Vùng nhân – Wikipedia tiếng Việt

Vùng nhân là khoảng không gian thường ở trung tâm một tế bào của sinh vật nhân sơ, có chứa nhiễm sắc thể của nó mà không có màng nhân bao quanh.[1][2] Đây là khái niệm dịch từ thuật ngữ tiếng Anh: nucleoid.[3][4][5] Nucleoid có nghĩa là “giống như nhân tế bào” chứa hầu hết các vật liệu di truyền của tế bào, được gọi là genophore.[6]

Do vùng này chứa hàm lượng DNA cao nhất trong tế bào, tương đương với nhân của sinh vật nhân thực, nên còn gọi rõ hơn là vùng chứa thể nhân, trong đó thể nhân (nuclear body) là nhiễm sắc thể của tế bào, thường được gọi là DNA-NST (phân tử DNA có vai trò nhiễm sắc thể).[3]

Mô hình vùng nhân có genophore, dựng từ máy tính .
Vùng nhân của Escherichia coli A. Bộ gen tròn của Escherichia coli. Các mũi tên thể hiện sự sao chép DNA hai chiều. Vị trí sao chép là oriC, vị trí phân rã là dif, vùng kết thúc sao chép là ter. B. Dạng cuộn ngẫu nhiên của DNA vùng nhân. C. Sơ đồ động về DNA-NST của E.coli

Bộ gen tròn của Escherichia coli. Các mũi tên thể hiện sự sao chép DNA hai chiều. Vị trí sao chép là oriC, vị trí phân rã là dif, vùng kết thúc sao chép là ter.Dạng cuộn ngẫu nhiên của DNA vùng nhân.Sơ đồ động về DNA-NST của

Thành phần hoá học, sự phân bổ vùng nhân[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng nhân là một bộ phận quan trọng của tế bào, tiềm ẩn cỗ máy di truyền có nhiều axit đêoxiribônuclêic ( DNA ). Vì chứa DNA nhiều, nên nhân ưa kiềm, dẫn tới nhân bắt màu với chất màu kiềm lúc nhuộm. Ở tế bào động vật hoang dã và thực vật, nhân tập trung chuyên sâu nhiều DNA nên dễ bắt màu khi nhuộm. Song ở tế bào vi khuẩn một mặt vì chỉ có ít DNA, mặt khác DNA lại phân tán trong sinh chất cho nên vì thế nhuộm màu không tập trung chuyên sâu, do đó khó phân biệt, phải nhuộm màu riêng nhân tế bào vi khuẩn bằng thuốc nhuộm đặc biệt quan trọng mới dễ quan sát. Bởi thế vi khuẩn thuộc loại tế bào nhân sơ và nhuộm được nhân vi khuẩn bằng thuốc azua metylen eosinat, giải pháp Robinow, giải pháp Piechaud .

Cấu tạo genophore[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng nhân chứa DNA-NST. Đây là phân tử DNA vòng, dài hay ngắn tùy loài .Phân tử DNA vùng nhân được nhân đôi theo nguyên tắc bổ trợ .

Nguồn trích dẫn[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *