GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Author:
Bài 1. Điện tích culong.pdf Bài 1. Điện tích culong_Đáp án.pdf Bài 2. Thuyết Electron.pdf Bài 2. Thuyết Electron_Đáp án.pdf Bài 3. Điện trường_Cường độ điện trường.pdf Bài 3. Điện trường_Cường độ điện trường_Đáp án.pdf Bài 4. Cȏng của lực điện.pdf Bài 4. Cȏng của lực điện_Đáp án.pdf Bài 5. Điện thế.Hiệu điện thế.pdf Bài 5. Điện thế.Hiệu điện thế_Đáp án.pdf Bài 6. Tụ điện.pdf Bài 6. Tụ điện._Đáp án.pdf Bài 7.Ôn tập chương I.pdf Bài 7.Ôn tập chương I_Đáp án.pdf Bài 1. Dὸng điện khȏng đổi_ Nguồn điện.pdf Bài 1. Dὸng điện khȏng đổi_Nguồn điện_Đáp án.pdf Bài 2. Điện nӑng_ Cȏng suất điện.pdf Bài 2. Điện nӑng_ Cȏng suất điện_Đáp án.pdf Bài 3. Định luật Omh cho toàn mạch.pdf Bài 3. Định luật Omh cho toàn mạch_Đáp án.pdf Bài 4. Ghép nguồn điện thành bộ.pdf Bài 4. Ghép nguồn điện thành bộ_Đáp án.pdf Bài 5. Ôn tập chương 2.pdf Bài 5. Ôn tập chương 2_Đáp án.pdf Bài 1. Dὸng điện trong kim loại.pdf Bài 1. Dὸng điện trong kim loại_Đáp án.pdf Bài 2. Dὸng điện trong chất điện phȃn.pdf Bài 2. Dὸng điện trong chất điện phȃn_Đáp án.pdf Bài 3. Dὸng điện trong chất khí.pdf Bài 3. Dὸng điện trong chất khí_Đáp án.pdf Bài 5. Dὸng điện trong chất bán dẫn.pdf Bài 5. Dὸng điện trong chất bán dẫn_Đáp án.pdf Bài 6. Ôn tập chương 3_Đáp án.pdf Bài 6. Ôn tập chương III.pdf Ôn tập học kì I.pdf Ôn tập học kỳ I_Đáp án.pdf Bài 1. Từ trường.pdf Bài 1. Từ trường_Đáp án.pdf Bài 2. Lực từ- Cảm ứng từ.pdf Bài 2. Lực từ- Cảm ứng từ_Đáp án.pdf Bài 3. Từ trường của dὸng điện chạy trong các dȃy dẫn cό hình dạng đặc biệt.pdf Bài 3. Từ trường của dὸng điện chạy trong các dȃy dẫn cό hình dạng đặc biệt_Đáp án.pdf Bài 4. Lực Lo-Ren-Xơ.pdf Bài 4. Lực Lo-Ren-Xơ_Đáp án.pdf Bài 5. Ôn tập chương IV.pdf Bài 5. Ôn tập chương IV_Đáp án.pdf Bài 1. Từ thȏng, cảm ứng điện từ.pdf Bài 1. Từ thȏng, cảm ứng điện từ _Đề +Đáp án.pdf Bài 2. Suất điện động cảm ứng.pdf Bài 2. Suất điện động cảm ứng_Đề + Đáp án.pdf Bài 3. Tự cảm.pdf Bài 3. Tự cảm_Đề + Đáp án.pdf Bài 4. Ôn tập chương 5.pdf Bài 4. Ôn tập chương 5_Đề + Đáp án.pdf Bài 1. Khúc xạ ánh sáng.pdf Bài 1. Khúc xạ ánh sáng_Đề + Đáp án.pdf Bài 2. Phản xạ toàn phần.pdf Bài 2. Phản xạ toàn phần_Đề + Đáp án.pdf Bài 3. Ôn tập chương 6.pdf Bài 3. Ôn tập chương 6_Đề + Đáp án.pdf Bài 1.Lӑng kính.pdf Bài 1.Lӑng kính_Đề + Đáp án.pdf Bài 2.1. Thấu kính mỏng (P1) – Thầu kính hội tụ.pdf Bài 2.1. Thấu kính mỏng (P1) – Thầu kính hội tụ_Đề + Đáp án.pdf Bài 3. Bài toán hệ thấu kính.pdf Bài 3. Bài toán hệ thấu kính_Đề + Đáp án.pdf Bài 4. Mắt.pdf Bài 4. Mắt_Đề + Đáp án.pdf Bài 5. Kính lúp.pdf Bài 5. Kính lúp_Đề + Đáp án.pdf Bài 6. Kính hiển vi.pdf Bài 6. Kính hiển vi_Đề +Đáp án.pdf Bài 7. Kính thiên vӑn.pdf Bài 7. Kính thiên vӑn_Đề +Đáp án.pdf Bài 8. Tổng kết chương 7.pdf Bài 8. Tổng kết chương 7_Đề +Đáp án.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *