Cấu Trúc Nghiên Cứu Khoa Học Hay Nhất, Cấu Trúc Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Author:

Ở bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kết cấu, cách soạn thảo văn bản, hình thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học.

Bạn đang xem: Cấu trúc nghiên cứu khoa học

I. Cấu trúc chung của một đề tài nghiên cứu khoa học

(Kéo xuống dưới để xem kết cấu chi tiết của một đề tài NCKH)

Tên đề tài

Tên tác giả

Mục lục

Phần mở đầu

Lý do chọn đề tàiGiả thuyết nghiên cứuLý do chọn đề tàiGiả thuyết nghiên cứu

Phần nội dung

Chương 3: Kết quả nghiên cứuChương 3 : Kết quả nghiên cứu

Kết luận và kiến nghị

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

II. Cách soạn thảo văn bản, hình thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học

* Hình thức trình bày

Đề tài trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, chú thích chính xác, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cụ thể.Tóm tắt đề tài phải trung thực với nội dung đề tài, trình bày từ 10 -14 trang in trên giấy 2 mặt, kích thức bằng ½ tờ giấy khổ A4. Phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11 dãn dòng Exactly 17; lề trái,lề trên,lề dưới và lề phải đều là 2cm.

* Chương, mục, tiểu mục

Bảng 1. Quy định kích thước của các chương, mục, tiểu mục

Đề mục

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Định dạng

Ví dụ (mẫu chữ)

Phần (A,B,C,D) TimeNewRoman ( viết hoa ) 15 Đậm, đứng PHẦN A

KHẢO SÁT…

Chương (đánh theo số 1,2,3…) TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Đậmđứng Chương 1
Tên chương TimeNewRoman ( viết hoa ) 14 Đậm ,đứng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN …
Mục (đánh số 1.1, 1.2,…) TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Đậm , 1.1.Thực trạng
Tiểu mục 1.1.1, 1.1.2…) TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Đậm 1.1.1. Vai trò …
Tiểu mục tiếp theo TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Thường 1.1.1.1. Nhà trường
Nội dung TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Thường Chất lượng dạy học môn …
Tên hình, bảng TimeNewRoman ( viết thường ) 13

Đậm,

Bảng 2.1. Kết quả thực nghiệm biện pháp …
Chú thích hình, bảng TimeNewRoman ( viết thường ) 10 Thường Landrace:Yorshire
Phụ lục, tài liệu tham khảo TimeNewRoman ( viết thường ) 13 Thường , Nguyễn Việt Hùng ( 2003 ) …

* Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Đề tài trình diễn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, thật sạch, không được tẩy xóa, chú thích đúng chuẩn, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị đơn cử. Tóm tắt đề tài phải trung thực với nội dung đề tài, trình diễn từ 10 – 14 trang in trên giấy 2 mặt, kích thức bằng ½ tờ giấy khổ A4. Phông chữ Times New Roman ; cỡ chữ 11 dãn dòng Exactly 17 ; lề trái, lề trên, lề dưới và lề phải đều là 2 cm .

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy này sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy (Hình 1). Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của đề tài phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. Trong mọi trường hợp, 4 lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định ở trên. (Hình 1. Cách gấp giấy rộng hơn 210 mm)

*Trong đề tài những hình vẽ phải được trình diễn thật sạch bằng mực đen để hoàn toàn có thể sao chụp lại, có đánh số và ghi vừa đủ đầu đề ; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ trong văn bản pháp luật. Khi đề cập đến những bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “ … được nêu trong Bảng 4.1 ” hoặc “ ( xem Hình 3.2 ) ” mà không được viết “ được nêu trong bảng dưới đây ” hoặc “ trong đồ thị của X và Y sau ” .Việc trình diễn phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn đề tài. Khi ký hiệu Open lần tiên phong thì phải lý giải và đơn vị chức năng tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu thiết yếu, hạng mục của tất những ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của đề tài. Tất cả những phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số ít thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình ( 5.1 ) hoàn toàn có thể được đánh số là ( 5.1.1 ), ( 5.1.2 ), ( 5.1.3 ) .

* Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề ; không viết tắt những cụm từ ít Open trong đề tài. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên những cơ quan, tổ chức triển khai … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng hạng mục những chữ viết tắt ( xếp theo ABC ) ở phần đầu đề tài .

Cấu trúc chi tiết của một đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài

Tên đề tài nên viết ngắn gọn nhưng nêu được vấn đề cơ bản cần giải quyếtNên bắt đầu tên đề tài bằng danh động từ. Ví dụ: nghiên cứu, triển khai, áp dụng, xây dựng, soạn thảo…

Tên tác giả

Mục lục

Phần mở đầu

Tên đề tài nên viết ngắn gọn nhưng nêu được yếu tố cơ bản cần giải quyếtNên mở màn tên đề tài bằng danh động từ. Ví dụ : nghiên cứu, tiến hành, vận dụng, kiến thiết xây dựng, soạn thảo …

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

Trả lời câu hỏi: Nghiên cứu để làm gì? Nhằm vào việc gì? Để phục vụ cho điều gì?Đây là cái đích mà đề tài nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.Trả lời thắc mắc : Nghiên cứu để làm gì ? Nhằm vào việc gì ? Để Giao hàng cho điều gì ? Đây là cái đích mà đề tài nghiên cứu hướng đến, là yếu tố TT xuyên suốt đề tài .

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứua. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu cái gì?Là những hiện tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tàiNghiên cứu cái gì ? Là những hiện tượng kỳ lạ thuộc khoanh vùng phạm vi nghiên cứu của đề tài

b. Khách thể nghiên cứu

Nghiên cứu ai?Nghiên cứu ai ?

4. Giả thuyết nghiên cứu

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Xây dựng trên cơ sở mục tiêu đã xác lập. Hướng đến xử lý những việc làm đơn cử và là thành phần của mục tiêu nghiên cứu .Làm rõ cơ sở lý luậnNghiên cứu thực tiễn: phù hợp với nội dung nghiên cứu thực tiễn của đề tàiKết luận, kiến nghị, giải pháp thực hiệnLàm rõ cơ sở lý luậnNghiên cứu thực tiễn : tương thích với nội dung nghiên cứu thực tiễn của đề tàiKết luận, đề xuất kiến nghị, giải pháp thực thi

6. Phương pháp nghiên cứu

Trình bày những chiêu thức nghiên cứu mà ta sử dụng. Có thể sử dụng những chiêu thức sau :Phương pháp nghiên cứu tài liệuPhương pháp quan sátPhương pháp điều tra (phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, phiếu điều tra…)Phương pháp tổng kết kinh nghiệmPhương pháp thống kê toán họcPhương pháp phân tích tổng hợpPhương pháp nghiên cứu tài liệuPhương pháp quan sátPhương pháp tìm hiểu ( phỏng vấn, trưng cầu quan điểm, phiếu tìm hiểu … ) Phương pháp tổng kết kinh nghiệmPhương pháp thống kê toán họcPhương pháp nghiên cứu và phân tích tổng hợp

7. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.Xác định một cách rõ ràng hơn về đối tượng, khách thể, địa bàn, thời gian nghiên cứu (giới hạn lại)

Phần nội dung

Chương 1 : Cơ sở lý luận
1.1. Lịch sử nghiên cứu yếu tố1.2. Các khái niệm cơ bản1.3. Các đặc thù cơ bản của đối tượng người dùng và khách thể nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu

2.1 Khảo sát tình hìnhCác phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, cấu trúc bảng hỏiTriển khai điều tra như thế nào, xử lý thống kê như thế nàoMẫu nghiên cứuCác giải pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, cấu trúc bảng hỏiTriển khai tìm hiểu như thế nào, giải quyết và xử lý thống kê như thế nàoMẫu nghiên cứu2.2. Nguyên nhân của tình hình2.3. Giải pháp triển khai

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

3.1. Tiến hành thực nghiệm

3.2. So sánh kết quả thực nghiệm

3.3. Đưa ra nhận định và đánh giá nhìn nhận

Kết luận và khuyến nghị

Tóm tắt nội dungBiện pháp triển khai áp dụng vào thực tiễn

Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tác giả và các công trình có liên quan đã được trích dẫn trong đề tài;Tên tác giả, tên tài liệu (chữ nghiêng), nhà xuất bản, năm xuất bản, trang;Ví dụ: TS. Phạm Lộc, Đơn giản bởi vì nó không phức tạp, NXB PLB, 2013, Trang 1208Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; khối tiếng Việt sắp xếp trước.

Xem thêm:

Phụ lục

Nếu tác giả thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại.Tóm tắt nội dungBiện pháp tiến hành vận dụng vào thực tiễnTài liệu tìm hiểu thêm phải gồm có tổng thể những tác giả và những khu công trình có tương quan đã được trích dẫn trong đề tài ; Tên tác giả, tên tài liệu ( chữ nghiêng ), nhà xuất bản, năm xuất bản, trang ; TS. Phạm Lộc, Đơn giản do tại nó không phức tạp, NXB PLB, 2013, Trang 1208S ắp xếp tài liệu tìm hiểu thêm tiếng Việt riêng, tiếng quốc tế riêng ; khối tiếng Việt sắp xếp trước. Xem thêm : Du Học Canada Chi Phí Đi Du Học Canada Bao Nhiêu ? Các Khoản Phí Cần Chi ? Nếu tác giả thực thi phiếu tìm hiểu, bảng tìm hiểu phải được trình diễn trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên cấu trúc hay hiệu đính lại .

Các tìm kiếm liên quan đến Kết cấu của một đề tài nghiên cứu khoa học: cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học, cách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học, một bài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, lập đề cương nghiên cứu khoa học, cách viết đề tài nghiên cứu khoa học, mẫu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, kết cấu đề tài tiểu luận, đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì, các bước làm đề tài nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học là gì, mẫu đề cương nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, sườn bài nghiên cứu khoa học, nội dung nghiên cứu khoa học, phần mở đầu của bài nghiên cứu khoa học, đề cương đề tài nghiên cứu khoa học mẫu, tên đề tài nghiên cứu khoa học luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461