Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến: nghiên cứu tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Author:

TCCTTRẦN ĐÌNH MẠNH (Trường Đại học Lâm nghiệp)

TÓM TẮT:

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, bên cạnh đó là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước đã triển khai đào tạo trực tuyến toàn thời gian, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả học trực tuyến của sinh viên đào tạo chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp trong thời gian ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định: cả 4 nhân tố trong mô hình nghiên cứu, gồm: phương pháp giảng dạy của giảng viên, công nghệ, sinh viên, bối cảnh khóa học đều có ảnh hưởng thuận chiều tới hiệu quả học tập trực tuyến của sinh viên.

Từ khóa: học trực tuyến, hiệu quả học trực tuyến, Covid-19, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Học tập trực tuyến là khuynh hướng học tập ngày càng thông dụng trong thời đại 4.0, đặc biệt quan trọng trong toàn cảnh dịch bệnh Covid-19 lê dài như lúc bấy giờ. Với sự tăng trưởng của mạng internet cùng những công nghệ tiên tiến liên kết và hiển thị, học tập trực tuyến ngày càng thuận tiện và mở ra thời cơ mới cho những cơ sở giáo dục, đặc biệt quan trọng là những trường ĐH. Trong thời hạn phòng chống dịch Covid-19 tại Nước Ta và trên quốc tế, quyền lợi của quy mô học tập này đã biểu lộ ngày càng rõ nét, giúp những trường ĐH liên tục duy trì hoạt động giải trí giảng dạy và liên kết hàng triệu lớp học cho sinh viên và giảng viên trên toàn nước. Học tập trực tuyến giúp môi trường học tập không bị số lượng giới hạn về thời hạn và khoảng trống, đồng thời giảm ngân sách giảng dạy và xã hội .
Tính đến thời gian lúc bấy giờ, Nước Ta đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại hầu hết những tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, mà còn ảnh hưởng tác động rất lớn đến hoạt động giải trí giáo dục ở Nước Ta. Trong toàn cảnh đó, nhằm mục đích phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì chất lượng dạy học và hoàn thành xong chương trình đúng quá trình, bảo vệ việc học tập của học viên, sinh viên, nhiều trường học đã vận dụng việc dạy học bằng hình thức trực tuyến ( trực tuyến ). Tuy nhiên, khi tiến hành dạy và học trực tuyến so với hệ chính quy bậc ĐH, nhiều sinh viên đã gặp không ít khó khăn vất vả trong quy trình thích nghi và tiếp đón sự đổi khác bất thần. Do đó, nghiên cứu hiệu suất cao của học trực tuyến, cũng như khám phá những tác nhân ảnh hưởng tác động đến hiệu quả học trực tuyến tại cơ sở giáo dục ĐH là việc làm thực sự thiết yếu .

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Về học tập trực tuyến

Học tập trực tuyến đã trở thành một quy mô học tập phổ cập trên quốc tế. Có nhiều khái niệm khác nhau về học tập trực tuyến, nhưng những khái niệm thường được gắn liền với yếu tố công nghệ tiên tiến. Theo Welsh và tập sự ( 2003 ), học tập trực tuyến là việc sử dụng công nghệ tiên tiến liên kết mạng máy tính trên môi trường tự nhiên internet để phân phối thông tin và hướng dẫn cho cá thể có nhu yếu. Rosenberg ( 2001 ) cũng đưa ra một khái niệm tương tự như học trực tuyến là sử dụng những công nghệ tiên tiến internet để cung ứng những giải pháp khác nhau cho người học. Holmes và Gardner ( 2006 ) xác lập học trực tuyến phân phối cho tất cả chúng ta quyền truy vấn vào những tài nguyên, thôi thúc việc học ở mọi nơi và mọi lúc. Khái niệm về học trực tuyến có khác nhau, nhưng đều xoay quanh những yếu tố cơ bản là học tập, công nghệ tiên tiến và liên kết. Nghiên cứu của Oliver và Towers ( 2000 ) đã chỉ ra rằng, nếu không có thiên nhiên và môi trường liên kết, thiết bị tương thích và thuận tiện truy vấn, sẽ rất khó hoặc không hề triển khai việc học trực tuyến .

2.2. Về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên

Andersson và Grưnlund ( 2009 ) đã thực thi nghiên cứu tổng quan về những thử thách trong triển khai học trực tuyến tại những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu đã nhóm những thử thách thành 4 góc nhìn, đó là : người học, công nghệ tiên tiến, khóa học và toàn cảnh. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, công nghệ tiên tiến sẽ ít là một thử thách so với những nước tăng trưởng, do nền tảng công nghệ tiên tiến tại những vương quốc đó đã tăng trưởng cao, cung ứng tốt nhu yếu công nghệ tiên tiến của việc triển khai học trực tuyến .
Nghiên cứu của Ali và nhóm đồng tác giả ( 2018 ) xem xét 259 khu công trình có tương quan đến những yếu tố ngăn trở sự thành công xuất sắc của học trực tuyến, đã được công bố trên những tạp chí uy tín trong quy trình tiến độ 1990 – năm nay. Bằng chiêu thức nghiên cứu và phân tích hỗn hợp, nghiên cứu đã xác lập được những yếu tố hoàn toàn có thể gây ngăn trở cho sự thành công xuất sắc của học trực tuyến, gồm có : sư phạm, công nghệ tiên tiến và người học .
Trong một nghiên cứu thực nghiệm, Puri ( 2012 ) triển khai một khảo sát trên 214 người học ở cả 2 bậc cử nhân và cao học, đã xác lập được 6 trong số những yếu tố có ảnh hưởng tác động đến sự thành công xuất sắc của học trực tuyến ( xếp theo thứ tự quan trọng ), đó là : sư phạm, thể chế, công nghệ tiên tiến, nhìn nhận, tương hỗ, và giao diện .
Nghiên cứu của Musa và Othman ( 2012 ) khảo sát 850 sinh viên bậc cử nhân cũng tìm thấy công nghệ tiên tiến là yếu tố quan trọng nhất, cạnh bên 3 yếu tố khác là sự tham gia của người học, vai trò của người dạy trong thôi thúc tương tác, bàn luận, và việc cung ứng tài liệu học tập kịp thời trên mạng lưới hệ thống .
Xaymoungkhoun và nhóm đồng tác giả ( 2012 ) sử dụng khuôn khổ quy mô đồng ý công nghệ tiên tiến và giải pháp nghiên cứu và phân tích thứ bậc AHP trên tài liệu phỏng vấn thực nghiệm đã chỉ ra tầm quan trọng của yếu tố tổ chức triển khai, công nghệ tiên tiến và sư phạm bên cạnh những yếu tố thuộc về động lực và thái độ của người học trong việc góp thêm phần vào sự thành công xuất sắc của học trực tuyến .
Cũng dựa trên quy mô gật đầu công nghệ tiên tiến, đồng thời có lan rộng ra gồm có những yếu tố văn hóa truyền thống, tương hỗ và người dạy, Ahmed ( 2013 ) đã xem xét yếu tố ở một góc nhìn hẹp hơn, đó là sự chuẩn bị sẵn sàng tham gia của người dạy trong việc sử dụng học trực tuyến. Sử dụng giải pháp hồi quy bội để nghiên cứu và phân tích một mẫu tìm hiểu gồm có 281 quan sát, tác giả tìm thấy yếu tố văn hóa truyền thống có ảnh hưởng tác động mạnh nhất. Như vậy, vai trò của yếu tố văn hóa truyền thống có ảnh hưởng tác động gián tiếp đến sự thành công xuất sắc của học trực tuyến trải qua ảnh hưởng tác động khuyến khích sự tham gia và sử dụng học trực tuyến của người dạy .

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu :
Nghiên cứu tích lũy số liệu sơ cấp trải qua bảng hỏi. Bằng giải pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, tích lũy số liệu qua phiếu khảo sát 150 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp. sau khi thu về và vô hiệu những phiếu vấn đáp không rất đầy đủ thông tin, tác dụng có 131 phiếu hợp lệ được đưa vào ứng dụng SPSS 22.0 để nghiên cứu và phân tích .
Phương pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu, gồm :
+ Đánh giá độ an toàn và đáng tin cậy của thang đo ( Cronbach’s alpha ) : Được sử dụng để nhìn nhận độ đáng tin cậy của từng thang đo, đồng thời vô hiệu những biến rác trước khi triển khai nghiên cứu và phân tích tác nhân mày mò. Các biến có thông số đối sánh tương quan tổng – biến ( Corrected item total correlation ) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Một thang đo có độ đáng tin cậy tốt khi nó biến thiên trong khoảng chừng [ 0,70 – 0,80 ]. Nếu Cronbach alpha > hoặc = 0,60 là thang đo hoàn toàn có thể gật đầu được về mặt an toàn và đáng tin cậy ( Nunnally và Bernstein 1994 ). Sau khi nhìn nhận sơ bộ thang đo và độ đáng tin cậy của những biến quan sát bằng thông số Cronbach’s Alpha, những biến này được đưa vào kiểm định trong nghiên cứu và phân tích EFA để nhìn nhận giá trị quy tụ và giá trị phân biệt của thang đo .
+ Phân tích tác nhân tò mò ( EFA ) : Phương pháp nghiên cứu và phân tích EFA thuộc nhóm nghiên cứu và phân tích đa biến nhờ vào lẫn nhau ( interdependence techniques ), nghĩa là không có biến phụ thuộc vào và biến độc lập, mà nó dựa vào mối đối sánh tương quan giữa những biến với nhau ( interrelationships ). EFA dùng để rút gọn 1 tập k biến quan sát thành 1 tập F ( F < k ) những tác nhân ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của những tác nhân với những biến quan sát. Số lượng những tác nhân cơ sở tùy thuộc vào quy mô nghiên cứu, trong đó chúng ràng buộc nhau bằng cách xoay những vector trực giao nhau để không xảy ra hiện tượng kỳ lạ đối sánh tương quan . + Phân tích hồi quy đa biến : Nghiên cứu thực thi nghiên cứu và phân tích hồi quy đa biến theo giải pháp bình phương nhỏ nhất để xem xét mức độ ảnh hưởng tác động giữa những biến độc lập đến biến nhờ vào . Mô hình nghiên cứu : Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu được thừa kế từ những nghiên cứu trước đây, với sự kiểm soát và điều chỉnh và bổ trợ biến quan sát cho tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn học tập trực tuyến của sinh viên tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nước Ta .

Hình 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Hệ số Cronbach’s Alpha của 5 yếu tố từ 0,741 đến 0,937. Đảm bảo thang đo chất lượng những tác nhân ảnh hưởng tác động đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp có độ đáng tin cậy cao .

Bảng 1. Các biến đặc trưng và thang đo chất lượng tốt

Các biến đặc trưng và thang đo chất lượng tốt

Nguồn : Tổng hợp từ hiệu quả tìm hiểu và giám sát của tác giả

4.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Bảng 2. Bảng hệ số KMO và kiểm định Bartlett KMO and Bartlett’s Test

Bảng hệ số KMO và kiểm định Bartlett KMO and Bartlett's Test

Nguồn : Tổng hợp từ hiệu quả tìm hiểu và đo lường và thống kê của tác giả

Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ số KMO của các biến quan sát là 0,833, thỏa mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1. Như vậy, phân tích nhân tố khám phá là thích hợp để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Thông qua kiểm định Bartlett lần cuối có kết quả Sig.< 0,01, nên các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Kết quả kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát: cột Cumulative cho biết trị số phương sai trích là 73,745%. Điều này nghĩa là 73,745% có sự thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến đặc trưng.

 Bảng 3. Kết quả phân tích EFA các thang đo

Kết quả phân tích EFA các thang đo

Nguồn : Tổng hợp từ tác dụng tìm hiểu và đo lường và thống kê của tác giả
Kết quả của nghiên cứu và phân tích quy mô EFA cho biết những biến đặc trưng đều có thông số tải tác nhân ( Factor loading ) lớn hơn 0,55. Tổng số 18 biến độc lập được trích thành 4 nhóm yếu tố đại diện thay mặt : công nghệ tiên tiến, pương pháp giảng dạy của giảng viên, sinh viên, toàn cảnh khóa học .

4.3. Phân tích hồi quy

Mô hình hồi quy hồi quy tổng quát được hiệu chỉnh sau khi nghiên cứu và phân tích tác nhân mày mò :

          HQ = f(CN, GV, SV, KH)

Việc xem xét những tác nhân : công nghệ tiên tiến, chiêu thức giảng dạy của giảng viên, sinh viên, toàn cảnh khóa học, tác nhân nào thực sự ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả học trực tuyến sẽ được triển khai bằng phương trình hồi quy tuyến tính :

HQ = β0 + β1CN + β2GV + β3SV + β4KH + εi

Trong đó, những biến đưa vào nghiên cứu và phân tích hồi quy được xác lập bằng cách tính điểm của những tác nhân ( Factor score, tác nhân ) .
Các tham số được ước đạt bằng giải pháp bình phương bé nhất ( OLS ) trên ứng dụng SPSS 22.0 .

Bảng 4. Kết quả hồi quy

Kết quả hồi quy

Nguồn : Tổng hợp từ hiệu quả tìm hiểu và đo lường và thống kê của tác giả
Mô hình có R2 hiệu chỉnh là 0,615. Như vậy, 61,5 % đổi khác của hiệu quả học trực tuyến được lý giải bởi những biến độc lập của quy mô .
Giải thích ý nghĩa của những thông số hồi quy :
– Khi sinh viên nhìn nhận tác nhân “ Công nghệ ” tăng thêm 1 điểm, thì hiệu quả học trực tuyến của sinh viên tăng thêm 0,402 điểm ( thông số đối sánh tương quan chưa chuẩn hóa là 0,402 ) .
– Khi sinh viên nhìn nhận tác nhân “ Phương pháp giảng dạy của giảng viên ” tăng thêm 1 điểm, thì hiệu quả học trực tuyến của sinh viên tăng thêm 0,345 điểm ( thông số đối sánh tương quan chưa chuẩn hóa là 0,345 ) .
– Khi sinh viên nhìn nhận những tác nhân tương quan đến “ Sinh viên ” tăng thêm 1 điểm, thì hiệu quả học trực tuyến của sinh viên tăng lên 0,275 điểm ( thông số đối sánh tương quan chưa chuẩn hóa là 0,275 ) .
– Khi sinh viên nhìn nhận tác nhân “ Bối cảnh khóa học ” tăng thêm 1 điểm, thì hiệu quả học trực tuyến của sinh viên tăng lên 0,151 điểm ( thông số đối sánh tương quan chưa chuẩn hóa là 0,151 ) .

5. Kết luận

Trong thời hạn dịch bệnh Covid-19 đã gây ra tác động ảnh hưởng rất lớn so với giáo dục ĐH, bởi quy trình đã quy đổi gần như trọn vẹn từ hình thức huấn luyện và đào tạo trực tiếp sang trực tuyến. Đây được xem là giải pháp kịp thời ứng phó và khắc phục những gián đoạn cho ngành Giáo dục và Đào tạo trong toàn cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như lúc bấy giờ. Rõ ràng, trong tương lai, khi việc dạy học trực tuyến được công nhận, đồng nghĩa tương quan với việc phải tính đến những giải pháp và kế hoạch dài hạn, nhằm mục đích bảo vệ chất lượng và hiệu suất cao dạy học. Do đó, việc xác lập những tác nhân tác động ảnh hưởng đến hiệu quả học trực tuyến của sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao, chất lượng dạy và học ở bậc học này .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Ahmed, D.T.T. (2013). Toward Successful E-Learning Implementation in Developing Countries: A Proposed Model for Predicting and Enhancing Higher Education Instructors Participation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 422-435.
  2. Ali, S., Uppal, M.A., Gulliver, S.R. (2018). A conceptual framework highlighting elearning implementation barriers. Information Technology & People, 31(1), 156-180.
  3. Andersson, A., Grưnlund. (2009). A Conceptual Framework for E-Learning in Developing Countries: A Critical Review of Research Challenges. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 38(1), 1-16.
  4. Holmes, B. and Gardner, J. (2006). E-Learning: Concepts and Practice. London: SAGE Publications.
  5. Musa, M.A., Othman, M.S. (2012). Critical Success Factor in E-Learning: An Examination of Technology and Student Factors. International Journal of Advances in Engineering & Technology, 3(2), 140-148.
  6. Oliver. R, Towers. S (2000). Uptime: Students, learning and computers. ICT access and ICT literacy of tertiary students in Australia. Canberra, Department of Education, Training and Youth Affairs.
  7. Puri, D.G. (2012). Critical Success Factors In E-Learning – An Empirical Study. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(1), 149-161.
  8. Rosenberg, M. J. (2001). E-learning: building successful online learning in your organization. McGrow Hill, New York, NY, USA
  9. Xaymoungkhoun, O., Bhuasiri, W., Rho, J.J., Zo, H., Kim, M.-G. (2012). The Critical Success Factors of e-Learning in Developing Countries. Kasetsart Journal of Social Sciences, 33, 321-332.

FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE

OF STUDENTS WHEN STUDYING ONLINE

AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF FORESTRY

• TRAN DINH MANH

Vietnam National University of Forestry

ABSTRACT:

In the context of Industry 4.0 and the negative impacts of COVID-19 pandemic, foreign and Vietnamese universities have switched to full-time trực tuyến courses. This paper evaluates the performance of students when taking part in full-time trực tuyến courses offering by Vietnam National University of Forestry. The paper’s results show that there are four factors affecting the performance of students including Teaching methods of lecturers, Technology, Student, and Course Context .

Keywords: online learning, effective online learning, COVID-19, Vietnam National University of Forestry.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 23, tháng 10 năm 2021]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461