Khởi đầu

Stardew Valley là một game kết thúc mở với nhiều tiềm năng khác nhau. Có nhiều cách để kiếm tiền từ nhiều hoạt động giải…