Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Author:

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Năm 2016

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ TÌNH TRẠNG
THOÁT MẠCH CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG
Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Bích Thủy
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm và kết quả xử trí tình trạng thoát mạch của bệnh nhân tại khoa
Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc bệnh viện đa khoa Vĩnh Long từ 01/03/2016 – 01/09/2016
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu
Kết quả: 98 bệnh nhân thoát mạch, nhóm tuổi ≥ 70 tuổi trên 75%. Bệnh lý thường gặp nhất
trong nhóm thoát mạch bao gồm viêm phổi (69,4%), choáng tim (3,1%), choáng nhiễm trùng
(10,2%), nhồi máu cơ tim (5,1%). Thoát mạch hay xảy ra ở vị trí bệnh nhân hay cử động.
Biểu hiện lâm sàng ở vị trí thoát mạch bao gồm thông tĩnh mạch khó khăn (100%), sưng nề
(21,4%), thay đổi màu da nơi thoát mạch đỏ (57,1%), tím (2%). Đa số các trường hợp đều
được chườm ấm do các thuốc, dịch truyền có chứa glucose, calci, kali, bicarbonate,
diaphyllin, dopamine, dobutamine, noradrenalin. Kết quả chăm sóc với tỉ lệ lành tổn thương
không để lại sẹo là 94,9%.
Kết luận: Thoát mạch là một biến chứng quan trọng liên quan đến tiêm truyền. Nhận biết
sớm và xử trí đúng cách sẽ giảm tối thiểu tổn thương cho bệnh nhân.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoa Hồi Sức Tích Cực (HSTC) là nơi tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nặng từ
các khoa chuyển đến. Những bệnh nhân khi vào khoa đều được truyền dịch, được tiêm
thuốc. Nhiều trường hợp phải kết hợp nhiều loại thuốc với nhau, do đó tình trạng thoát mạch
rất dễ xảy ra. Đặc biệt trên những bệnh nhân khó thiết lập đường truyền như bệnh nhân phù,
bệnh nhân thừa cân…hoặc các trường hợp sốc sâu như sốc sốt xuất huyết, sốc nhiễm
trùng…, những bệnh nhân này cần phải có nhiều đường truyền nhưng do khó chích nên chỉ
thiết lập được một đến hai đường truyền, vì thế phải truyền chung nhiều đường khi bác sĩ cho
nhiều loại thuốc điều trị nhằm mục đích cứu sống bệnh nhân. Do đó nguy cơ thoát mạch
càng gia tăng hơn nữa.
Tuy nhiên việc phân độ và xử trí tình trạng thoát mạch vẫn còn là vấn đề tương đối
mới, chưa được huấn luyện thành thạo ở tại nhà trường cũng như tại bệnh viện.
Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 Xác định đặc điểm lâm sàng tình trạng thoát mạch
 Xác định tỉ lệ các xử trí trên bệnh nhân thoát mạch và kết quả các xử trí đó
III. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu
Mô tả tiến cứu
Phƣơng pháp chọn mẫu
Tất cả các bệnh nhân vào khoa HSTC có can thiệp điều trị qua đường tĩnh mạch trong
thời gian nghiên cứu từ ngày 01/03/2016 đến ngày 01/09/2016.

216

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Năm 2016

Tiêu chuẩn loại trừ
– Các tổn thương do thoát mạch trước đó từ các khoa ngoài chuyển đến.
– Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.
Phân tích dữ liệu
Dữ liệu được nhập và xử lý bằng phần mền SPSS 18.0
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua nghiên cứu trên 98 bệnh nhân vào khoa HSTC có biểu hiện thoát mạch trong
khoảng thời gian từ ngày 01/03/2016 đến 01/09/2016 chúng tôi có kết quả sau
Một số đặc điểm của bệnh nhân thoát mạch
Bảng 1: Đặc điểm của bệnh nhân thoát mạch
Đặc điểm
Kết quả

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Năm 2016

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ TÌNH TRẠNG
THOÁT MẠCH CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG
Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Bích Thủy
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm và kết quả xử trí tình trạng thoát mạch của bệnh nhân tại khoa
Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc bệnh viện đa khoa Vĩnh Long từ 01/03/2016 – 01/09/2016
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu
Kết quả: 98 bệnh nhân thoát mạch, nhóm tuổi ≥ 70 tuổi trên 75%. Bệnh lý thường gặp nhất
trong nhóm thoát mạch bao gồm viêm phổi (69,4%), choáng tim (3,1%), choáng nhiễm trùng
(10,2%), nhồi máu cơ tim (5,1%). Thoát mạch hay xảy ra ở vị trí bệnh nhân hay cử động.
Biểu hiện lâm sàng ở vị trí thoát mạch bao gồm thông tĩnh mạch khó khăn (100%), sưng nề
(21,4%), thay đổi màu da nơi thoát mạch đỏ (57,1%), tím (2%). Đa số các trường hợp đều
được chườm ấm do các thuốc, dịch truyền có chứa glucose, calci, kali, bicarbonate,
diaphyllin, dopamine, dobutamine, noradrenalin. Kết quả chăm sóc với tỉ lệ lành tổn thương
không để lại sẹo là 94,9%.
Kết luận: Thoát mạch là một biến chứng quan trọng liên quan đến tiêm truyền. Nhận biết
sớm và xử trí đúng cách sẽ giảm tối thiểu tổn thương cho bệnh nhân.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoa Hồi Sức Tích Cực (HSTC) là nơi tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nặng từ
các khoa chuyển đến. Những bệnh nhân khi vào khoa đều được truyền dịch, được tiêm
thuốc. Nhiều trường hợp phải kết hợp nhiều loại thuốc với nhau, do đó tình trạng thoát mạch
rất dễ xảy ra. Đặc biệt trên những bệnh nhân khó thiết lập đường truyền như bệnh nhân phù,
bệnh nhân thừa cân…hoặc các trường hợp sốc sâu như sốc sốt xuất huyết, sốc nhiễm
trùng…, những bệnh nhân này cần phải có nhiều đường truyền nhưng do khó chích nên chỉ
thiết lập được một đến hai đường truyền, vì thế phải truyền chung nhiều đường khi bác sĩ cho
nhiều loại thuốc điều trị nhằm mục đích cứu sống bệnh nhân. Do đó nguy cơ thoát mạch
càng gia tăng hơn nữa.
Tuy nhiên việc phân độ và xử trí tình trạng thoát mạch vẫn còn là vấn đề tương đối
mới, chưa được huấn luyện thành thạo ở tại nhà trường cũng như tại bệnh viện.
Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 Xác định đặc điểm lâm sàng tình trạng thoát mạch
 Xác định tỉ lệ các xử trí trên bệnh nhân thoát mạch và kết quả các xử trí đó
III. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu
Mô tả tiến cứu
Phƣơng pháp chọn mẫu
Tất cả các bệnh nhân vào khoa HSTC có can thiệp điều trị qua đường tĩnh mạch trong
thời gian nghiên cứu từ ngày 01/03/2016 đến ngày 01/09/2016.

216

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Năm 2016

Tiêu chuẩn loại trừ
– Các tổn thương do thoát mạch trước đó từ các khoa ngoài chuyển đến.
– Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.
Phân tích dữ liệu
Dữ liệu được nhập và xử lý bằng phần mền SPSS 18.0
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua nghiên cứu trên 98 bệnh nhân vào khoa HSTC có biểu hiện thoát mạch trong
khoảng thời gian từ ngày 01/03/2016 đến 01/09/2016 chúng tôi có kết quả sau
Một số đặc điểm của bệnh nhân thoát mạch
Bảng 1: Đặc điểm của bệnh nhân thoát mạch
Đặc điểm
Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461