Lý thuyết tế bào: Nguyên tắc cốt lõi của sinh học

Thuyết Tế bào là một trong những nguyên tắc cơ bản của sinh học. Công lao cho việc kiến thiết xây dựng kim chỉ nan này được trao cho những nhà khoa học Đức Theodor Schwann ( 1810 – 1822 ), Matthias Schleiden ( 1804 – 1881 ), và Rudolph Virchow ( 1821 – 1902 ) .Thuyết Tế bào phát biểu :

  • Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi các tế bào. Chúng có thể là đơn bào hoặc đa bào.
  • Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống.
  • Tế bào phát sinh từ các tế bào đã có từ trước. (Chúng không bắt nguồn từ thế hệ tự phát .)

Phiên bản tân tiến của Lý thuyết Tế bào gồm có những ý tưởng sáng tạo :

  • Dòng năng lượng xảy ra trong tế bào.
  • Thông tin di truyền ( DNA ) được truyền từ tế bào này sang tế bào khác.
  • Tất cả các tế bào đều có thành phần hóa học cơ bản giống nhau.

Ngoài thuyết tế bào, thuyết gen, thuyết tiến hóa, cân đối nội môi và những định luật nhiệt động lực học hình thành nên những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu và điều tra sự sống .

Tế bào là gì?

Tế bào là đơn vị vật chất đơn giản nhất đang sống. Hai loại chính của tế bào nhân chuẩn tế bào, trong đó có một sự thật  hạt nhân chứa DNA và tế bào prokaryote, mà không có hạt nhân thật. Trong tế bào nhân sơ, DNA được cuộn lại trong một vùng gọi là nucleoid.

Kiến thức cơ bản về tế bào

Tất cả những sinh vật sống trong những giới của sự sống đều gồm có và nhờ vào vào những tế bào để hoạt động giải trí thông thường. Tuy nhiên, không phải tổng thể những ô đều giống nhau. Có hai loại tế bào sơ cấp : tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Ví dụ về tế bào nhân thực gồm có tế bào động vật hoang dã, tế bào thực vật và tế bào nấm. Tế bào nhân sơ gồm có vi trùng và tế bào cổ .Tế bào chứa những bào quan, hoặc cấu trúc tế bào nhỏ, thực thi những tính năng đơn cử thiết yếu cho hoạt động giải trí thông thường của tế bào. Tế bào cũng chứa DNA ( deoxyribonucleic acid ) và RNA ( ribonucleic acid ), thông tin di truyền thiết yếu để chỉ huy những hoạt động giải trí của tế bào .

Sinh sản tế bào

Spirogyra, Tảo lục.  ống tiếp hợp, hợp tử, giao tử hoạt độngEd Reschke / Getty Hình ảnhTế bào nhân thực tăng trưởng và sinh sản trải qua một chuỗi sự kiện phức tạp được gọi là chu kỳ luân hồi tế bào. Vào cuối chu kỳ luân hồi, những tế bào sẽ phân loại trải qua những quy trình nguyên phân hoặc nguyên phân. Tế bào xôma nhân lên trải qua nguyên phân và tế bào sinh dục sinh sản qua nguyên phân. Tế bào nhân sơ sinh sản phổ cập trải qua một kiểu sinh sản vô tính gọi là phân hạch nhị phân. Các sinh vật bậc cao cũng có năng lực sinh sản vô tính. Thực vật, tảo và nấm sinh sản trải qua sự hình thành những tế bào sinh sản gọi là bào tử. Các sinh vật động vật hoang dã hoàn toàn có thể sinh sản vô tính trải qua những quy trình như nảy chồi, phân mảnh, tái sinh và sinh sản .

Quá trình tế bào : Hô hấp tế bào và quang hợp

Ảnh hiển vi ánh sáng của lỗ khí khổng lồ của cây trúc đào x400

Hình ảnh Garry DeLong / Getty

Tế bào triển khai 1 số ít quy trình quan trọng thiết yếu cho sự sống sót của sinh vật. Tế bào trải qua quy trình phức tạp của hô hấp tế bào để có được nguồn năng lượng dự trữ trong những chất dinh dưỡng tiêu thụ. Các sinh vật quang hợp gồm có thực vật, tảo và vi trùng lam đều có năng lực quang hợp. Trong quy trình quang hợp, nguồn năng lượng ánh sáng từ mặt trời được chuyển thành glucose. Glucose là nguồn nguồn năng lượng được sử dụng bởi những sinh vật quang hợp và những sinh vật khác tiêu thụ những sinh vật quang hợp .

Quá trình tế bào : Endocytosis và Exocytosis

Thuộc địa Volvox, ảnh hiển vi ánh sángFrank Fox / Getty Hình ảnhTế bào cũng thực thi những quy trình luân chuyển tích cực của quy trình nội bào và xuất bào. Endocytosis là quy trình nội hóa và tiêu hóa những chất, ví dụ điển hình như những đại thực bào và vi trùng. Các chất đã tiêu hóa được tống ra ngoài qua quy trình xuất bào. Các quy trình này cũng được cho phép luân chuyển phân tử giữa những tế bào .

Quy trình tế bào : Di chuyển tế bào

Nguyên phân thực vậtEd Reschke / Getty Hình ảnhDi chuyển tế bào là một quy trình quan trọng so với sự tăng trưởng của những mô và cơ quan. Sự vận động và di chuyển của tế bào cũng thiết yếu để quy trình nguyên phân và tế bào xảy ra. Sự vận động và di chuyển của tế bào được thực thi nhờ tương tác giữa những enzym hoạt động và những vi ống tế bào .

Quá trình tế bào : Sao chép DNA và Tổng hợp Protein

Quá trình tế bào sao chép DNA là một công dụng quan trọng thiết yếu cho một số ít quy trình gồm có tổng hợp nhiễm sắc thể và phân loại tế bào xảy ra. Phiên mã DNA và dịch mã RNA giúp cho quy trình tổng hợp protein được thực thi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *