” Nhà Khoa Học Tiếng Anh Là Gì ? Mổ Xẻ Ngữ Nghĩa Các Từ Về Nha Khoa

Nghiên cứu khoa học tiếng Anh là gì?

Scientific research (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Nghiên cứu khoa học

Nghĩa tiếng Anh: Scientific research

(Nghĩa của nghiên cứu khoa học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Science reseach .Bạn đang xem : Nhà khoa học tiếng anh là gì

Ví dụ:

Vì muốn giữ niềm tin như vậy, một số ít nhà nghiên cứu khoa học đã quyết định hành động bỏ lỡ điều tra và nghiên cứu sâu rộng của những nhà nghiên cứu khoa học có quan điểm trái ngược với những giả thuyết cơ bản trong những học thuyết của họ về nguồn gốc sự sống .

To uphold such beliefs, some scientific research choose to ignore the extensive research of other scientific research who contradict the theoretical foundations for their theories on the origin of life.

Dù không là sách giáo khoa về khoa học, mỗi khi bàn đến những yếu tố nghiên cứu và điều tra khoa học đều tương thích với khoa học được kiểm chứng và không có những quan điểm sai lầm đáng tiếc, những học thuyết vô lý phổ cập vào thời xưa .

Although is not a science textbook, whenever it touches on scientific research matters, it is in harmony with proven science and is free from the mistaken views and absurd theories prevalent at the time of its writing.

Do đó, ngay cả khi vận dụng chiêu thức điều tra và nghiên cứu khoa học mà tổng thể những khoa học gia dùng để lập ra một triết lý khoa học, tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể trọn vẹn tin chắc vào sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về những biến cố tương lai .

Thus, even applying the scientific research method used by all scientists to establish a scientific theory, we can have complete confidence in the fulfillment prophecies that pertain to future events.

Bình luận chung về tính hài hòa và hợp lý của những nghiên cứu và điều tra khoa học, John Horgan, người chuyên viết về đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học nhận xét : “ Khi chưa có dẫn chứng chắc như đinh, tất cả chúng ta không nên ngại ngùng dựa vào nhận thức thường thì ” .

Commenting in general on the validity of scientific research, scientific research writer John Horgan observed: “When the evidence is tentative, we should not be embarrassed to call on common sense for guidance.”

Và nếu như bạn có dự tính muốn chọn nghề ở nghành điều tra và nghiên cứu khoa học thì bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quan điểm của ai tốt hơn thầy giáo dạy môn khoa học cho bạn đây ?

And if you ‘re thinking about going into a career in scientific research, who better to ask about the field than your science teacher?

Vào năm 1900, nhà nghiên cứu khoa học Albert Einstein và nhiều nhà nghiên cứu khoa học khác tin rằng vũ trụ chỉ có một thiên hà: dải Ngân Hà của chúng ta.Xem thêm : Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Là Gì ? Ä  Æ ¡ N Vá » ‹ Sá » ± Nghiá » ‡ P Cã ´ Ng LẠ­ P Lã Gã ¬

When Albert Einstein published his special theory of relativity in 1900, he and many other scientific research believed that the universe consisted of just one galaxy.

Chúng tôi là những nhà nghiên cứu khoa học, vì thế chúng tôi dùng sự phát minh sáng tạo khoa học

We were all scientific research, so we used our scientific creativity

Dù nghiên cứu và điều tra khoa học đã đạt những bước tiến đáng kể, nhưng nhiều nhà nghiên cứu khoa học công nhận rằng có nhiều điều họ chưa biết và có lẽ rằng không khi nào biết được .

Scientific research has made tremendous progress, but many scientific research recognize that there are still many unknowns and perhaps unknowables.

Trong hầu hết những năm điều tra và nghiên cứu khoa học, tôi chưa từng gặp phải xích míc nào giữa một sự kiện khoa học đã được xác định với sự dạy dỗ .

In my years of doing scientific research, I have never encountered a conflict between a proved scientific fact and a teaching.

Những lời chung chung này giúp những nhà nghiên cứu khoa học có thời cơ xác lập niên đại của quốc tế vật chất theo những nguyên tắc tương thích với khoa học .

That general statement allows scientific research to determine the age of the physical world according to sound scientific principles.

Những gì tôi muốn tất cả chúng ta làm là liên tục đưa điều tra và nghiên cứu khoa học vào, thậm chí còn đưa vào nhiều nghiên cứu và điều tra khoa học hơn nữa .

What I want us to do is to keep up the scientific research and even get more scientific research in there.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *