Meresci: Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

Author:

Phần
1. Các bước triển khai một đề tài
nghiên cứu khoa học

 • Mở
  đầu
 • Lựa
  chọn đề tài
  • Người
   hướng dẫn khoa học
  • Đề
   tài nghiên cứu
 • Lập
  kế hoạch thực hiện

Mở đầu

Nói chung, không có những quy tắc tuyệt đối trong giải pháp nghiên cứu và trình diễn tác dụng nghiên cứu khoa học. Các quy tắc này hoàn toàn có thể biến hóa tuỳ chuyên ngành, tuỳ Lever nghiên cứu cũng như tuỳ người hướng dẫn hoặc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khoa học của đề tài. Mỗi nhà khoa học lại chịu những áp lực đè nén hành chính, lao lý trình độ và thói quen nghiên cứu trong đơn vị chức năng và chuyên ngành của mình .
Tuy nhiên, vẫn có những bước cơ bản giúp một người làm công tác làm việc nghiên cứu hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng một đề tài nghiên cứu đạt hiệu suất cao. Có thể tưởng tượng một lộ trình triển khai như sau :

 • Lựa chọn đề tài
 • Lập kế hoạch thực hiện
 • Đặt vấn đề, xây dựng giả thuyết
 • Thu thập số liệu, xử lí
  thông tin
 • Viết báo cáo kết
  quả nghiên cứu

Trình tự này cũng mang tính tương đối. Bởi hoàn toàn có thể có những đề tài xuất phát từ những sáng tạo độc đáo mới, sau đó mới tích lũy tài liệu, tiến hành thực thi. Và cũng hoàn toàn có thể có đề tài diễn ra theo hướng ngược lại, sau khi đã tích luỹ một lượng thông tin, tài liệu đủ lớn để có cái nhìn tổng quát và thâm thúy làm phát sinh ý tưởng sáng tạo về đề tài nghiên cứu .

Trong tổng thể quá
trình này,
công tác nghiên cứu tài liệu
đóng vai
trò rất quan trọng. Đó không phải

công việc chỉ làm một lần hay chỉ là
một quá
trình đơn tuyến, mà được lặp đi lặp lại nhiều
lần, với
nhiều mức độ và mục đích khác nhau.

 • Khi mới mở màn:
  giúp lựa chọn đề tài, đánh
  giá phạm vi
  các nguồn tài nguyên hỗ trợ, đặt vấn đề
  nghiên cứu.
 • Khi đang nghiên cứu: giúp củng cố
  các luận cứ, luận chứng, bổ sung các
  đánh giá phê bình khoa học.
 • Khi kết thúc nghiên cứu: giúp
  tạo hình mẫu, tiêu chuẩn để soạn thảo
  và trình bày kết quả nghiên
  cứu.

Về đầu trang

Nghiên cứu tài liệu

Sự thật đúng là
không có
những quy tắc tuyệt đối trong mọi trường hợp. Nhưng điều đó không
có nghĩa là không có những
quy tắc cần
tuân theo. Cách tốt nhất
là đọc nhiều, tìm
hiểu nhiều để biết được những quy tắc cùng tồn tại song
song,
xen kẽ, có những mối liên hệ, ràng buộc
nhau, để
có thể đưa ra được sự lựa chọn phù hợp nhất trong
từng
hoàn cảnh, từng tình huống thực tế.

Trong khoanh vùng phạm vi giáo trình này :

 • các bước Lựa chọn đề tài
  và Lập kế hoạch thực thi sẽ được đề cập trong các trang
  tiếp theo của phần 1 này (chủ yếu dành cho đối
  tượng sinh viên);
 • các bước

  Đặt vấn đề, xây dựng
  giả thuyết

  và Thu thập số liệu, xử lí thông tin
  phụ thuộc vào mỗi
  chuyên ngành hẹp, sẽ chỉ đề cập những
  nguyên tắc cơ
  bản ở phần 1 này mà không có
  những
  bài học riêng;

 • một số công đoạn quan trọng
  trong
  quá trình thực hiện đề tài
  nghiên cứu khoa
  học, liên quan đến việc nghiên cứu tài liệu, sẽ được đề cập trong
  các phần 2 và 3;
 • bước Viết báo cáo giải trình hiệu quả nghiên cứu
  sẽ được đề cập trong các phần 4 và 5;

Về đầu trang

Trang trước Trang chính Trang sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461