Đề xuất sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Author:

Nhiều điểm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TN&MT ), Luật Tài nguyên nước năm 2012 mặc dầu đã tạo lập hành lang pháp lý vừa đủ, đồng nhất, tạo bước chuyển biến can đảm và mạnh mẽ trong xã hội, nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm và hành vi của những bộ, ngành, địa phương, những tổ chức triển khai, cá thể và người dân về bảo vệ tài nguyên nước. Tuy nhiên, 1 số ít sống sót, hạn chế cũng đã thể hiện trong quy trình tiến hành trên thực tiễn như một số ít lao lý về vật thể chứa nước như dòng sông, tầng chứa nước ; quy hoạch tài nguyên nước ; cấp giấy phép tài nguyên nước ; bảo vệ tài nguyên nước ; bảo vệ những dòng sông, tầng chứa nước, quản trị nước mưu trí, quy đổi số, dự báo nguồn nước ship hàng điều hòa phân chia tài nguyên nước cho hoạt động và sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ …

Vấn đề bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia cũng chưa được quy định cụ thể trong Luật gồm định nghĩa, nội hàm, phương thức, tổ chức thực hiện, chỉ số an ninh nước… Trong bối cảnh tài nguyên nước của nước ta đang phải chịu nhiều thách thức như phụ thuộc lớn vào nước ngoài; phân bố nước không đều theo không gian, thời gian; tác động của biến đổi khí hậu; suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; mâu thuẫn sử dụng nước trên lưu vực sông; khả năng tiếp cận nước sạch an toàn chưa cao; hiệu quả sử dụng nước thấp.

Đặc biệt là yếu tố bảo vệ bảo mật an ninh nước cho hoạt động và sinh hoạt đã và đang là yếu tố lớn cần phải có những chính sách, chủ trương đồng điệu để xử lý, nâng cao tính dữ thế chủ động về nguồn nước, bảo vệ bảo đảm an toàn cấp nước cho hoạt động và sinh hoạt và nhu yếu thiết yếu của nhân dân ở mức cao nhất trong mọi trường hợp. Theo Bộ TN&MT, tất cả chúng ta vẫn chưa có chủ trương, pháp luật đơn cử nhằm mục đích giám sát vừa đủ, định giá giá trị của tài nguyên nước, dẫn đến những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cá thể khai thác, sử dụng nước không xác lập rõ vai trò, giá trị của nước ; chưa có cơ sở thống kê giám sát đủ giá tiền loại sản phẩm ( vì chưa coi nước là nguyên vật liệu nguồn vào cho sản xuất ). Điều này dẫn đến thực trạng sử dụng nước không tiết kiệm chi phí, thất thoát, tiêu tốn lãng phí nước và triệt tiêu động lực tăng trưởng, không lôi kéo được việc xã hội hóa trong ngành nước, nhất là so với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ khác không sử dụng nước từ những cơ sở, nhà máy sản xuất sản xuất, đáp ứng nước sạch mà trực tiếp góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình khai thác nước trên những sông, suối, hồ, … để giải quyết và xử lý và tự cung tự túc, tự cấp nguồn nước sạch cho hoạt động giải trí sản xuất của mình lại là yếu tố trọn vẹn khác.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều

Theo Bộ TN&MT, trong lần sửa đổi lần này, dự thảo Luật Tài nguyên nước ( sửa đổi ) sẽ sửa đổi hầu hết những yếu tố của Luật hiện hành. Cụ thể, về bảo vệ bảo mật an ninh nguồn nước, dự thảo Luật bổ trợ những lao lý về bảo vệ bảo mật an ninh tài nguyên nước vương quốc theo hướng tích hợp những pháp luật về quản trị nước trong một bộ Luật Tài nguyên nước trên cơ sở thống nhất quản trị về tài nguyên nước nhằm mục đích sử dụng nước tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao, nâng cao mức bảo vệ bảo mật an ninh tài nguyên nước vương quốc, bảo mật an ninh nước cấp cho hoạt động và sinh hoạt.

Về xã hội hóa ngành nước, dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tăng cường xã hội hóa trong các hoạt động thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như: quan trắc tài nguyên nước; phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; bảo vệ lòng bờ, bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy; hoạt động điều tra cơ bản nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn về nguồn lực của Nhà nước.

Bổ sung pháp luật về kinh tế tài chính nước, coi loại sản phẩm nước là sản phẩm & hàng hóa thiết yếu, cần được quản trị, quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước ; khuyến khích, lôi cuốn những nguồn lực xã hội, những thành phần kinh tế tài chính góp vốn đầu tư vào ngành nước nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao khai thác, sử dụng, bảo vệ, tăng trưởng nguồn nước. Về kinh tế tài chính tài nguyên nước, dự thảo bổ trợ lao lý tương quan đến chính sách kinh tế tài chính nhằm mục đích làm rõ giá trị kinh tế tài chính, giá trị sản phẩm & hàng hóa ( ngoài giá trị xã hội ) và nâng cao giá trị góp phần của tài nguyên nước trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Bổ sung công cụ kinh tế tài chính, chính sách kinh tế tài chính tương quan đến phân chia nguồn thu cho những đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng từ hoạt động giải trí bảo vệ nguồn sinh thủy. Cùng với đó, dự thảo cũng bổ trợ lao lý về bổ trợ tự tạo cho nước dưới đất và quản trị những hoạt động giải trí trong những vùng được xác lập là vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng không có nước mặt và vùng bổ cập cho nước dưới đất ; sửa đổi, bổ trợ lao lý tương quan đến bảo vệ nguồn sinh thủy và tăng trưởng nguồn nước. Sửa đổi, bổ trợ pháp luật tương quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461