[Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF

Author:

[EBOOK] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF (2017) – Đồng chủ biên: GS. TS. Claudio Dordi Đại học Tổng hợp Bocconi, Italia và TS. Nguyễn Thanh Tâm Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lời nói đầu

Giáo trình này là một trong những hiệu quả chính của những tương hỗ mà Dự án Hỗ trợ chủ trương thương mại và đầu tư của châu Âu ( EUMUTRAP ) do Liên minh châu Âu hỗ trợ vốn dành cho những trường ĐH ở Nước Ta .
Nhiều học giả trong nước, quốc tế và những chuyên viên về luật đầu tư đã góp thêm phần kiến thiết xây dựng nội dung Giáo trình này. Trường Đại học Luật TP. Hà Nội, đặc biệt quan trọng là Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, đóng vai trò chính trong việc tương hỗ và thanh tra rà soát nội dung trình độ của cuốn Giáo trình. Các tác giả biên soạn Giáo trình này đa phần nhằm mục đích Giao hàng cho sinh viên luật, và update những thay đổi mới nhất trong Luật đầu tư quốc tế, kể cả mạng lưới hệ thống TANDTC đầu tư được thiết lập bởi những hiệp định thương mại tự do ( FTA ) do EU ký kết. Đây là một ví dụ nổi bật cho những thử thách trong việc kiến thiết xây dựng cơ chế pháp lý cho việc phát hành những lao lý về đầu tư quốc tế. Do vậy, cuốn Giáo trình này kỳ vọng sẽ là một công cụ có ích cho sinh viên, cán bộ chính phủ nước nhà và những luật gia đang hàng ngày đương đầu với những thử thách trong môi trường tự nhiên quốc tế đầy năng động. Việc Giáo trình được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp những nhà làm luật và cơ quan TANDTC trong việc thực thi công dụng lập pháp và xét xử của mình. Mặc dù tiếng Anh là ngôn từ đa phần trong Luật đầu tư quốc tế, nhưng những cơ quan lập pháp Nước Ta phải soạn thảo những văn bản pháp lý bằng tiếng Việt .

MỤC LỤC : Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế

Các tác giả

Người biên dịch
Lời trình làng
Lời khởi đầu
Danh mục những từ viết tắt

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU

Chương 1.Khái quát về đầu tư quốc tế và Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. Khái niệm ‘ đầu tư ’ trong những hiệp định đầu tư quốc tế
Mục 2. Toàn cầu hóa và đầu tư quốc tế
Mục 3. Lịch sử tăng trưởng của Luật đầu tư quốc tế
Mục 4. Xác định khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của những hiệp định đầu tư quốc tế
Mục 5. Nguồn Luật đầu tư quốc tế
Tóm tắt Chương 1
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

PHẦN HAI: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 2. Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN)

Mục 1. Khái niệm và khoanh vùng phạm vi của nguyên tắc MFN
Mục 2. Nghĩa vụ MFN và những quyền trước đầu tư
Mục 3. Tiêu chuẩn về so sánh giữa những nhà đầu tư
Mục 4. MFN và xử lý tranh chấp
Tóm tắt Chương 2
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 3. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)

Mục 1. Khái niệm và khoanh vùng phạm vi của nguyên tắc NT
Mục 2. NT và những quyền trước khi đầu tư
Mục 3. NT và những quyền sau khi đầu tư
Mục 4. Xem xét dự tính / động cơ
Tóm tắt Chương 3
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 4. Nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (FET) và nguyên tắc bảo vệ và an ninh đầy đủ (FPS)

Mục 1. Khái niệm, khoanh vùng phạm vi và vận dụng nguyên tắc FET
Mục 2. Khái niệm, khoanh vùng phạm vi và vận dụng nguyên tắc FPS
Tóm tắt Chương 4
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 5. Nguyên tắc bảo đảm cho nhà đầu tư nước ngoài không bị tước quyền sở hữu một cách bất hợp pháp

Mục 1. Khái niệm và những hình thức tước quyền sở hữu ( ‘ Expropriation ’ )
Mục 2. Tước quyền sở hữu gián tiếp
Mục 3. Các điều kiện kèm theo để hành vi tước quyền sở hữu được coi là hợp pháp
Tóm tắt Chương 5
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 6. Nguyên tắc bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS)

Mục 1. Khái quát về xử lý tranh chấp quốc tế
Mục 2. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Tóm tắt Chương 6
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 7. Các nguyên tắc khác của Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. ‘ Điều khoản bao trùm ’ ( ‘ Umbrella Clause ’ )

Mục 2. Các nguyên tắc khác

Tóm tắt Chương 7
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 8. Ngoại lệ của các nguyên tắc của Luật đầu tư quốc tế

Mục 1. Các ngoại lệ chung
Mục 2. Các ngoại lệ đơn cử của vương quốc
Mục 3. Các trường hợp ngoại lệ theo luật tập quán quốc tế
Mục 4. Ngoại lệ tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc
Mục 5. Ngoại lệ tương quan đến thuế
Tóm tắt Chương 8
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

PHẦN BA: HỢP ĐỒNG GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ

Chương 9. Hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

Mục 1. Khái niệm
Mục 2. Một số loại hợp đồng đơn cử
Mục 3. Một số loại pháp luật quan trọng trong hợp đồng
Mục 4. Kiện do vi phạm hợp đồng
Tóm tắt Chương 9
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

PHẦN BỐN: VIỆT NAM VÀ LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 10. Các cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam

Mục 1. Các cam kết của Nước Ta trong WTO
Mục 2. Các cam kết của Nước Ta trong ASEAN
Mục 3. Các cam kết của Nước Ta trong một số ít FTA
Mục 4. Các cam kết của Nước Ta trong 1 số ít BIT
Tóm tắt Chương 10
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 11. Pháp luật điều chỉnh quan hệ đầu tư quốc tế của Việt Nam

Mục 1. Khuôn khổ pháp lý
Mục 2. Nội dung cơ bản
Tóm tắt Chương 11
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc

Chương 12. Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS) của Việt Nam

Mục 1. Quy trình điều phối hoạt động giải trí ISDS của Nước Ta
Mục 2. Thực tiễn ISDS của Nước Ta
Tóm tắt Chương 12
Câu hỏi / Bài tập
Tài liệu cần đọc
Tài liệu tìm hiểu thêm hầu hết

Tải sách – Download

Tải về: Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF

Tài liệu này chỉ được sử dụng cho mục tiêu điều tra và nghiên cứu, học tập và Giao hàng hội đồng và không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại hóa. Vui lòng để lại E-Mail của bạn để chúng tôi xác nhận và gửi cho bạn nhé !

5/5 – ( 7 bầu chọn )

One thought on “[Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.