Đề tài Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên – Bắc Giang, 2006-2008 – Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Author:
Đánh giá tình hình thiếu dinh dưỡng của trẻ em tại hội đồng luôn luôn là một yên cầu thiết yếu của những hoạt động giải trí can thiệp dinh dưỡng, giúp khuynh hướng những hành vi trong những giai đo ạn tiếp theo [ 11 ], [ 43 ]. Trong vòng hai thập kỷ qua, khuynh hướng chuyển dời theo chiều hướng tích cực về tăng trưởng cũng như thực trạng dinh dưỡng của trẻ em tại hội đồng ngày càng rõ ràng, đặc biệt quan trọng ở những nước đang tăng trưởng [ 12 ], [ 15 ]. Ở Nước Ta, từ những năm 80, những yếu tố dinh dưỡng đã được theo dõi qua những cuộc tìm hiểu toàn nước và cho thấy tỷ suất thiếu dinh dưỡng trẻ em mặc dầu có giảm đi so với trước đây nhưng vẫn ở mức đáng quan ngại. Suy dinh dưỡng ( SDD ) là một trong những chỉ tiêu nhạy, đáng an toàn và đáng tin cậy phản ánh thực trạng sức khỏe thể chất và tăng trưởng ở trẻ em. Suy dinh dưỡng gắn liền với yếu tố sinh thái xanh, thực trạng tăng trưởng kinh tế tài chính và mức độ nhận thức, hiểu biết và thực hành thực tế chăm nom sức khỏe thể chất. Suy dinh dưỡng ở trẻ em để lại những hậu quả nặng nề cả về sức khỏe thể chất và ý thức ở tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15 ], [ 53 ]. Đánh giá tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung ứng những thông tin đúng mực và update về tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em, đồng thời khuynh hướng những chủ trương của những Bộ ngành có tương quan [ 12 ]. Trẻ em suy dinh dưỡng liên tục bị mắc bệnh và có thời hạn bị ốm lê dài Thiếu dinh dưỡng thôi thúc quy trình mắc bệnh tật, đặc biệt quan trọng là bệnh sởi và một số ít bệnh ký sinh trùng. Tỷ lệ trẻ em tử trận do SDD góp phần tới : 61 % trường hợp tử vong do bệnh tiêu chảy, 57 % trường hợp tử vong do bệnh sốt rét, 52 % trường hợp tử vong do viêm phổi và 45 % trường hợp tử vong do bệnh sởi ( Black 2005, Bryce 2007 ) [ 6 ], [ 9 ]. Ngược lại, suy dinh dưỡng cũng là hậu quả của bệnh tật, như tiêu chảy, viêm đường hô hấp cấp tính [ 45 ], [ 52 ] .

pdf134 trang |

Chia sẻ: superlens

| Lượt xem : 15662

| Lượt tải: 30

download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên – Bắc Giang, 2006-2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá tình hình thiếu dinh dưỡng của trẻ em tại hội đồng luôn luôn là một yên cầu thiết yếu của những hoạt động giải trí can thiệp dinh dưỡng, giúp khuynh hướng những hành vi trong những quy trình tiến độ tiếp theo [ 11 ], [ 43 ]. Trong vòng hai thập kỷ qua, xu thế chuyển dời theo chiều hướng tích cực về tăng trưởng cũng như thực trạng dinh dưỡng của trẻ em tại hội đồng ngày càng rõ ràng, đặc biệt quan trọng ở những nước đang tăng trưởng [ 12 ], [ 15 ]. Ở Nước Ta, từ những năm 80, những yếu tố dinh dưỡng đã được theo dõi qua những cuộc tìm hiểu toàn nước và cho thấy tỷ suất thiếu dinh dưỡng trẻ em mặc dầu có giảm đi so với trước đây nhưng vẫn ở mức đáng quan ngại. Suy dinh dưỡng ( SDD ) là một trong những chỉ tiêu nhạy, đáng an toàn và đáng tin cậy phản ánh thực trạng sức khỏe thể chất và tăng trưởng ở trẻ em. Suy dinh dưỡng gắn liền với yếu tố sinh thái xanh, thực trạng tăng trưởng kinh tế tài chính và mức độ nhận thức, hiểu biết và thực hành thực tế chăm nom sức khỏe thể chất. Suy dinh dưỡng ở trẻ em để lại những hậu quả nặng nề cả về sức khỏe thể chất và ý thức ở tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15 ], [ 53 ]. Đánh giá tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung ứng những thông tin đúng mực và update về tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em, đồng thời khuynh hướng những chủ trương của những Bộ ngành có tương quan [ 12 ]. Trẻ em suy dinh dưỡng liên tục bị mắc bệnh và có thời hạn bị ốm lê dài Thiếu dinh dưỡng thôi thúc quy trình mắc bệnh tật, đặc biệt quan trọng là bệnh sởi và một số ít bệnh ký sinh trùng. Tỷ lệ trẻ em tử trận do SDD góp phần tới : 61 % trường hợp tử vong do bệnh tiêu chảy, 57 % trường hợp tử vong do bệnh sốt rét, 52 % trường hợp tử vong do viêm phổi và 45 % trường hợp tử vong do bệnh sởi ( Black 2005, Bryce 2007 ) [ 6 ], [ 9 ]. Ngược lại, suy dinh dưỡng cũng là hậu quả của bệnh tật, như tiêu chảy, viêm đường hô hấp cấp tính [ 45 ], [ 52 ]. 2 Từ những năm tiên phong của thập kỷ 90, những yếu tố về chăm nom dinh dưỡng và sức khỏe thể chất đã và đang ngày càng được Nhà nước chăm sóc. Các chương trình chăm nom sức khỏe thể chất trẻ em như tiêm chủng lan rộng ra, những can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất như phòng chống thiếu vitamin A, thiếu sắt, thức ăn bổ trợ, tăng trưởng hệ sinh thái Vườn-Ao – Chuồng ( VAC ), giáo dục dinh dưỡng, tẩy giun v.v… đã góp phần một phần quan trọng vào việc cải tổ thực trạng dinh dưỡng và sức khỏe thể chất cho những đối tượng người dùng có rủi ro tiềm ẩn cao như trẻ em và bà mẹ [ 43 ], [ 44 ]. Suy dinh dưỡng vẫn là một yếu tố sức khoẻ hội đồng nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng ở những vùng nghèo, vùng khó khăn vất vả như tỉnh Bắc Giang … Trên thực tiễn, Bắc Giang là một trong những tỉnh có tỷ suất suy dinh dưỡng cao. Qua đợt tìm hiểu về thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2005 thì tỷ suất suy dinh dưỡng của tỉnh là 25,7 %. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế-xã hội cũng như công tác làm việc chăm nom sức khoẻ, tỉnh Bắc Giang còn phải đương đầu với nhiều khó khăn vất vả trở ngại, đặc biệt quan trọng là thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Để góp thêm phần thiết thực kiến thiết xây dựng những giải pháp phòng chống SDD trẻ em ở những vùng khó khăn vất vả trong quá trình tới, chúng tôi triển khai nghiên cứu “ Thực trạng thiếu dinh dưỡng, 1 số ít yếu tố tương quan và đề xuất kiến nghị giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên – Bắc Giang, 2006 – 2008 ” nhằm mục đích nhìn nhận tình hình thiếu dinh dưỡng trẻ em tại một huyện miền núi, diễn đạt mối tương quan giữa thực trạng dinh dưỡng với khẩu phần ăn của trẻ và xác lập mối tương quan giữa thực trạng dinh dưỡng với khẩu phần ăn, nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở trẻ từ đó đề xuất kiến nghị những giải pháp thích hợp, góp thêm phần thực sự vào công cuộc phòng chống SDD trẻ em ở nước ta. 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả tình hình thiếu dinh dưỡng, khẩu phần ăn của trẻ ; nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số ít bệnh nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ em. 2. Mô tả mối tương quan giữa tình hình thiếu dinh dưỡng với khẩu phần ăn, nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở trẻ. 3. Đánh giá hiệu suất cao can thiệp dinh dưỡng hội đồng ở trẻ dưới 5 tuổi ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Khẩu phần ăn nghèo nàn gây ra thực trạng SDD cao và suy dinh dưỡng và thiếu máu dinh dưỡng có tương quan với thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở trẻ em dưới 5 tuổi. 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em Hậu quả tất yếu của thực trạng thiếu ăn là suy dinh dưỡng [ 39 ]. Tình trạng thiếu ăn ảnh hưởng trước hết đến những đối tượng người dùng bị rình rập đe dọa nhất, đó là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em trước tuổi học đường. Điều đó được bộc lộ qua những số đo nhân trắc của khung hình [ 101 ]. Trong điều kiện kèm theo thực địa người ta dựa hầu hết vào những chỉ tiêu nhân trắc dinh dưỡng gồm cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao, vòng cánh tay để phân lọai thực trạng suy dinh dưỡng [ 101 ], [ 121 ], [ 127 ]. Năm 1956, Gomez – một thầy thuốc người Mexico đã dựa vào cân nặng theo tuổi để phân loại thực trạng dinh dưỡng trẻ em. Cách phân loại của Gomez đã xác lập cân nặng của đối tượng người dùng theo Phần Trăm so với cân nặng chuẩn vào quần thể tìm hiểu thêm Havard. Trong một thời hạn dài, cách phân loại này đã được sử dụng như thể chỉ tiêu duy nhất phân loại suy dinh dưỡng ở hội đồng [ 22 ]. Năm 1966, Jelliffe – người đã có công đưa ra khái niệm suy dinh dưỡng protein – nguồn năng lượng, tức là đã nhấn mạnh vấn đề đến vai trò nguồn năng lượng ăn vào so với bệnh sinh suy dinh dưỡng – cũng đã đưa ra cách phân loại dựa vào quần thể Havard. Sau đó còn có những góp phần của những tác giả khác như Welcome dựa vào triệu trứng lâm sàng bổ trợ và của Waterlow đưa ra chỉ tiêu chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao nhằm mục đích phân biệt suy dinh dưỡng cấp tính mới xảy ra hay đã trường diễn [ 213 ], [ 214 ], [ 216 ]. Cách phân loại của Waterlow dựa vào quần thể tìm hiểu thêm NCHS. Mặc dù quần thể tìm hiểu thêm NCHS chưa thể được coi là lý tưởng nhưng để có được quần thể tìm hiểu thêm tốt không phải là thuận tiện [ 217 ]. Vào thời gian thập kỷ những năm 70, 5 80 của thế kỷ XX, quần thể tìm hiểu thêm NCHS phân phối được những tiêu chuẩn thiết yếu và được sử dụng thoáng đãng trên quốc tế nên rất thuận tiện cho việc so sánh quốc tế [ 141 ]. Năm 1980, Tổ chức Y tế quốc tế khuyến nghị cách phân loại thực trạng dinh dưỡng theo những điểm ngưỡng dưới hai độ lệch chuẩn ( – 2SD ) so với quần thể NCHS. Đối với suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi có 3 mức độ : suy dinh dưỡng độ 1 ( vừa ), suy dinh dưỡng độ 2 ( nặng ), suy dinh dưỡng độ 3 ( rất nặng ) theo những mức tương ứng là từ – 2SD đến – 3SD, từ – 3SD đến – 4SD và dưới – 4SD. Đối với suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi ( SDD lê dài hoặc thuộc về quá khứ ) thường lấy điểm ngưỡng dưới – 2SD ( thể vừa ) và – 3SD ( thể nặng ) so với quần thể NCHS. Đối với SDD cân nặng theo độ cao ( thiếu dinh dưỡng hiện tại ) thường lấy điểm ngưỡng dưới – 2SD [ 141 ]. Những đổi khác về tăng trưởng nhân trắc dinh dưỡng xảy ra trong một vài thập kỷ qua đã cho thấy quần thể tìm hiểu thêm này không còn thích hợp cho việc theo dõi thực trạng dinh dưỡng của mọi nhóm dân tộc bản địa khác nhau [ 161 ]. Đến năm 2005, nhận thấy quần thể NCHS chỉ gồm trẻ em Mỹ da trắng không đủ tính đại diện thay mặt cao nên Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đã triển khai kiến thiết xây dựng Chuẩn WHO 2005 tập hợp số liệu của bảy vương quốc từ những lục địa khác nhau theo mức đại diện thay mặt dân số với điều kiện kèm theo trẻ được nuôi dưỡng trọn vẹn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và những trẻ này sống ở địa phương có độ cao dưới 1.500 m so với mặt nước biển, đồng thời thiên nhiên và môi trường sống không có khói thuốc lá và được nuôi dưỡng tốt. WHO sau đó đã khuyến nghị toàn thể những nước thành viên sử dụng chuẩn WHO và Nước Ta cũng đã sử dụng chuẩn này. Cách phân loại SDD tương tự như như với chuẩn NCHS nhưng thay vì dùng SD thì nay sử dụng Zscore-SD. Người ta coi những trẻ sinh đủ tháng có cân nặng lúc đẻ dưới 2.500 g là những trẻ bị suy dinh dưỡng bào thai ( SDDBT ). Về nguyên do, thường do 6 trong thời hạn mang thai, người mẹ không được siêu thị nhà hàng không thiếu, thao tác và nghỉ ngơi không hài hòa và hợp lý hoặc bị ốm đau bệnh tật. Thường những bà mẹ có mức tăng cân ở cuối thai kì thấp, dưới 6 kg, chắc như đinh là bào thai đã bị SDD, khi sinh ra cân nặng của trẻ sẽ rất thấp. SDD bào thai là thể suy dinh dưỡng sớm nhất. Ở những trẻ này, những cơ quan như da, cơ, xương, não, gan, thận … đều bị ảnh hưởng tác động mà điều dễ nhận thấy nhất là trẻ sinh ra nhẹ cân. Hậu quả của thực trạng này tuỳ thuộc vào quá trình bào thai bị SDD, chính sách nuôi dưỡng trẻ sau khi chào đời. SDD xảy ra ở 3 tháng cuối của thai kì làm cho bộ não chậm tăng trưởng, sau này trẻ sẽ kém mưu trí. Trẻ bị SDD bào thai khi chào đời dễ bị hạ thân nhiệt, hạ đường máu gây rối loạn nhịp thở, hạ canxi máu gây co giật. Nếu được nuôi dưỡng đúng, trẻ sẽ tăng trưởng thông thường và đạt mức cân nặng như những trẻ khác sau 2-3 tháng. Ngược lại, nuôi dưỡng không tốt, trẻ liên tục bị SDD, trẻ ốm đau, quặt quẹo, còi cọc, chậm tăng trưởng trí tuệ, kém mưu trí. Theo Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ), có đến 1/3 số trẻ có cân nặng khi sinh dưới 2.500 g bị chết trong năm đầu đời. 7 Hình 1.1 : Dinh dưỡng theo chu kì vòng đời 1.2. Xu hướng về tỷ suất thiếu dinh dưỡng trên quốc tế Theo Tổ chức Y tế quốc tế, lúc bấy giờ trên khoanh vùng phạm vi toàn quốc tế có khoảng chừng 165 triệu trẻ em dưới 5 tuổi – hầu hết tập trung chuyên sâu ở những nước đang tăng trưởng – bị suy dinh dưỡng [ 227 ], [ 12 ]. Đồng thời, người ta quan sát thấy hơn 50% số trường hợp tử vong trẻ em có tương quan đến suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, những hậu quả ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng sức khỏe thể chất và niềm tin do 8 suy dinh dưỡng gây ra có tác động ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của từng vương quốc [ 1 ]. Cũng theo tài liệu của Tổ chức Y tế quốc tế [ 227 ], lúc bấy giờ tỷ suất suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi ở những nước đang tăng trưởng có xu thế giảm đi. Từ năm 1975 đến 1995, tỷ suất này giảm từ 42,6 % xuống còn 34,6 %, từ năm 1995 đến năm 2010 tỷ suất giảm xuống còn khoảng chừng 25 %. Suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần đi được quan sát thấy ở toàn bộ những vùng trên quốc tế. Mức giảm suy dinh dưỡng ở khu vực châu Á mạnh hơn so với những vùng khác và có ý nghĩa rất quan trọng, do tại tỷ suất trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất cùng với số lượng dân số tập trung chuyên sâu đông nhất. Có tối thiểu 2/3 số trẻ em bị suy dinh dưỡng sống ở châu Á và dù tính theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao thì một nửa số trẻ em suy dinh dưỡng trên quốc tế sống ở 8 nước Nam Á [ 73 ], [ 132 ], [ 157 ]. 9 Bảng 1.1. Tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi những khu vực của những nước đang tăng trưởng từ 1975 – 2010 [ 200 ]. Khu vực Năm 1975 Năm 1990 Năm 1995 Năm 2010 % Triệu % Triệu % Triệu % Triệu Châu Phi Châu Mỹ la tinh Châu Á Thái Bình Dương 30,4 15,6 47,8 22,9 7,5 164,6 27,3 11,5 41,3 31,6 6,4 154,6 27,0 10,8 40,0 34,8 6,0 158,6 28,5 8,0 24,0 24,8 5,4 88,3 Các nước chậm tăng trưởng 42,6 195,6 35,8 193,4 34,6 199,8 33,6 105,9 Tòan quốc tế 34,6 198,6 31,3 195,8 – – 26,0 167,0 Mức giảm trong 5 năm về tỷ suất SDD protein-năng lượng ở những nước đang tăng trưởng % giảm trong 5 năm tới để đạt tiềm năng Giai đoạn 1975 – 1980 1980 – 1985 1985 – 1990 1990 – 1995 1995 – 2010 2010 – năm ngoái Mức giảm ( % ) 5,2 6,2 5,5 3,4 3,2 4,3 1.3. Xu hướng của tình hình SDD trẻ em ở Nước Ta. Tỷ lệ SDD trẻ em Nước Ta dưới 5 tuổi qua những cuộc tìm hiểu vương quốc cho thấy [ 35 ], [ 42 ] : 10 Bảng 1.2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở Nước Ta qua những cuộc tìm hiểu vương quốc [ 35 ], [ 42 ] Thời gian SDD CN / T ( % ) SDD CC / T ( % ) Thời kỳ 1981 – 1985 51,5 60,9 Năm 1994 44,9 46,9 Năm 2000 33,8 36,5 Năm 2010 17,5 29,3 Biểu đồ 1.2. Xu hướng tình hình SDD của trẻ em ở Nước Ta Qua những số liệu trên cho thấy tỷ suất suy dinh dưỡng ở trẻ em Nước Ta đang giảm đi. Trong thời hạn gần đây, cùng với những thành tựu trong bước đầu của một nền kinh tế tài chính đang trên đà thay đổi và những nỗ lực của những chương trình dinh dưỡng và sức khỏe thể chất, nhiều nghiên cứu cắt ngang tại những thời gian khác nhau 11 cho thấy mức giảm khá nhanh về tỷ suất suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt quan trọng những vùng thành phố và đồng bằng. Tuy vậy, suy dinh dưỡng protein – nguồn năng lượng ở trẻ em vẫn còn là một thử thách quan trọng so với sức khỏe thể chất hội đồng và tăng trưởng ở nước ta. Từ sau năm 1990, tỷ suất suy dinh dưỡng trẻ em ở nước ta đã giảm đi rõ ràng, vận tốc giảm nhanh đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cho đến nay, suy dinh dưỡng vẫn còn cao, đặc biệt quan trọng là tỷ suất thấp còi và sự chênh lệch về tỷ suất suy dinh dưỡng theo địa lý là rất đáng kể [ 39 ]. Bên cạnh đó, thiếu vitamin A tiền lâm sàng, thiếu máu do thiếu sắt vẫn còn là thử thách dinh dưỡng lớn, nhất là ở những vùng nghèo, vùng khó khăn vất vả [ 43 ], [ 44 ]. 1.4. Nguyên nhân của suy dinh dưỡng trẻ em Suy dinh dưỡng protein – nguồn năng lượng ( PEM ) là hiệu quả của một quy trình thiếu vắng dinh dưỡng trong một thời hạn dài dẫn đến thiếu vắng tổng lượng calo kèm theo thiếu vắng protein [ 48 ], [ 49 ], [ 62 ], nhất là thiếu vắng những axit amin thiết yếu. Quá trình đó vừa ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng thể lực của trẻ, vừa ảnh hưởng tác động đến quy trình hoàn thành xong những chức phận cấu trúc tế bào, mô cũng như tính năng sinh lý khác của trẻ. 1.4.1. Suy dinh dưỡng protein nguồn năng lượng Suy dinh dưỡng do thiếu protein nguồn năng lượng được coi là yếu tố dinh dưỡng hầu hết của những nước đang tăng trưởng như châu Phi, châu Á, Nam Mỹ, khu vực Trung Đông [ 95 ]. Trong đó, những nước thuộc châu Phi có tỷ suất suy dinh dưỡng cao nhất. Đó là những nước chịu ảnh hưởng tác động nặng nề của cuộc chiến tranh và thiên tai lê dài, sản xuất đình trệ, nhất là sản xuất nông nghiệp kém tăng trưởng. Trình độ dân trí thấp và sinh đẻ thiếu kế hoạch là những nguyên do tiềm tàng dẫn đến tỷ suất suy dinh dưỡng protein nguồn năng lượng cao. Bảng 1.1 ở trên đã cho hình ảnh tổng quát về tỷ suất mắc suy dinh dưỡng trẻ em theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi theo khu vực được UNICEF và WHO thống kê đến hết năm 2010. 12 1.4.2. Khẩu phần và chất lượng bữa ăn không bảo vệ Đặc điểm sinh lý học và nhu yếu nguồn năng lượng của trẻ em trong độ tuổi ăn bổ trợ. Lứa tuổi ăn bổ trợ ( hay còn gọi là ăn sam, ăn dặm … ) là một quá trình tăng trưởng rất quan trọng của khung hình. Về hình thức đây là quá trình chuyển tiếp từ bú mẹ trọn vẹn đến cai sữa. Về mặt sinh lý học, lứa tuổi này đảm đương những công dụng tăng trưởng mạng lưới hệ thống cơ bản như hệ miễn dịch, hệ thần kinh [ 21 ]. Các cơ quan và tổ chức triển khai mô, não bộ, bộ xương, trí tuệ và thể lực, công dụng sinh lý ở trẻ em được hình thành hầu hết trong thời hạn đến 3 tuối ( Marberly G ) [ 78 ]. Giải quyết tốt yếu tố dinh dưỡng ở lứa tuối này sẽ làm cho trẻ liên tục tăng trưởng thông thường như thời kỳ còn bú mẹ, tạo đà cho cả quy trình tăng trưởng về sau, góp thêm phần giảm tỷ suất suy dinh dưỡng trẻ em nói chung. Theo bảng Nhu cầu nguồn năng lượng của Viện Dinh dưỡng khuyến nghị cho người Nước Ta, trong đó có nêu rõ khẩu phần cho trẻ em thì nhất thiết cần chú ý quan tâm tỷ suất hài hòa và hợp lý ( tính bằng % ) Protit / Lipid / Gluxit trong bước đầu là 12/18/70, tiến tới 14/20/66 [ 10 ] ( Bảng 1.3 ). Bảng 1.3. Giá trị nguồn năng lượng và nhu yếu Protein khuyến nghị cho trẻ em dưới 10 tuổi [ 10 ] Tuổi Nhu cầu nguồn năng lượng ( Kcal ) Nhu cầu Protein ( g ) * Dưới 6 tháng 620 21 Từ 6-12 tháng 820 23 Từ 1-3 tuổi 1300 28 Từ 4-6 tuổi 1600 36 Từ 7-9 tuổi 1800 40 *. Trong đó Protein động vật hoang dã phải chiếm từ 25-30 %. Đối với nhu yếu chất khoáng và vitamin, tài liệu cũng đã giám sát và đưa ra mức nhu yếu khuyến nghị như sau ( Bảng 1.4 ). 13 Bảng 1.4. Nhu cầu chất khoáng và vitamin khuyến nghị cho trẻ em [ 11 ] : Tuổi Chất khoáng ( mcg ) Vitamin ( mcg ) Can-xi Fe A B1 B2 PP C Dưới 6 tháng 300 10 325 0,3 0,3 5 30 Từ 6-12 tháng 500 11 350 0,4 0,5 5,4 30 Từ 1-3 tuổi 500 6 400 0,8 0,8 9 35 Do ở nước ta, trẻ em chưa có tập quán ( hoặc điều kiện kèm theo ) ăn sữa và những loại thức ăn tự tạo dành cho trẻ nhỏ, thực phẩm để cung ứng nhu yếu dinh dưỡng so với trẻ ở lứa tuổi này, đặc biệt quan trọng là trẻ ở nông thôn, hầu hết là bột gạo. Thực tế đó tạo nên xích míc lớn giữa nhu yếu và giải pháp, giữa một bên là cỗ máy tiêu hóa chưa hoàn hảo với một bên là nguồn thực phẩm không giàu nguồn năng lượng. Có thể lấy lứa tuổi 6-12 tháng là những trẻ đã quen ăn bột, có nhu yếu nguồn năng lượng 820 Kcal / ngày làm đại diện thay mặt cho nhóm trẻ ăn bột. Đây cũng là nhóm trẻ vẫn liên tục bú mẹ và mở màn ăn sam để tiến tới độc lập với sữa mẹ. Thử tính phần ăn sam phân phối tương ứng 50% hoặc 2/3 nhu yếu nói trên, với giá trị nguồn năng lượng của bột gạo khoảng chừng 350 Kcal / 100 g, thì mỗi ngày trẻ phải tiêu thụ từ 120 đến 170 gam bột khô. Với những trẻ không bú sữa mẹ thì phải ăn đến 240 gam bột khô mỗi ngày mới đủ nhu yếu nguồn năng lượng. Quả là một khẩu phần quá lớn so với một đứa trẻ còn nhỏ. Đây cũng chính là một nguyên do quan trọng và thông dụng gây ra tỷ suất suy dinh dưỡng protein – nguồn năng lượng cao ở lứa tuổi này. Ngày nay, trong điều kiện kèm theo nền kinh tế thị trường tăng trưởng, mạng lưới hệ thống nhà trẻ hoàn hảo ở tiến trình tăng trưởng kinh tế thị trường theo xu thế xã hội chủ nghĩa thì không còn khó khăn vất vả cho hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo giáo dục dinh dưỡng, nhu yếu thức ăn chế biến sẵn càng trở nên bức xúc. 14 Việc giải đáp nhu yếu đó yên cầu những giải pháp đơn cử và tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội của từng đối tượng người dùng trong đó trẻ em nông thôn là một đối tượng người tiêu dùng phổ cập. Giải quyết nhu yếu nguồn năng lượng cho đối tượng người tiêu dùng này còn phải tính đến tiềm năng sẵn có trên địa phận và năng lực kinh tế tài chính của từng hộ mái ấm gia đình, đó là năng lực tự cung tự túc tự cấp từ quy mô VAC, mức thu nhập thấp của một bộ phận quan trọng những mái ấm gia đình nông thôn thuộc nhóm hộ đói nghèo ( chiếm tỷ suất khoảng chừng trên 30 % ). 1.4.3. An ninh lương thực hộ mái ấm gia đình không bảo vệ An ninh lương thực hộ mái ấm gia đình không bảo vệ là yếu tố quan trọng dẫn đến thiếu lương thực về số lượng và chất lượng – gồm có thiếu nguồn năng lượng, protein và vi chất dinh dưỡng [ 117 ], [ 94 ], [ 47 ]. Hiện nay, tỷ suất hộ bần hàn ở những vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn vất vả còn cao. Đó chính là nguyên do tiềm tàng rình rập đe dọa thực trạng thiếu dinh dưỡng thành viên. Ngoài ra mức độ ảnh hưởng tác động của từng yếu tố nhờ vào vào năng lực tiếp cận thực phẩm ở từng hộ mái ấm gia đình mà đơn cử là phụ thuộc vào rất nhiều vào kỹ năng và kiến thức dinh dưỡng của từng thành viên, từng mái ấm gia đình và phong tục tập quán kiêng khem của từng nhóm dân tộc bản địa. Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng ngay ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Trung du cho thấy chưa xác lập được bảo mật an ninh lương thực hộ mái ấm gia đình. Tình trạng thiếu ăn ở 1 số ít địa phương còn thông dụng : Vào lúc giáp hạt, năm 1996 có 97,2 % số hộ mái ấm gia đình ở tỉnh Quảng Bình thiếu ăn với số tháng thiếu ăn cao nhất là 8 tháng / năm [ 17 ]. Tổng Điều tra Dinh dưỡng toàn nước năm 2010 gần đây cũng cho thấy vẫn còn từ 10-25 % số hộ thiếu đói lương thực vào thời gian giáp hạt [ 26 ], [ 28 ]. Tình trạng mất bảo mật an ninh thực phẩm theo mùa là một yếu tố rất đáng chăm sóc. Đây vẫn còn là một sống sót khá phổ cập ; ở những hộ nghèo, có 15 33 % mái ấm gia đình thiếu ăn trước thời vụ và 19 % mái ấm gia đình trong thực trạng thiếu ăn sau thu hoạch [ 28 ]. 1.4.4. Thực hành dinh dưỡng kém Thực hành dinh dưỡng kém tương quan đến sự mất cân đối trong bữa ăn và sự lựa chọn ưu tiên hài hòa và hợp lý cho đối tượng người dùng là trẻ em và người mẹ mang thai [ 69 ], [ 80 ]. Ngay cả khi một hộ mái ấm gia đình bảo vệ được bảo mật an ninh lương thực vẫn hoàn toàn có thể thiếu lương thực thực phẩm so với thành viên, nhất là những thành viên có rủi ro tiềm ẩn cao như trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai mà nguyên do đa phần là do thực hành thực tế dinh dưỡng. Hai yếu tố nhạy cảm nhất trong thực hành thực tế dinh dưỡng ở trẻ em là sữa mẹ và chính sách ăn bổ trợ. a ) Vấn đề sữa mẹ : Sữa mẹ là nguồn thức ăn tự nhiên của trẻ em. Ngoài việc cung ứng chất dinh dưỡng hài hòa và hợp lý về số lượng, sữa mẹ được bảo vệ sự cân đối lý tưởng giữa những chất dinh dưỡng và là nguồn cung ứng những chất globulin miễn dịch từ thức ăn duy nhất của đứa trẻ ( Hanson, Lars A.et.al ) [ 64 ]. Hàm lượng và tỷ suất những chất dinh dưỡng trong sữa mẹ của phụ nữ Nước Ta tương tự với những nước khác ( Bùi Thị Nhu Thuận, [ 38 ] ). Tuy nhiên, hầu hết trẻ em, đặc biệt quan trọng là ở những nước k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461