Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên – Tài liệu text

Author:

Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (801.85 KB, 16 trang )

GIẢI PHÁP BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN
SV thực hiện Nhóm 1
1. Nguyễn Thu Phương
2. Đặng Thị Vi Vi
3.Nguyễn Vũ Huyền Trinh
4.Lê Thị Huệ
5.Đoàn Thị Hạnh
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên
TN đất
TN rừng
TN sinh vật
TN du lịch
TN khoáng sản
TN nước
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên đất
Đất đồi núi
Đất công nghiệp
Đất nông nghiệp

Sử dụng các biện pháp
thuỷ lợi, canh tác hợp lí

Cải tạo đất hoang,đồi trọc
bằng các biện pháp nông
lâm kết hợp, ngăn chặn
du canh, du cư.

Khai thác hợp lí đất,đá

trên núi để tránh sạc lở,
sói mòn, lũ lụt.

Biện pháp quản lý chặt
chẻ và kế hoạch mở rộng
diện tích hợp lý.

Thâm canh nâng cao hiệu
quả sử dụng đất, chống
bạc màu.

Bón phân, cải tạo đất
thích hợp.

Xây dựng, quy hoạch đất
cho các khu công nghiệp
hợp lý, chống lãng phí
không gây thất thoát đất
công nghiệp.

Tập trung các khu công
nghiêp vào các vùng đất
không có khả năng sử
dụng, cải tạo để trồng trọt
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Ruộng bậc thang
Gánh rong biển bón phân cho đất
Dự án xây dựng khu công nghiệp tập trung
Hệ thống thâm canh
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên đất
Rừng phòng hộ
Rừng sản xuất
Rừng đặc dụng

Trồng rừng trên đất trống
đối trọc

Giao khoán việc bảo vệ,
khoanh nuôi, chăm sóc và
trồng rừng

Khai thác và sử dụng một
cách hợp lí, đảm bảo khả
năng phòng hộ

Bảo vệ cảnh quan, đa
dạng sinh học của rừng
quốc gia và khu bảo tồn
thiên nhiên.

Có chính sách điều hoà,
thu hút các nguồn vốn đầu
tư để phát triển lâu dài.

Khai thác nguồn lợi của
rừng đặc dụng một cách
hợp lý

Có phương án sản xuất

kinh doanh, khai thác hợp
lý, duy trì và phát triển
Rừng.

Khoanh vùng, bảo vệ,
nuôi dưỡng các khu rừng
bị khai thác quá mức, kiệt
quệ.

Khai thác rừng đủ tuổi
khai thác và thực hiện biện
pháp tái sinh ngay trong
quá trình khai thác.
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
nuôi ốc len bảo vệ rừng phòng hộkhu bảo tồn thiên nhiên cúc phương
sinh viên tình nguyện tuyên truyền bảo vệ rừng
trồng rừng trên đất trống
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên sinh vật
Đưa các loài động thực
vật quý hiếm có nguy
cơ tuyệt chủng vào
sách đỏ
Xây dựng vườn quốc
gia, khu bảo tồn
thiên nhiên bảo vệ
các loài sinh vật
Khai thác đúng mức
các nguồn lợi về
sinh vật

Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
linh trưởng phuong tây_sách đỏ xây dựng khu bán bảo tồn
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên nước
Khai thác hết tiềm năng
và hiệu quả sử dụng của
nguồn nước
Xây dựng các công
trình thuỷ lợi để cấp
thoát nước hợp lý
Xử lý cơ sở doanh
nghiệp gây ô nhiễm
nguồn nước
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
công trình thủy lợi
cảnh sát xử lí ống xả thải của vedan
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên
khoáng sản
Khai thác khoáng sản
đúng tuổi và triệt để
Áp dụng biện pháp
kĩ thuật hiện đại vào
khai thác và chế biến
khoáng sản
Xử lý các cơ sở khai thác
bừa bãi không có
quy hoạch gây ô nhiễm
môi trường
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

cảnh sát kiểm tra việc khai thác
đá trái phép tại khu sinh thái bà nà
khai thác than đúng tuổi
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên du lịch
Phát triển du lịch
sinh thái
Bảo vệ môi trường du lịch
khỏi bị ô nhiễm do
rác thải sinh hoạt
Bảo tồn tôn tạo các
khu du lịch có giá trị
kinh tế cao
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
sử dụng túi coton thay cho túi
nilon trong du lịch
đánh thức những tiềm năng
du lịch ở ninh bình
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
KẾT LUẬN: Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng và phong
phú. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đang dần cạn kiệt và suy thoái. Vì vậy,
các giải pháp nêu trên cần phải được tích cực thực hiện một cách có hiệu
quả việc bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
trên núi để tránh sạc lở, sói mòn, lũ lụt. Biện pháp quản trị chặtchẻ và kế hoạch mở rộngdiện tích hợp lý. Thâm canh nâng cao hiệuquả sử dụng đất, chốngbạc màu. Bón phân, tái tạo đấtthích hợp. Xây dựng, quy hoạch đấtcho các khu công nghiệphợp lý, chống lãng phíkhông gây thất thoát đấtcông nghiệp. Tập trung các khu côngnghiêp vào các vùng đấtkhông có năng lực sửdụng, tái tạo để trồng trọtGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênRuộng bậc thangGánh rong biển bón phân cho đấtDự án kiến thiết xây dựng khu công nghiệp tập trungHệ thống thâm canhGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTài nguyên đấtRừng phòng hộRừng sản xuấtRừng đặc dụngTrồng rừng trên đất trốngđối trọcGiao khoán việc bảo vệ, khoanh nuôi, chăm nom vàtrồng rừngKhai thác và sử dụng mộtcách phải chăng, bảo vệ khảnăng phòng hộBảo vệ cảnh sắc, đadạng sinh học của rừngquốc gia và khu bảo tồnthiên nhiên. Có chủ trương điều hoà, lôi cuốn các nguồn vốn đầutư để tăng trưởng vĩnh viễn. Khai thác nguồn lợi củarừng đặc dụng một cáchhợp lýCó giải pháp sản xuấtkinh doanh, khai thác hợplý, duy trì và phát triểnRừng. Khoanh vùng, bảo vệ, nuôi dưỡng các khu rừngbị khai thác quá mức, kiệtquệ. Khai thác rừng đủ tuổikhai thác và thực thi biệnpháp tái sinh ngay trongquá trình khai thác. Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênnuôi ốc len bảo vệ rừng phòng hộkhu bảo tồn thiên nhiên cúc phươngsinh viên tình nguyện tuyên truyền bảo vệ rừngtrồng rừng trên đất trốngGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTài nguyên sinh vậtĐưa các loài động thựcvật quý và hiếm có nguycơ tuyệt chủng vàosách đỏXây dựng vườn quốcgia, khu bảo tồnthiên nhiên bảo vệcác loài sinh vậtKhai thác đúng mứccác nguồn lợi vềsinh vậtGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênlinh trưởng phuong tây_sách đỏ thiết kế xây dựng khu bán bảo tồnGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTài nguyên nướcKhai thác hết tiềm năngvà hiệu suất cao sử dụng củanguồn nướcXây dựng các côngtrình thuỷ lợi để cấpthoát nước hợp lýXử lý cơ sở doanhnghiệp gây ô nhiễmnguồn nướcGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiêncông trình thủy lợicảnh sát xử lí ống xả thải của vedanGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTài nguyênkhoáng sảnKhai thác khoáng sảnđúng tuổi và triệt đểÁp dụng biện phápkĩ thuật tân tiến vàokhai thác và chế biếnkhoáng sảnXử lý các cơ sở khai thácbừa bãi không cóquy hoạch gây ô nhiễmmôi trườngGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiêncảnh sát kiểm tra việc khai thácđá trái phép tại khu sinh thái xanh bà nàkhai thác than đúng tuổiGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTài nguyên du lịchPhát triển du lịchsinh tháiBảo vệ thiên nhiên và môi trường du lịchkhỏi bị ô nhiễm dorác thải sinh hoạtBảo tồn tôn tạo cáckhu du lịch có giá trịkinh tế caoGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênsử dụng túi coton thay cho túinilon trong du lịchđánh thức những tiềm năngdu lịch ở ninh bìnhGiải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênKẾT LUẬN : Nước Ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và phongphú. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đang dần hết sạch và suy thoái và khủng hoảng. Vì vậy, các giải pháp nêu trên cần phải được tích cực triển khai một cách có hiệuquả việc bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461