Sách tiếng anh lớp 6 tập 1

Author:
Soạn và giải cụ thể những bài tập sách giáo khoa ( SGK ) hàng loạt tập 1 Tiếng Anh 6 Global Success – Pearson giúp những em học tập và củng cố kiến thức và kỹ năng hiệu suất cao

Unit 1: My New School

 • bullet
  Từ vựng – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • bullet
  Âm /ɑː/ & /ʌ/ – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Thì hiện tại đơn & Trạng từ tần suất – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Getting Started – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Communication – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Looking Back – Unit 1 – Tiếng Anh 6
 • Project – Unit 1 – Tiếng Anh 6

Unit 2: My House

 • Grammar – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Final sounds: /s/ and /z/ – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Từ vựng – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Getting Started – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Communication – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Looking Back – Unit 2 – Tiếng Anh 6
 • Project – Unit 2 – Tiếng Anh 6

Unit 3: My Friends

 • Getting Started – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • Communication – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 – Unit 3. My Friends – Tiếng Anh 6
 • Looking Back – Unit 3 – Tiếng Anh 6
 • Project – Unit 3 – Tiếng Anh 6

Review 1 (Units 1 – 2 – 3)

 • Language – Review 1 – Tiếng Anh 6
 • Skills – Review 1 – Tiếng Anh 6

Unit 4: My Neighbourhood

 • Grammar – Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Getting Started – Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 – Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Communication Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Looking Back Unit 4 – Tiếng Anh 6
 • Project Unit 4 – Tiếng Anh 6

Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

 • Getting Started Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • Communication Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • Looking Back Unit 5 – Tiếng Anh 6
 • Project Unit 5 – Tiếng Anh 6

Unit 6: Our Tet Holiday

 • Getting Started – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 1 – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • A Closer Look 2 – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • Communication – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • Skills 1 – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • Skills 2 – Unit 6 – Tiếng Anh
 • Looking Back – Unit 6 – Tiếng Anh 6
 • Project – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Review 2 (Units 4 – 5 – 6)

 • Language – Review 2 – Tiếng Anh 6
 • Skills – Review 2 – Tiếng Anh 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461