Các định nghĩa và khái niệm về nghiên cứu khoa học

Author:

1. Khoa học (science):

Theo từ điển Bách Khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa : Khoa học ( tiếng Anh : science ) là hàng loạt hoạt động giải trí có mạng lưới hệ thống nhằm mục đích thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai kiến thức và kỹ năng dưới hình thức những lời lý giải và tiên đoán hoàn toàn có thể kiểm tra được về thiên hà. Thông qua những chiêu thức trấn áp, nhà khoa học sử dụng cách quan sát những tín hiệu bộc lộ mang tính vật chất và không bình thường của tự nhiên nhằm mục đích tích lũy thông tin, rồi sắp xếp những thông tin đó thành tài liệu để nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích lý giải phương pháp hoạt động giải trí, sống sót của sự vật hiện tượng kỳ lạ. Một trong những phương pháp đó là giải pháp thử nghiệm nhằm mục đích mô phỏng hiện tượng kỳ lạ tự nhiên dưới điều kiện kèm theo trấn áp được và những sáng tạo độc đáo thử nghiệm. Tri thức trong khoa học là hàng loạt lượng thông tinmà những nghiên cứu đã tích góp được. Định nghĩa về khoa học được đồng ý phổ cập rằng khoa học là tri thứctích cực đã được hệ thống hóa .

Theo Luật Khoa học và Công nghệ (Quốc hội, 2013), khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

Theo Từ điển Giáo dục đào tạo, Khoa học là nghành hoạt động giải trí của con người nhằm mục đích tạo ra và hệ thống hóa những tri thức khách quan về thực tiễn, là một trong những hình thái ý thức xã hội gồm có cả hoạt động giải trí để thu hái kỹ năng và kiến thức mới lẫn cả tác dụng của hoạt động giải trí ấy, tức là hàng loạt những tri thức khách quan tạo ra sự nền tảng của một bức tranh về quốc tế. Từ khoa học cũng còn dùng để chỉ những nghành tri thức chuyên ngành. Những mục tiêu trực tiếp của khoa học là miêu tả, lý giải và dự báo những quy trình và những hiện tượng kỳ lạ của thực tiễn dựa trên cơ sở những quy luật mà nó tò mò được .

Sheldon (1997) cho rằng khoa học là một hoạt động trí tuệ được thực hiện bởi con người, được thiết kế để khám phá cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật – hiện tưởng.

Theo Vũ Cao Đàm khoa học còn được hiểu là một hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát hiện quy luật của sự vật và hiện tượng và vận dụng các quy luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý các giải pháp tác động vào sự vật hoặc hiện tượng, nhằm biến đổi trạng thái của chúng.

2. Nghiên cứu khoa học (scientific research):

Theo Luật Khoa học và Công nghệ (Quốc hội, 2013), Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Nghiên cứu cơ bản là hoạt động giải trí nghiên cứu nhằm mục đích tò mò thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, xã hội và tư duy .
Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động giải trí nghiên cứu vận dụng tác dụng nghiên cứu khoa học nhằm mục đích tạo ra công nghệ tiên tiến mới, thay đổi công nghệ tiên tiến ship hàng quyền lợi của con người và xã hội .

Theo Earl R. Babbie (1986), nghiên cứu khoa học (scientific research) là cách thức: (1) Con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống; và (2) Là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý để tìm ra các kiến thức mới nhằm giải thích cá sự vật hiện tượng.

Theo Armstrong và Sperry (1994), nghiên cứu khoa học dựa vào việc ứng dụng các phương pháp khoa học để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Hình thức nghiên cứu này cung cấp thông tin và lý thuyết khoa học nhằm giải thích bản chất và tính chất của thế giới. Kết quả của nghiên cứu khoa học tạo ra những ứng dụng cho thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi các cơ quan chính quyền, các tổ chức tài trợ xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học được phân loại tùy lĩnh vực học thuật và ứng dụng. Nghiên cứu khoa học là một tiêu chí được sử dụng rộng rãi trong đánh giá vị thế của các cơ sở học thuật.

Như vậy, nghiên cứu khoa học là hoạt động giải trí khám phá, xem xét, tìm hiểu hoặc thử nghiệm, dựa trên những số liệu, tài liệu, kỹ năng và kiến thức đạt được từ thực nghiệm, để phát hiện ra cái mới về thực chất sự vật, về thế tự nhiên và xã hội .

3. Phương pháp khoa học (scientific method):

Theo Bauer ( 1992 ), chiêu thức khoa học ( scientific method ) là một mạng lưới hệ thống kỹ thuật nhằm mục đích nghiên cứu những hiện tượng kỳ lạ, mục tiêu là để thu được kiến thức và kỹ năng mới, hoặc hoàn hảo và thừa kế những kỹ năng và kiến thức có trước đó .
Theo Beveridge ( 1950 ) nhấn mạnh vấn đề hơn về góc nhìn khoa học là : Để được coi là khoa học, giải pháp tìm hiểu phải được dựa trên việc thu chứng cứ thực nghiệm hoặc chứng cứ thống kê giám sát được, tuân thủ theo những nguyên tắc lý luận đơn cử .
Từ điển Oxford định nghĩa giải pháp khoa học là một chiêu thức của khoa học tự nhiên từ thế kỉ XVII, gồm có quan sát có mạng lưới hệ thống, đo lường và thống kê, thực nghiệm, kiến thiết xây dựng, kiểm định và kiểm soát và điều chỉnh những kim chỉ nan .
Theo Bernstein ( 1983 ) cho rằng, khác với việc những khoa học lấy thực tiễn chứng tỏ cho thực tiễn, đặc thù nổi trội của chiêu thức khoa học là phương pháp tích lũy kiến thức và kỹ năng để ủng hộ một kim chỉ nan khi những Dự kiến về một kim chỉ nan được xác nhận và thử thách một kim chỉ nan khi những Dự kiến đó là không đúng .
Theo Slick ( 2002 ), giải pháp khoa học được sử dụng trong khoa học như một phương tiện đi lại đạt được sự hiểu biết về quốc tế. Về cơ bản, chiêu thức khoa học gồm có : Quan sát – Giả thuyết – Thu thập và xử lý dữ liệu – Giải thích và Tóm lại – Dự đoán. Những Dự kiến được đưa ra dựa trên những vật chứng có được trong thực nghiệm .

4. Vai trò của Nghiên cứu khoa học:

Trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay, khoa học đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chất của xã hội, hoàn thiện các quan hệ xã hội và hình thành con người mới.

Nghiên cứu khoa học có tiềm năng đa phần là tìm kiếm câu vấn đáp cho những câu hỏi đặt ra, nói cách khác là tìm kiếm kỹ năng và kiến thức và sự hiểu biết. Tuy nhiên, nếu ta hoàn toàn có thể chia xẻ, phổ cập thông tin, kỹ năng và kiến thức mà ta có được trải qua nghiên cứu sẽ có hiệu suất cao cao hơn rất nhiều. Nói cách khác, thực chất của nghiên cứu khoa học là một quy trình vận dụng những sáng tạo độc đáo, nguyên tắc và chiêu thức khoa học để tìm ra những kỹ năng và kiến thức mới nhằm mục đích miêu tả, lý giải hay dự báo những sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong quốc tế khách quan. Nghiên cứu có nghĩa là vấn đáp những câu hỏi mang tính học thuật hoặc thực tiễn ; làm triển khai xong và nhiều mẫu mã thêm những tri thức khoa học ; đưa ra những câu vấn đáp để xử lý những yếu tố trong thực tiễn .
Với cách nhìn như vậy, nghiên cứu khoa học còn có vai trò làm biến hóa cách nhìn nhận yếu tố của người đọc, thuyết phục người đọc tin vào thực chất khoa học và tác dụng thực nghiệm nhằm mục đích đưa người đọc đến quyết định hành động và hành vi tương thích để cải tổ tình hình của những yếu tố đặt ra theo khunh hướng tốt hơn .

Phòng Quản lý khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461