Đảo là gì? Bán đảo là gì? Quần đảo là gì? Quy chế pháp lý đối với Đảo?

Author:

Đảo ( Island ) là gì ? Bán đảo ( Peninsula ) là gì ? Quần đảo ( Archipelago ) là gì ? Quy chế pháp lý đối Đảo ?

Mỗi một vương quốc trên quốc tế đều sẽ mang những đặc thù khác nhau về chủ quyền lãnh thổ, có vương quốc sẽ tiếp giáp với biển, có vương quốc sẽ không. Tuy nhiên, với pháp luật của Luật biển quốc tế được có hiệu lực hiện hành thì mỗi vương quốc đều sẽ có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan. Việc lao lý những quy chế pháp lý về đảo, quần đảo lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Vậy, đảo là gì ? Bán đảo là gì ? Quần đảo là gì ? Quy chế pháp lý so với Đảo ? Hy vọng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật biển Việt Nam 2012;
 • Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982;

1. Đảo là gì?

Hiện nay có nhiều quan điểm đưa ra để định nghĩa cho khái niệm về đảo là gì ? Tuy nhiên, tùy theo tiến trình mà những quan điểm này hoàn toàn có thể tương thích với tình hình thực tiễn. Theo Công ước Luật biển 1982 thì đảo được hiểu là một vùng đất hình thành một cách tự nhiên xung quanh được phủ bọc bởi nước mà khi thủy triểu lên thì vùng đất này vẫn không bị nhấn chìm. Và Luật biển Nước Ta đưa ra khái niệm về đảo như sau : “ 1. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bảo phủ, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. ” Như vậy, khái niệm về đảo trong Công ước Luật biển 1982 so với Luật biển Nước Ta thì hai định nghĩa trên đều có quan điểm giống nhau. Đảo chính là phần đất được bao quanh trọn vẹn bởi nước nhưng không phải là một lục địa. Nó chỉ là một phần đất được nhô lên khỏi mặt nước, nằm tách biệt với đất liền. Ở nước ta lúc bấy giờ có nhiều đảo bao quanh quy tụ thành những quần đảo lớn và đặc biệt quan trọng những đảo nước ta có rạn sinh vật biển đẹp, phong phú và đa dạng về loài vật biển.

2. Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh

Đảo được dịch sang tiếng Anh như sau : Island Quần đảo : Archipelago Bán đảo : Peninsula

3. Bán đảo là gì?

Bán đảo được hiểu là mảnh đất gần như bị bao quanh bởi nước hoặc tràn ra biển. Bán đảo nghe thì chúng ta sẽ hiểu đây là một 1/2 đảo phần còn lại thì không, tức là sẽ có ba hoặc nhiều mặt tiếp xúc với nước. Phần đất liền gắn với bán đảo có diện tịch khá lớn. Kích thước của bán đảo không bị giới hạn.

4. Quần đảo là gì?

Quần đảo là một tập hợp những đảo, gồm có cả bộ phận của những đảo, vùng nước nối tiếp và những thành phần tự nhiên khác có tương quan ngặt nghèo với nhau.

5. Quy chế pháp lý đối Đảo

Thứ nhất, theo pháp luật của Luật biển Nước Ta, nhà nước ta khuyến khích, khuyến mại góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính trên những đảo và hoạt động giải trí trên biển

 • Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới hậu cần biển, phát triển kinh tế các huyện đảo; có chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư sinh sống trên các đảo.
 • Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh phát triển trên các đảo.
 • Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tăng cường hoạt động ngư nghiệp và các hoạt động khác trên biển, đảo; bảo vệ hoạt động của nhân dân trên biển, đảo.

Ngoài ra, nhà nước triển khai quyền trên đảo, quần đảo của Nước Ta. Việc khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính biển tại những vùng đảo mang lại rất nhiều giá trị cho nền kinh tế tài chính nước, nhiều loại món ăn hải sản được nuôi trồng tại những đảo này mang lại hiệu suất cao hiệu suất và chất lượng cao. Đồng thời, một số ít chủ trương được cho phép kiến thiết xây dựng những khách sạn, khu nghỉ ngơi sang chảnh lôi cuốn nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng tài nguyên biển đảo là rất quan trọng nhưng phải biết cân đối giữa những yếu tố chung. Như việc đặt giàn khoan, mạng lưới hệ thống khai thác tài nguyên hay kiến thiết xây dựng những đảo tự tạo lại gây ra thực trạng tràn dầu, ô nhiễm thiên nhiên và môi trường nghiêm trọng chính vì thế cần phải biết cân đối những yếu tố này với nhau. Thứ hai, Công ước Biển quốc tế 1982 cũng có lao lý so với những đảo tự tạo, thiết bị và khu công trình trong vùng biển độc quyền kinh tế tài chính – Trong vùng độc quyền về kinh tế tài chính, vương quốc ven biển có độc quyền triển khai thiết kế xây dựng, được cho phép và lao lý việc kiến thiết xây dựng, khai thác và sử dụng : + Các đảo tự tạo. Đây là một trong số những nội dung tăng trưởng kinh tế tài chính của nước ta trong vài năm gần đây, khi một số ít vùng đảo có thời cơ tăng trưởng kinh tế tài chính biển, nhà nước được cho phép những doanh nghiệp, những chủ góp vốn đầu tư hạ tầng để ship hàng cho mạng lướt kinh tế tài chính biển, tái tạo thêm một số ít đảo lân cận để tạo thành một mạng lướt tăng trưởng kinh tế tài chính du lịch biển đầy tiềm năng. + Các thiết bị và khu công trình dùng vào những mục tiêu được trù định ở Điều 56 của Công ước hoặc những mục tiêu kinh tế tài chính khác. Cụ thể là lắp ráp những thiết bị tương hỗ trong công tác làm việc thăm dò khai thác, bảo tồn và quản trị những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động giải trí khác nhằm mục đích thăm dò và khai thác vùng này vì mục tiêu kinh tế tài chính, như việc sản xuất nguồn năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Hay việc tạo dựng và lắ đặt, sử dụng những đảo tự tạo, những thiết bị và khu công trình ship hàng cho hoạt động giải trí tăng trưởng nuôi trồng món ăn hải sản, tạo những bãi sinh vật biển tự tạo để lôi cuốn khách du lịch.

+ Các thiết bị và công trình có thể gây trở ngại cho việc thực hiện các quyền của quốc gia ven biển trong vùng. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền riêng và việc bảo vệ, gìn giữ  là vô cùng cần thiết, chính vì vậy việc lắp đặt các thiết bị để hạn chế việc khai thác trái phép của quốc gia khác là điều cần thiết và không hề quy phạm đến quy định của Công ước.

 • Quốc gia ven biển có quyền tài phán đặc biệt đối với các đảo nhân tạo, các thiết bị và các công trình đó, kể cả về mặt các luật và quy định hải quan, thuế khóa, y tế, an ninh và nhập cư.
 • Việc xây dựng các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình đó phải được thông báo theo đúng thủ tục, và việc duy trì các phương tiện thường trực để báo hiệu sự có mặt của các đảo, thiết bị và công trình nói trên cần được bảo đảm. Các thiết bị hay công trình đã bỏ hoặc không dùng đến nữa cần được tháo dỡ để đảm bảo an toàn hàng hải, có tính đến những quy phạm quốc tế đã được chấp nhận chung do tổ chức quốc tế có thẩm quyền đặt ra về mặt đó. Khi tháo dỡ phải tính đến việc đánh bắt hải sản, bảo vệ môi trường biển, các quyền và các nghĩa vụ của quốc gia khác. Cần thông báo thích đáng về vị trí, kích thước và độ sâu của những phần còn lại của một thiết bị hoặc công trình chưa được tháo dỡ hoàn toàn.
 • Quốc gia ven biển, nếu cần, có thể lập ra xung quanh các đảo nhân tạo, các thiết bị hoặc công trình đó những khu vực an toàn với kích thước hợp lý; trong các khu vực đó, quốc gia ven biển có thể áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo đảm an toàn hàng hải, cũng như an toàn của các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình đó.
 • Quốc gia ven biển ấn định chiều rộng của những khu vực an toàn có tính đến các quy phạm quốc tế có thể áp dụng được. Các khu vực an toàn này được xác định sao cho đáp ứng một cách hợp lý với tính chất và chức năng của các đảo nhân tạo, các thiết bị và các công trinh, và không thể mở rộng ra một khoảng cách quá 500m xung quanh các đảo nhân tạo, các thiết bị và các công trình, tính từ mỗi điểm của mép ngoài cùng của các đảo nhân tạo, thiết bị và các công trình dó, trừ ngoại lệ do các vi phạm của quốc tế đã được thừa nhận chung cho phép hoặc tổ chức quốc tế có thẩm quyền kiến nghị. Phạm vi của khu vực an toàn được thông báo theo đúng thủ tục.
 • Tất cả các tàu thuyền phải tôn trọng các khu vực an toàn đó và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận chung liên quan đến hàng hải trong khu vực của các đảo nhân tạo, các thiết bị, các công trình và các khu vực an toàn. Đây không chỉ là nguyên tắc đặt ra cho vấn đề giao thông trên biển mà liên quan đến cả việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia đang có và điều này là vô cùng cần thiết. Một số tàu thuyền của quốc gia khác có ý định xấu sẽ lợi dụng vấn đề đi lại trên biển để thực hiện những kế hoạch không  đúng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của quốc gia đó.
 • Không được xây dựng những đảo nhân tạo, thiết bị hoặc công trình, không được thiết lập các khu vực an toàn xung quanh các đảo, thiết bị, công trình đó khi việc đó có nguy cơ gây trở ngại cho việc sử dụng các đường hàng hải đã được thừa nhận là thiết yếu cho hàng hải quốc tế. Một số quốc gia cho rằng việc đi lại tàu thuyền trên biển gây ảnh hưởng đến sự khai thác, sử dụng biển nên đã tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo hoặc lắp đặt các công trình khai thác biển nhằm cản trở giao thông biển, đây chính là một hành vi vi phạm công ước, các quốc gia trên biển cần phải đặt lợi ích của cả cộng đồng để cùng có lợi thay vì chỉ khai thác tài nguyên của quốc gia khác.
 • Các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình không được hưởng quy chế của các đảo. Chúng không có lãnh hải riêng và sự có mặt của chúng không có tác động gì đối với việc hoạch định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế hoặc thềm lục địa. Đây chỉ là những đảo được tạo nên dựa theo những nguyên vật liệu có sẳn để tạo nên và đặt tại nơi thuộc chủ quyền của quốc gia trên biển. Tuy nhiên về mặt pháp lý thì những đảo này chỉ phục vụ cho một lợi ích nhất định trong một thời gian, chính vì vậy nó sẽ không tạo nên những ranh giới liên quan. Mục đích của việc này nhằm hạn chế được việc lợi dụng khai thác trái phép, gây ảnh hưởng đến chủ quyền của quốc gia khác.

Thứ ba, chính sách những đảo cũng được công ước Biển 1982 pháp luật như sau :

 • Một đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. Quy định này nhằm phân biệt với số đảo nhân tạo được xây dựng hiện nay. Và tránh được tình trạng hoạch định ranh giới biển không đúng với quy định.
 • Với điều kiện phải tuân thủ các quy định về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của hòn đảo được hoạch định theo đúng các quy định của Công ước áp dụng cho các lãnh thổ đất liền khác.
 • Những hòn đảo đá nào không thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời sống kinh tế riêng, thì không có vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa.

Như vậy, đảo có vai trò rất quan trọng so với nền kinh tế tài chính của vương quốc. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta cần phát hành những chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính biển tại những đảo này thật hiệu suất cao và cạnh bên đó cần những chủ trương để hạn chế, khắc phục những hậu quả về ô nhiễm môi trường tự nhiên đang xảy ra. Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về đảo là gì, quần đảo là gì và quy chế pháp lý so với Đảo. Trường hợp có vướng mắc xin vui mừng liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461