Cách ước tính cỡ mẫu trong đề tài nghiên cứu khoa học | Đăng ký sinh hoạt khoa học và nhận tài liệu

Author:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM TRA TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA MẪU

Phạm SơnViện Khoa học Thống kê 

Hiện nay, trong công tác làm việc thống kê giải pháp tìm hiểu chọn mẫu đang được vận dụng khá phổ cập và đã phân phối được phần nào nhu yếu của những cơ quan quản trị, hoạch định chủ trương cũng như những cơ quan nghiên cứu .
Tuy nhiên một yếu tố bức xúc đặt ra là : mẫu được chọn có tính đại diện thay mặt đến đâu. Thường câu hỏi này sau khi kết thúc tìm hiểu mới được công bố, thậm chí còn nhiều cuộc tìm hiểu do ngành Thống kê thực thi cũng không nhìn nhận phạm vi sai số .

Do vậy một vấn đề đặt ra là bằng cách nào để trả lời hay nói một cách khác chúng ta khẳng định với các đơn vị tiến hành điều tra chọn mẫu rằng “Mẫu được chọn có khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt ra”. Với mục đích đó, bài viết sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu.

Tìm hiểu thêm từ tổng hợp tài liệu bên dưới .

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH. 

Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461