dục Nước Ta hội nhập và tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến và phát triển trên quốc tế thì năng lực sử dụng tiếng Anh trong việc làm và tiếp xúc phải chuyên nghiệp .

Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng dạy và
học ngoại ngữ nhận thấy nhiều thách thức đang được đặt ra. Giáo viên và sinh
viên đều nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh đối với sinh viên khi ra
trường. Tuy nhiên, về phía giáo viên chưa áp dụng được các phương pháp dạy học
mới mà chỉ dạy theo kiểu truyền thống là giáo viên thuyết trình cùng bảng đen
và phấn trắng khiến cho sinh viên không hứng thú học tập, tiết học không đạt
hiệu quả cao như mong đợi. Các phương tiện dạy học hỗ trợ kĩ năng nghe, nói cho
sinh viên chưa thực sự đầy đủ và chất lượng nên 2 kĩ năng này của sinh viên rất
yếu kém. Một phần do lớp học quá đông sinh viên nên khả năng nghe – hiểu những
đoạn hội thoại, bài đọc, … không cao. Về phía sinh viên, do kiến thức bị hổng
nhiều và không hệ thống, trình độ giữa các sinh viên là không đồng đều nên sự
hứng thú học tập của sinh viên rất ít. Đối với việc tham gia các hoạt động
ngọai khóa như: các sân chơi, cuộc thi Tiếng Anh, … do nhà trường tổ chức cho
sinh viên thường không thu hút được nhiều sinh viên tham gia do sinh viên chưa
có kĩ năng giao tiếp, không tự tin, … nên sinh viên không thể tiến bộ được.

CHƯƠNG
3

Một
số biện pháp cải thiện và nâng cao trình độ Tiếng Anh của sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung
Ương

3.
Cơ sở khoa học các biện pháp đề xuất

– Căn cứ vào nhu yếu, tiềm năng cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh của sinh viên .
Chuẩn đầu ra TOEIC 450 là nhu yếu, tiềm năng mà Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương hướng tới. Khi đó sinh viên trọn vẹn có đủ năng lực và sự tự tin khi tiếp xúc hay phỏng vấn việc làm từ bất kỳ đơn vị chức năng nào nhu yếu trình độ Tiếng Anh .
– Căn cứ vào đặc thù của sinh viên .
Sinh viên còn nhiều yếu kém về mặt tiếp xúc Tiếng Anh, nhất là kĩ năng nghe nói .
Thiếu sự tự tin và kĩ năng thao tác nhóm hiệu suất cao .
Sinh viên chưa biết cách học Tiếng Anh hiệu suất cao

3.1.
Các biện pháp để nâng cao chất lượng

3.1.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng
của việc cải thiện và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên

• Nội dung
Giáo viên nhận thức được Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng so với sinh viên mới ra trường nên việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên rất được giáo viên chú trọng .
• Cách thực thi
Nhà trường cần tổ chức triển khai những buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ, hội thảo chiến lược, chuyên đề tiếp tục theo tuần, theo tháng để giáo viên hoàn toàn có thể nhận thức được những yếu tố mang tính cấp thiết hiện tại. Từ đó, giáo viên hoàn toàn có thể đưa ra được những chiêu thức giảng dạy tương thích, đồng thời tích hợp thực tiễn để tăng ý thức học tập từ phía sinh viên so với bộ môn Tiếng Anh .

3.1.2. Biện pháp 2: Đầu tư phương tiện dạy học đầy đủ, hỗ trợ cho các
hoạt động dạy Tiếng Anh trong nhà trường

• Nội dung
Mác nói rằng : “ Công cụ lao động quyết định hành động hiệu suất lao động ” mà phương tiện đi lại giảng dạy là công cụ lao động. Không có công cụ tương ứng thì khó mà thay đổi chiêu thức dạy học. Với phương tiện kỹ thuật văn minh, ta hoàn toàn có thể rút ngắn được thời hạn giảng dạy, thôi thúc sinh viên học tập tích cực hơn, tạo ra năng lượng giảng dạy độc lạ, tương hỗ tốt cho giải pháp dạy và học mới và tăng hiệu suất của giáo viên. Cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và trang thiết bị dạy – học ( phòng học đúng tiêu chuẩn, thư viện, phòng thực hành thực tế, máy vi tính, đèn chiếu, video … ) đặc biệt quan trọng là việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc truyền đạt kỹ năng và kiến thức được nhiều hơn, sinh động hơn và thuận tiện hơn để bảo vệ được nội dung của chương trình đào tạo và giảng dạy. Ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong giáo dục đào tạo và giảng dạy nói chung và trong dạy và học ngoại ngữ nói riêng là rất là thiết yếu và cần được góp vốn đầu tư xứng danh để chất lượng giáo dục được cải tổ nhằm mục đích đạt được tiềm năng giáo dục. Sử dụng phương tiện đi lại giảng dạy văn minh, giáo viên và sinh viên không tốn thời hạn cho việc ghi chép ở trên lớp, sinh viên được phát sẵn đề cương bài giảng nên tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn. Lượng kỹ năng và kiến thức đưa ra và tiếp thu được nhiều hơn trong một giờ giảng. Tuy nhiên việc này yên cầu giáo viên phải góp vốn đầu tư nhiều sức lực lao động vào bài giảng và sinh viên phải tự nghiên cứu, đào sâu tâm lý về bài giảng trước và sau khi lên lớp. Nhờ vậy thói quen tự học và nghiên cứu khoa học sẽ được hình thành trong sinh viên. Chuẩn hóa cơ sở vật chất của trường học từ giảng đường, phòng thực hành thực tế, thư viện cho đến phương tiện đi lại và trang thiết bị dạy – học … đóng một vai trò rất quan trọng trong việc dạy và học. Một cơ sở huấn luyện và đào tạo với giảng đường eo hẹp, phòng thực hành lạc hậu và thư viện nghèo nàn thì không hề là nơi huấn luyện và đào tạo chất lượng cao được. Hiện nay, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và trang thiết bị dạy – học của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương còn chưa cung ứng được nhu yếu đào tạo và giảng dạy. Vì vậy, nhà trường cần nhanh gọn chuẩn hóa cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và trang thiết bị dạy học vì đây là một trong những điều kiện kèm theo tiên phong để thay đổi giải pháp dạy – học. Các nhà quản trị của trường cần coi việc thay đổi giải pháp dạy – học là việc làm của chính họ chứ không phải chỉ của riêng người dạy và người học .
• Cách triển khai
Để phân phối được nhu yếu về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và trang thiết bị dạy học ở nhà trường nói chung và cho môn học tiếng Anh nói riêng nhà trường cần làm những việc sau :
+ Tăng cường góp vốn đầu tư cho thư viện về những mặt như : lan rộng ra phòng đọc, tăng đầu sách, báo đặc biệt quan trọng là sách, báo Tiếng Anh tương thích với chuyên ngành huấn luyện và đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc thư viện .
+ Có phòng học với đủ bàn, ghế, bảng đúng chuẩn, đủ ánh sáng, âm thanh tốt, đồng thời phải có những trang thiết bị tân tiến, đặc biệt quan trọng là trang thiết bị dạy – học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng .
+ Xây dựng phòng thực hành thực tế tiếng hiện đai có trang bị máy tính với những ứng dụng dạy – học Tiếng Anh .

3.1.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng hứng thú học tập Tiếng Anh cho sinh viên

• Nội dung
Trước thềm hội nhập khi Nước Ta đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO, những chuyên viên giảng dạy Tiếng Anh cho rằng môn ngoại ngữ không chỉ còn là môn học chính thức mà là môn học bắt buộc được chăm sóc số 1. Việc dạy và học ngoại ngữ không chỉ trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp chắc như đinh mà còn tạo cho sinh viên năng lực nghe nói tốt … Đưa nghe, nói, đọc, viết trở thành một trong 4 môn thi chính thức trong kiểm tra ngoại ngữ ở toàn bộ những trường ĐH, cao đẳng. Thường xuyên tổ chức triển khai những buổi ngoại khóa, những câu lạc bộ để lôi cuốn phần đông sinh viên tham gia. Giáo viên cần dữ thế chủ động tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên tiếp xúc với nhau bằng ngoại ngữ .
• Cách triển khai
– Trước hết giáo viên cần phải đặt ra những nguyên tắc, nhu yếu đơn cử và rõ ràng ngay từ buổi học tiên phong. Hãy cho sinh viên biết khi nào họ hoàn toàn có thể sử dụng Tiếng Việt và khi nào họ bắt buộc phải sử dụng ngoại ngữ. Giáo viên phải là người thực thi những nguyên tắc này trang nghiêm nhất .
– Thứ hai, giáo viên phải lựa chọn bài tập hay đề ra nhu yếu học tập tương thích với trình độ học tập của sinh viên. Đặc biệt trong khi dạy nghe nói, giáo viên phải là người gợi mở cho sinh viên cách tiến hành sáng tạo độc đáo cũng như cách sử dụng từ nối. Giáo viên hoàn toàn có thể liệt kê những từ mới hoàn toàn có thể được sử dụng trong bài nói hay sẵn sàng chuẩn bị những bài tập có tương quan đến chủ đề sinh viên sắp nói. Có như vậy sinh viên mới được chuẩn bị sẵn sàng những kỹ năng và kiến thức để nói tốt .
– Thứ ba, việc tạo ra một môi trường tự nhiên tiếng cho sinh viên cũng đóng vai trò quan trọng trong học tập ngoại ngữ. Thay vì sử dụng những mệnh lệnh bằng Tiếng Việt giáo viên hãy sử dụng Tiếng Anh hay giáo viên hoàn toàn có thể lý giải những yếu tố đơn thuần với sinh viên bằng ngoại ngữ thì hiệu suất cao học tập sẽ được cải tổ rất nhiều. Giáo viên phải là người rõ hơn ai hết về sinh viên để từ đó đưa ra những trách nhiệm đơn cử tương thích với trình độ của sinh viên. Ngoài ra, giáo viên cũng hoàn toàn có thể giúp sinh viên học trong một bầu không khí của một lớp học ngoại ngữ bằng cách đặt tên Tiếng Anh cho mỗi sinh viên .
– Hơn thế, giáo viên cũng cần động viên, khuyến khích sinh viên sử dụng Tiếng Anh trên lớp thay vì sử dụng Tiếng Việt. Đặc biệt trong giờ học nghe nói thì giáo viên cần phát huy tối đa việc sử dụng ngoại ngữ .
Như vậy để giúp cho sinh viên sử dụng Tiếng Anh trên lớp yên cầu sự kiên trì nhẫn nại, đồng cảm cũng như vai trò động viên kịp thời của giáo viên .

3.1.4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng các phương pháp dạy học tích cực cho giáo
viên

• Nội dung
Đổi mới chiêu thức dạy – học là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Hoạt động này yên cầu ở sự tích hợp giữa người dạy, người học, hoạt động giải trí quản trị quy trình giảng dạy, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong thời hạn qua, đội ngũ giáo viên của trường rất tích cực vận dụng giải pháp giảng dạy mới, trường cũng đã tương hỗ cho giáo viên trong hoạt động giải trí này. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin của quốc tế văn minh thời nay, chiêu thức dạy và học mới yên cầu 1 số ít điều kiện kèm theo tiên quyết để người dạy và người học phát huy nội lực. Vì vậy, việc thay đổi chiêu thức dạy – học không phải chỉ của riêng người thầy mà hoạt động giải trí này còn nhờ vào vào rất nhiều yếu tố khác như yếu tố người học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học, việc quản trị tổ chức triển khai quy trình đào tạo và giảng dạy, về tiềm năng chương trình, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, giải pháp, hình thức kiểm tra nhìn nhận … Vì vậy, thay đổi chiêu thức dạy – học không phải chỉ là trách nhiệm của người dạy phải nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ và tinh thần tích cực học tập của người học mà còn là trách nhiệm nặng nề của những nhà quản trị công tác làm việc giảng dạy .
• Cách triển khai
Ngày nay, có nhiều chiêu thức dạy – học Tiếng Anh hiệu suất cao nhưng để vận dụng những giải pháp này vào hoạt động giải trí dạy và học Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương cần phải phân phối đủ điều kiện kèm theo để thay đổi giải pháp dạy – học tiếng Anh như đã trình diễn ở trên .
Có thể thực thi nhiều hoạt động giải trí khác nhau để thay đổi giải pháp dạy và học Tiếng Anh :
+ Để hoạt động giải trí dạy – học tiếng Anh ở trường có hiệu suất cao, giải pháp dạy – học truyền thống lịch sử nặng về thuyết trình, với phương tiện đi lại giảng dạy hầu hết là bảng đen và phấn trắng cần phải được thay thế sửa chữa bằng chiêu thức giảng dạy tân tiến lấy người học làm TT, hoạt động giải trí của người học được ưu tiên khuyến khích để phát huy tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và năng lượng của người học .
+ Để những bài giảng được sinh động và gây hứng thú cho người học, người thầy cần tạo mọi điều kiện kèm theo để cho người học hoàn toàn có thể tiếp xúc bằng Tiếng Anh, tạo thói quen và kiến thức và kỹ năng tiếp xúc bằng ngôn từ họ đang học .
+ Giáo viên cần đa dạng hóa những loại bài tập thực hành thực tế tiếng như cho sinh viên học Tiếng Anh qua con đường đọc truyện, xem phim, kể chuyện bằng Tiếng Anh, đọc tài liệu Tiếng Anh để sinh viên phát huy được tính tích cực của họ trong học tập .
+ Giáo viên cần lên kế hoạch đơn cử để kiểm tra việc học của sinh viên ở trong và ngoài lớp. Giáo viên nên chia sinh viên thành nhóm và phối hợp với nhóm trưởng để thực thi việc làm này .
+ Các nhà quản trị của trường cần liên tục đối thoại với sinh viên để kịp thời cùng họ xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc trong việc học Tiếng Anh .

3.1.5. Biện pháp 5: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tăng cường
hiệu quả cho việc học Tiếng Anh

• Nội dung
Thông qua việc tổ chức triển khai những sân chơi trí tuệ, thiết thực, mê hoặc sẽ giúp việc học tập ngoại ngữ cho sinh viên được tốt hơn .
• Cách thực thi
Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày này, việc dạy và học không chỉ bó gọn trong lớp học mà còn phải được triển khai ngoài lớp học. Hoạt động này nếu được thực thi sẽ mang lại hiệu suất cao cao trong học tập. Vì vậy để hoạt động giải trí ngoài lớp học có hiệu suất cao cao, Trường cần quan tâm tới những điểm sau :
+ Tăng cường sách báo Tiếng Anh có nội dung tương thích với chuyên ngành đào tạo và giảng dạy của trường và tìm mọi cách để tuyên truyền sách báo Tiếng Anh đến sinh viên để họ có thời cơ tiếp xúc với Tiếng Anh nhiều hơn .
+ Tổ chức những kỳ thi Olympic Tiếng Anh đặc biệt quan trọng là Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên để thôi thúc và động viên họ trong học tập .
+ Đẩy mạnh hoạt động giải trí nghiên cứu khoa học, giao lưu khoa học và tư liệu khoa học bằng Tiếng Anh trong sinh viên .
+ Đẩy mạnh hoạt động giải trí của câu lạc bộ Tiếng Anh – là một trong những nơi lý tưởng để người học thực hành thực tế tiếng. Bởi vậy, câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương do Đoàn Thanh niên tổ chức triển khai cần quan tâm vào những nhóm đối tượng người dùng có trình độ khác nhau ( trình độ A, B hoặc C ) để sẵn sàng chuẩn bị nội dung và chương trình tương thích cho từng nhóm đối tượng người tiêu dùng chứ không phải chỉ cho một nhóm đối tượng người tiêu dùng có cùng tình độ tiếng Anh khá như lúc bấy giờ. Để câu lạc bộ Tiếng Anh hoạt động giải trí có hiệu suất cao hơn, Đoàn Thanh niên cần cử đoàn viên là giáo viên có trình độ trình độ phối hợp với ban chủ nhiệm câu lạc bộ tham gia tổ chức triển khai và quản trị câu lạc bộ này. Nếu để cho sinh viên tự quản lý và điều hành câu lạc bộ như lúc bấy giờ thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả và hoạt động giải trí của câu lạc bộ sẽ ít hiệu suất cao .
+ Tổ chức hội thảo chiến lược để sinh viên trao đổi với nhau về phương pháp học tập Tiếng Anh, tuyên truyền để họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Tiếng Anh trong thời đại bùng nổ thông tin ngày này và tạo cho họ niềm mê hồn, hứng thú trong học tập .
+ Giới thiệu hạng mục sách tìm hiểu thêm bằng Tiếng Anh cho sinh viên
+ Các trường hoàn toàn có thể tổ chức triển khai với những TT Anh ngữ để tổ chức triển khai những cuộc thi dành cho sinh viên trải qua phương pháp thi Tiếng anh. Qua đó nhằm mục đích tạo ra sân chơi giao lưu, có ích cho sinh viên, giúp sinh viên tạo thêm niềm hứng thú và khuyến khích những em trong việc học Tiếng anh, sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho xu thế hội nhập và toàn thế giới hóa .
Các trường hoàn toàn có thể tổ chức triển khai cuộc thi “ Rung chuông vàng ” phiên bản Tiếng Anh cho sinh viên. Theo đó, thí sinh tham gia sẽ phải vấn đáp những câu hỏi Tiếng anh ở nhiều nghành khác nhau như : Khoa học đời sống, Văn học – nghệ thuật và thẩm mỹ, Tài nguyên thiên nhiên và môi trường, …
Có thể nói, với việc sử dụng Tiếng Anh vấn đáp những câu hỏi mê hoặc sẽ giúp sinh viên tăng trưởng thêm vốn từ. Đồng thời được trang bị khá đầy đủ thêm những kỹ năng và kiến thức hữu dụng, lý thú trong nhiều nghành nghề dịch vụ. Đó cũng sẽ là hành trang quan tọng giúp sinh viên tự tin hơn tỏng quy trình hội nhập trong khu vực và quốc tế .

+ Tổ chức hoạt động
“Sinh viên tình nguyện Festival”, thông qua hoạt động này, sinh viên sẽ được
trực tiếp giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt là được giao lưu trực tiếp với
du khách trong nước và quốc tế.Đây có thể được coi là một trong những giải pháp
hữu hiệu nhằm giúp sinh viên cải thiện trình độ Tiếng Anh nhanh nhất và hiệu
quả nhất.

KẾT LUẬN

Trong chương 1, tôi đã đưa ra một cái nhìn tổng quát và chung nhất về đề tài, đơn cử là :
– Vị trí, tầm quan trọng của việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non .
– Mục tiêu, trách nhiệm cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non .
– Chương trình cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non .
– Đặc điểm, cấu trúc sách giáo khoa, tài liệu cải tổ và nâng cao trình độ cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non .
– Đặc điểm sinh viên khoa Giáo dục mầm non .
– Một số khái niệm công cụ .
– Tiêu chí nhìn nhận việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non .
Trong chương 2, tôi nghiên cứu và phân tích rõ ràng và đơn cử về tình hình cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Q. CG cầu giấy, TP.HN, đơn cử là :
– Khái quát chung về trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương .
– Tìm hiểu tình hình về việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh trong trường CĐSPTW của giáo viên và sinh viên .
– Nguyên nhân chủ quan, nguyên do khách quan .
Cuối cùng, trong chương 3 tôi đưa racơ sở khoa học và 1 số ít giải pháp cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh của sinh viên Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, đơn cử là :
– Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của việc cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên .
– Đầu tư phương tiện đi lại dạy học không thiếu, tương hỗ cho những hoạt động giải trí dạy Tiếng Anh trong nhà trường .
– Bồi dưỡng hứng thú học tập Tiếng Anh cho sinh viên .
– Bồi dưỡng những giải pháp dạy học tích cực cho giáo viên .

– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên
lớp, tăng cường hiệu quả cho việc học Tiếng Anh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[ 1 ]. Đề tài “ Nâng cao năng lực Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học TM ” .
[ 2 ]. Hà Thanh Hưng – Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học “ Khảo sát thực trạng dạy học và học Tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra giải pháp quản trị hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo của nhà trường ” – Thành phố Hồ Chí Minh – 2004 .
[ 3 ]. Đề tài “ Các giải pháp cải tổ và nâng cao trình độ Tiếng Anh trong sinh viên khoa kế toán tại những trường ĐH trên địa phận thành phố TP. Đà Nẵng ” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461