Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 125 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Author:

Bài 1. Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào ?

Bài 1. Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào ?

■   Lời giải

–     Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.

Nguồn tài nguyên thiên không phải là vô tận, nếu sử dụng và khai thác không phải chăng, nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên sẽ nhanh gọn hết sạch .
– Trong tự nhiên có những dạng tài nguyên vạn vật thiên nhiên như sau :
+ Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên có năng lực phục sinh nếu sử dụng và khai thác hợp lý như tài nguyên đất, rừng, biển …
+ Tài nguyên không tái sinh là dạng tài nguyên sau một thời hạn khai thác và sử dụng sẽ bị hết sạch như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá …
+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển …

Bài 2. Hiện tại, dạng năng lượng nào đang được nghiên cứu và thay thế dần các nguồn năng lượng khác đang bị cạn kiệt dần ? Tại sao ?

■   Lời giải

– Hiện tại, năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng sóng biển … đang được con người điều tra và nghiên cứu và sử dụng để thay thế sửa chữa những dạng năng lượng khác đang bị hết sạch dần. Các nguồn năng lượng này được coi là vô hạn .
– Dạng năng lượng vĩnh cửu là năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiẻm môi trường tự nhiên. Cho nên, dạng năng lượng này đang được khuyến khích sử dụng .

Bài 3. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là như thế nào ?

■   Lời giải

Sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên được cho là hợp lý khi :
– Vừa cung ứng nhu yếu tăng trưởng xã hội hiện tại vừa bảo vệ duy trì lâu bền hơn những tài nguyên cho những thế hệ tương lai .
– Không gây suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên, bảo vệ sự tăng trưởng bển vững .

 

Bài 4. Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa như thế nào đối với con người ?

■   Lời giải

– Khôi phục thiên nhiên và môi trường và giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng so với con người vì đó là cơ sở để duy trì cân đối sinh thái xanh, tránh ô nhiễm thiên nhiên và môi trường và hết sạch nguồn tài nguyên .
– Mỗi vương quốc cần có những giải pháp thích hợp trong việc Phục hồi thiên nhiên và môi trường và giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã để tăng trưởng vững chắc .

Bài 5. Cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

■   Lời giải

Để bảo vệ tài nguyên sinh vật cần :
– Bảo vệ những khu rừng già, rừng đầu nguồn …
– Xây dựng những khu bảo tồn, những vườn vương quốc để bảo vệ những sinh vật hoang dã .
– Trồng cây, gây rừng tạo môi trường tự nhiên sống cho nhiều loài sinh vật .
– Không săn bắt động vật hoang dã hoang dã và khai thác quá mức tài nguyên sinh vật .
– Bảo tồn những nguồn gen quý và hiếm bằng công nghệ sinh học và lai tạo những giống vật nuôi, cây cối có hiệu suất cao và phẩm chất tốt .
– Giáo dục đào tạo ý thức bảo vệ tài nguyên sinh vật cho mọi người.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Sinh 9 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461