Kỹ thuật cấy lúa hàng rộng – hàng hẹp (cấy lúa hàng biên)

   Để lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất ngoài việc đẩy mạnh gieo thẳng bà con có thể áp dụng gieo cấy theo phương pháp hàng rộng – hàng hẹp. Đây là phương thức gieo cấy phát huy hiệu ứng hàng biên kết hợp với sức tạo bông tối ưu trên khóm để cấy lúa đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, các địa phương trong toàn tỉnh đang tập trung chuẩn bị cho gieo cấy vụ mùa 2017. Để lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất ngoài việc đẩy mạnh gieo thẳng bà con có thể áp dụng gieo cấy theo phương pháp hàng rộng – hàng hẹp. Đây là phương thức gieo cấy phát huy hiệu ứng hàng biên kết hợp với sức tạo bông tối ưu trên khóm để cấy lúa đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 

Cách làm như sau:

1. Chuẩn bị giống

Tất cả các giống đều có thể cấy theo hàng rộng hàng hẹp, tuy nhiên bà con nên chọn những giống lúa có khả năng đẻ nhánh khá, đẻ nhánh khỏe sẽ cho hiệu quả cao hơn.

Do cấy thưa, nên Lượng giống cần ít và đặc biệt là cấy nhanh nên sẽ giảm được công cấy, lượng giống chỉ cần từ 0,5 – 0,8 kg/sào, tùy giống hạt to hay nhỏ.

2. Cách cấy

Có thể hiểu nôm na cấy hàng rộng – hàng hẹp là cứ cấy 2 hàng như thông thường lại bỏ 1 hàng, cấy lặp lại như thế cho đến khi hết ruộng.

Để đảm bảo cấy đúng khoảng cách hàng sông lớn và hàng sông bé, nên dùng thước đo ở 2 đầu bờ ruộng. Dùng 2 bộ dây cấy và 2 người cấy là tốt nhất. Sau khi đo khoảng cách hàng sông lớn và hàng sông bé thì cắm dây ở 2 đầu bờ cho căng và tiến hành cấy.  

Có thể dùng bộ cữ cấy chuẩn bị từ trước để cấy dễ dàng hơn.

Cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay, nếu cấy được các khóm ở các hàng so le nhau thì càng tốt.

Cụ thể mật độ và khoảng cách cấy đối với từng giống lúa có thể áp dụng như sau:

        – Với những giống đẻ nhánh khỏe như lúa lai và BC15: cấy mật độ xung quanh 16 khóm/m2

          Trong đó:  Hàng sông lớn: 40 cm

                         Hàng sông bé: 20 cm

                         Khóm cách khóm: 20-25 cm (cấy từ 4-5 khóm/1m dài)

          – Với những giống lúa đẻ nhánh trung bình – khá như TBR1, TBR225, Thiên ưu 8… cấy mật độ xung quanh 20 khóm/m2

          Trong đó:  Hàng sông lớn: 40 cm

                         Hàng sông bé: 20 cm

                         Khóm cách khóm: 15-20 cm (cấy 5-6 khóm/1m dài)

Do cứ cấy 1 hàng rộng lại cấy 1 hàng hẹp, nên cây lúa nhận được nhiều ánh sáng, không những cây đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung chuyên sâu, bông to hạt mẩy mà còn ít sâu bệnh, đặc biệt quan trọng là rầy nâu và khô vằn nên giảm số lần phun thuốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *