Đề tài NCKH Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao hiệu quả học ngữ pháp tiếng – Tài liệu text

Author:

Đề tài NCKH Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao hiệu quả học ngữ pháp tiếng anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (160.91 KB, 10 trang )

Mục lục
Phần mở đầu Trang
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước………………………………3
3. Mục đích nghiên cứu 3
4. Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………3
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3
6. Phạm vi nghiên cứu 4
7. Giả thuyết khoa học 4
8. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 4
9. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 4
10. Dự kiến cấu trúc và đề tài 5
Phần Nội dung
Chương I. Cơ sở lý luận của đề tài……………………………………… 6
Chương II: Phương pháp nghiên cứu việc học ngữ pháp Tiếng Anh ở
trường THPT Hùng Vương……………………………………………….7
Chương III: Thực nghiệm sư phạm……………………………………….7
Chương IV: Kết luận………… ………………………………………….7
Phần kết luận
Tài liệu tham khảo……………………………………………………… 8
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ cuối thế kỷ XX, loài người đã bước vào thời kỳ mới của cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật; đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong mọi mặt của đời sống xã
hội trên phạm vi toàn thế giới. Và ngày nay trước thềm thế kỷ XXI, thế giới đang
đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh tin học; con người không chỉ biết lao
động bằng tay chân mà phải lao động bằng trí óc; phải biết chinh phục đỉnh cao
của trí tuệ áp dụng khoa học vào cuộc sống. Mọi mặt của đời sống xã hội hiện nay
đều gắn với những thành tựu tiến bộ của khoa học. Để có được điều này, đòi hỏi
con người phải có sự giao lưu học hỏi bạn bè quốc tế. Muốn vậy chúng ta phải

biết ngoại ngữ và sử dụng nó một cách thành thạo. Chính vì vậy mà tôi thấy việc
dạy và học ngoại ngữ là một nhu cầu thiết yếu và bắt buộc. Một trong các ngoại
ngữ đang dạy và học phổ biến ở các trường phổ thông Việt Nam hiện nay là Tiếng
Anh. Việc học ngoại ngữ hiện nay không chỉ để biết mà còn để làm việc, để giao
lưu học hỏi với bạn bè quốc tế. Bất cứ một ngôn ngữ nào khi giao tiếp chúng ta
cũng cần phải có một vốn từ nhất định để trình bày diễn đạt. Và quan trọng hơn cả
là cách học ngữ pháp Tiếng Anh. Vì vậy, chúng ta cần nắm rõ những nguyên tắc
cơ bản trong ngữ pháp Tiếng Anh. Đây cũng chính là lý do làm tôi suy nghĩ và
chọn đề tài này nhằm mục đích đưa ra phương pháp làm thế nào để học sinh, mà
chủ thể ở đây là học sinh THPT có thể nắm bắt được ngữ pháp Tiếng Anh một
cách dễ hiểu nhất để có thể tự tin hơn khi thi Tốt nghiệp và Đại học.
Trong Tiếng Anh, Ngữ pháp Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc dạy
Tiếng Anh. Khả năng áp dụng thành thạo những quy tắc ngữ pháp đòi hỏi cả một
quá trình học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, Ngữ pháp Tiếng Anh thường không nhận
được sự quan tâm đúng mức từ người học. Ngữ pháp cũng được xem là một trở
ngại khó khắc phục đối với người học ngoại ngữ. Vì vậy, để học Ngữ pháp tốt hơn
và không bị nhầm lẫn giữa các cấu trúc chúng ta cần có một cách học hiệu quả,
phù hợp và không gây nhàm chán. Kết quả bài nghiên cứu sẽ giúp người học
nhận thức được tầm quan trọng của Ngữ pháp Tiếng Anh, từ đó đầu tư nhiều thời
gian và công sức hơn để nâng cao và cải thiện kiến thức về cả các kỹ năng Nghe-
Nói- Đọc- Viết, với mục đích cuối cùng là Ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, dễ dàng
hơn khi sử dụng.
2
Xuất phát từ lí do trên, tôi xin tìm hiểu về đề tài : “ Tìm hiểu một số hoạt
động nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh cho học sinh lớp 10A
trường THPT Hùng Vương- TX Phú Thọ”, giúp các em học sinh có thể nắm rõ
được các quy tắc và các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng anh qua các hoạt động để
các em có thể hiểu, nắm vững ngữ pháp và thực hành tốt Tiếng Anh.
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Trong những năm gần đây, về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ

pháp Tiếng Anh, có nhiều tác giả đã nghiên cứu và có công trình được tuyên bố
dưới dạng sách báo.
Thầy giáo Lê Hương Hoa (Thạc sĩ, Phó Trưởng BM Ngoại ngữ – Trường Đại
học CSND) đã rất thành công trong việc nghiên cứu về “Đổi mới phương pháp
dạy Ngữ pháp tiếng Anh bằng các hoạt động dạy học”. Thầy đã đưa vào đề tài
những phương pháp những hoạt động để học Tiếng Anh hiệu quả. Thầy nói rằng:
Học ngoại ngữ là quá trình nhận biết các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng.
Muốn tạo được một môi trường học tập năng động và hấp dẫn trong đó có sự phối
hợp tích cực của thầy và trò. Nên đa dạng hoá các hoạt động dạy học bằng cách
xen kẽ các trò chơi, tranh ảnh nhằm tạo hứng thú học tập cho người học, làm cho
người học yêu thích môn học nhằm đảm bảo hiệu quả truyền đạt cao nhất cho
người học.
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo- Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
cũng thành công trong việc nghiên cứu một số hoạt động giảng dạy Ngữ pháp
Tiếng Anh cho học sinh trường Tiểu học tại các trường Tiểu học ở Đà Nẵng. Sau
quá trình nghiên cứu cô giáo đã đưa ra một số kết luận về các hoạt động được sử
dùng khi giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh cụ thể đó là: các hoạt động được sử dụng
nhiều nhất để dạy ngữ pháp đó là sử dụng tranh ảnh, viết/vẽ trên bảng, hội thoại
(chiếm 60%), trò chơi (chiếm 40%); học sinh được tổ chức chủ yếu theo nhóm;
các hoạt động thường được sử dụng nhất tạo điều kiện cho học sinh áp dụng ngữ
pháp vừa học gồm: điền vào thông tin còn thiếu (chiếm 80%); sử dụng các bài hát
(chiếm 60%). Vì vậy, việc đưa các hoạt động vào việc dạy và học Ngữ pháp Tiếng
Anh là rất cần thiết.
3. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu về những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng
Anh cho học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương nhằm giúp các em có những
phương pháp học Ngữ pháp tốt nhất. Từ đó góp phần hình thành, xây dựng những
3
hoạt động cụ thể, những phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng
học tập và nhận thức cho các em.

4. Câu hỏi nghiên cứu
4.1. Ngữ pháp Tiếng Anh ở các trường THPT được dạy và học như thế nào?
4.2. Học sinh THPT gặp những khó khăn gì trong việc học ngữ pháp Tiếng
Anh?
4.3. Những hoạt động nào được đưa vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả khi
học Ngữ pháp Tiếng Anh?
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
5.1: Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ
pháp của học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương.
5.2: Khách thể nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu của đề tài là học sinh lớp 10A- trường THPT Hùng Vương.
6. Phạm vi nghiên cứu
Nhóm đề tài nghiên cứu về một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ
pháp Tiếng Anh cho 50 em học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương- TX Phú
Thọ.
7. Giả thuyết khoa học
Nếu đưa một số hoạt động dạy và học cho học sinh khi học Ngữ pháp Tiếng
Anh thì các em học sinh có thể tiếp thu tốt hơn, có hứng thú hơn khi học Ngữ
pháp. Từ đó các em sẽ có thể học tốt hơn, không còn gặp nhiều khó khăn khi học
Ngữ pháp.
4
8. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, đối tượng và khách thể nghiên cứu, tôi
xác định đề tài này gồm các nhiệm vụ sau:
– Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc học Ngữ pháp Tiếng Anh của học sinh lớp
10A- trường THPT Hùng Vương.
– Tổ chức nghiên cứu về những khó khăn và tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng
đến việc học Ngữ pháp Tiếng Anh của học sinh.
– Áp dụng một số hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng, tạo hứng thú

học tập Ngữ pháp, cải thiện các kỹ năng trong môn Tiếng Anh của học sinh.
9. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Với đề tài này tôi dự kiến sẽ sử dụng một số phương pháp sau:
Phương pháp quan sát: là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng
nghiên cứu bằng cách trực tiếp tri giác đối tượng và các nhân tố khác có liên quan
đến đối tượng. Là phương pháp hỗ trợ cho phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để
cung cấp những thông tin trực tiếp về cách học tiếng Anh.
Bằng cách là chúng tôi dự giờ một số tiết học môn Tiếng Anh của lớp 10A
trường THPT Hùng Vương. Ngoài ra quan sát các biểu hiện của học sinh trước giờ
học, trong giờ ra chơi, sau giờ học…
Phương pháp phỏng vấn: Sử dụng phương pháp này nhằm làm phong phú và
lý giải những số liệu thu được từ bảng hỏi.
Cụ thể chúng tôi đã tiến hành gặp gỡ, phỏng vấn một số học sinh thuộc các
khối, các thày cô dạy môn tiếng Anh trong trường và một số phụ huynh học sinh.
Nhằm mục đích là tìm hiểu về cách học Ngữ pháp và kỹ năng Tiếng Anh của
học sinh
5
Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm nhằm khảo sát khả năng
học tập của các em học sinh. Từ đó tìm ra một số hoạt động phù hợp nhằm nâng
cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh.
Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia: là một phương pháp thu thập thông tin
khoa học, nhận định, đánh giá một sản phẩm khoa học, bằng cách sử dụng trí tuệ
của một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về một lĩnh vực nhất định, ý kiến của
từng người sẽ bổ sung lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau cho ta một ý kiến đa số, khách
quan về một vấn đề khoa học.
10. Dự kiến cấu trúc và đề tài
Chúng tôi dự kiến sẽ triển khai thành nội dung thành 4 chương:
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận của đề tài
CHƯƠNG II: Phương pháp nghiên cứu.
CHƯƠNG III: Thực nghiệm sư phạm

CHƯƠNG IV: Kết luận.
6
PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học ngữ pháp cho học sinh
lớp 10A trường THPT Hùng Vương – TX Phú Thọ.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Khái quát chung về môn Ngữ pháp Tiếng anh
– Khái niệm về ngữ pháp Tiếng Anh.
– Đặc điểm của ngữ pháp Tiếng Anh.
– Các phương pháp, các hoạt động sử dụng trong giảng dạy Ngữ pháp
Tiếng Anh.
1.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học Ngữ pháp Tiếng Anh.
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc học ngữ pháp Tiếng Anh của học sinh.
– Xác định động cơ học tập môn tiếng Anh
– Tâm lý và thái độ học tập.
– Kỹ năng và chiến lược học tập về ngữ pháp Tiếng Anh
1.4 Một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả học ngữ pháp Tiếng Anh:
+ Tranh ảnh
+ Video
+ Trò chơi
+ Bài hát
1.4 Tiểu kết chương I
7
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1 Khái quát chung về học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương
2.2. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu:
+ Phỏng vấn
+ Dự giờ
+ Phát phiếu điều tra
+ Cách thưc phân tích số liệu

– Kết quả phân tích số liệu.
2.3: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh.
2.4. Đối tượng thực nghiệm
2.5. Công cụ thu thập số liệu
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Cách thức tiến hành thực nghiệm
3.2 Kết quả và thảo luận
3.3. Ý nghĩa của đề tài.
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN

8

PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận chung.
2. Ý nghĩa của đề tài
3. Hạn chế của đề tài
4. Gợi ý để có nhưng nghiên cứu tiếp theo của đề tài
5. Kiến nghị và đề xuất
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] A course in IFFL- Theory and practise, College of Foreign Language,
VNU- HANOI
[2] Bourke K. (n.d.). Teaching Grammar to Young Learners. Retrieved
November 1, 2009, from
http://www.oup.com/elt/catalogue/guidance_article/14867483?cc=gb.
[3] Halliwell S. (1992). Teaching English in the Primary Classroom
(8thed.). Addison Wesley Longman Limited.
[4] Hinojosa S. D. (n.d.). Teaching Grammar. Retrieved November 1,
2009, from http://Ezinearticles.com/?expert=Sharon_De_Hinojosa
[5] Lipman D. (1999). Improving your storytelling. August House, Inc.
[6] Lynch L. M. (n.d). Grammar teaching: implicit or explicit. Retrieved

November 1, 2009, from http://Ezinearticles.com/?expert=Larry_M_Lynch
9
10
biết ngoại ngữ và sử dụng nó một cách thành thạo. Chính thế cho nên mà tôi thấy việcdạy và học ngoại ngữ là một nhu yếu thiết yếu và bắt buộc. Một trong những ngoạingữ đang dạy và học thông dụng ở những trường đại trà phổ thông Nước Ta lúc bấy giờ là TiếngAnh. Việc học ngoại ngữ lúc bấy giờ không chỉ để biết mà còn để thao tác, để giaolưu học hỏi với bè bạn quốc tế. Bất cứ một ngôn từ nào khi tiếp xúc chúng tacũng cần phải có một vốn từ nhất định để trình diễn diễn đạt. Và quan trọng hơn cảlà cách học ngữ pháp Tiếng Anh. Vì vậy, tất cả chúng ta cần nắm rõ những nguyên tắccơ bản trong ngữ pháp Tiếng Anh. Đây cũng chính là nguyên do làm tôi tâm lý vàchọn đề tài này nhằm mục đích mục tiêu đưa ra giải pháp làm thế nào để học viên, màchủ thể ở đây là học viên trung học phổ thông hoàn toàn có thể chớp lấy được ngữ pháp Tiếng Anh mộtcách dễ hiểu nhất để hoàn toàn có thể tự tin hơn khi thi Tốt nghiệp và Đại học. Trong Tiếng Anh, Ngữ pháp Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc dạyTiếng Anh. Khả năng vận dụng thành thạo những quy tắc ngữ pháp yên cầu cả mộtquá trình học tập chịu khó. Tuy nhiên, Ngữ pháp Tiếng Anh thường không nhậnđược sự chăm sóc đúng mức từ người học. Ngữ pháp cũng được xem là một trởngại khó khắc phục so với người học ngoại ngữ. Vì vậy, để học Ngữ pháp tốt hơnvà không bị nhầm lẫn giữa những cấu trúc tất cả chúng ta cần có một cách học hiệu quả, tương thích và không gây nhàm chán. Kết quả bài nghiên cứu sẽ giúp người họcnhận thức được tầm quan trọng của Ngữ pháp Tiếng Anh, từ đó góp vốn đầu tư nhiều thờigian và công sức của con người hơn để nâng cao và cải tổ kỹ năng và kiến thức về cả những kiến thức và kỹ năng Nghe-Nói – Đọc – Viết, với mục tiêu ở đầu cuối là Ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, dễ dànghơn khi sử dụng. Xuất phát từ lí do trên, tôi xin khám phá về đề tài : “ Tìm hiểu 1 số ít hoạtđộng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh cho học viên lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương – TX Phú Thọ ”, giúp những em học viên hoàn toàn có thể nắm rõđược những quy tắc và những cấu trúc ngữ pháp trong tiếng anh qua những hoạt động giải trí đểcác em hoàn toàn có thể hiểu, nắm vững ngữ pháp và thực hành thực tế tốt Tiếng Anh. 2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nướcTrong những năm gần đây, về những hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học Ngữpháp Tiếng Anh, có nhiều tác giả đã nghiên cứu và có khu công trình được tuyên bốdưới dạng sách báo. Thầy giáo Lê Hương Hoa ( Thạc sĩ, Phó Trưởng BM Ngoại ngữ – Trường Đạihọc CSND ) đã rất thành công xuất sắc trong việc nghiên cứu về “ Đổi mới phương phápdạy Ngữ pháp tiếng Anh bằng những hoạt động giải trí dạy học ”. Thầy đã đưa vào đề tàinhững giải pháp những hoạt động giải trí để học Tiếng Anh hiệu suất cao. Thầy nói rằng : Học ngoại ngữ là quy trình phân biệt những kiến thức và kỹ năng và rèn luyện những kiến thức và kỹ năng. Muốn tạo được một môi trường học tập năng động và mê hoặc trong đó có sự phốihợp tích cực của thầy và trò. Nên đa dạng hoá những hoạt động giải trí dạy học bằng cáchxen kẽ những game show, tranh vẽ nhằm mục đích tạo hứng thú học tập cho người học, làm chongười học thương mến môn học nhằm mục đích bảo vệ hiệu suất cao truyền đạt cao nhất chongười học. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữcũng thành công xuất sắc trong việc nghiên cứu 1 số ít hoạt động giải trí giảng dạy Ngữ phápTiếng Anh cho học viên trường Tiểu học tại những trường Tiểu học ở Thành Phố Đà Nẵng. Sauquá trình nghiên cứu cô giáo đã đưa ra một số ít Kết luận về những hoạt động giải trí được sửdùng khi giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh đơn cử đó là : những hoạt động giải trí được sử dụngnhiều nhất để dạy ngữ pháp đó là sử dụng tranh vẽ, viết / vẽ trên bảng, hội thoại ( chiếm 60 % ), game show ( chiếm 40 % ) ; học viên được tổ chức triển khai đa phần theo nhóm ; những hoạt động giải trí thường được sử dụng nhất tạo điều kiện kèm theo cho học viên vận dụng ngữpháp vừa học gồm : điền vào thông tin còn thiếu ( chiếm 80 % ) ; sử dụng những bài hát ( chiếm 60 % ). Vì vậy, việc đưa những hoạt động giải trí vào việc dạy và học Ngữ pháp TiếngAnh là rất thiết yếu. 3. Mục đích nghiên cứuTìm hiểu về những hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp TiếngAnh cho học viên lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương nhằm mục đích giúp những em có nhữngphương pháp học Ngữ pháp tốt nhất. Từ đó góp thêm phần hình thành, thiết kế xây dựng nhữnghoạt động đơn cử, những phương pháp học tập hiệu suất cao nhằm mục đích nâng cao chất lượnghọc tập và nhận thức cho những em. 4. Câu hỏi nghiên cứu4. 1. Ngữ pháp Tiếng Anh ở những trường trung học phổ thông được dạy và học như thế nào ? 4.2. Học sinh trung học phổ thông gặp những khó khăn vất vả gì trong việc học ngữ pháp TiếngAnh ? 4.3. Những hoạt động giải trí nào được đưa vào giảng dạy để nâng cao hiệu suất cao khihọc Ngữ pháp Tiếng Anh ? 5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu5. 1 : Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung chuyên sâu nghiên cứu về 1 số ít hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao học Ngữpháp của học viên lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương. 5.2 : Khách thể nghiên cứuKhách thể nghiên cứu của đề tài là học viên lớp 10A – trường trung học phổ thông Hùng Vương. 6. Phạm vi nghiên cứuNhóm đề tài nghiên cứu về một số ít hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học Ngữpháp Tiếng Anh cho 50 em học viên lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương – TX PhúThọ. 7. Giả thuyết khoa họcNếu đưa một số ít hoạt động giải trí dạy và học cho học viên khi học Ngữ pháp TiếngAnh thì những em học viên hoàn toàn có thể tiếp thu tốt hơn, có hứng thú hơn khi học Ngữpháp. Từ đó những em sẽ hoàn toàn có thể học tốt hơn, không còn gặp nhiều khó khăn vất vả khi họcNgữ pháp. 8. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tàiXuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng người dùng và khách thể nghiên cứu, tôixác định đề tài này gồm những trách nhiệm sau : – Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc học Ngữ pháp Tiếng Anh của học viên lớp10A – trường trung học phổ thông Hùng Vương. – Tổ chức nghiên cứu về những khó khăn vất vả và tìm ra nguyên nhân ảnh hưởngđến việc học Ngữ pháp Tiếng Anh của học viên. – Áp dụng 1 số ít hoạt động giải trí học tập nhằm mục đích nâng cao chất lượng, tạo hứng thúhọc tập Ngữ pháp, cải tổ những kiến thức và kỹ năng trong môn Tiếng Anh của học viên. 9. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiVới đề tài này tôi dự kiến sẽ sử dụng một số ít giải pháp sau : Phương pháp quan sát : là chiêu thức tích lũy thông tin về đối tượngnghiên cứu bằng cách trực tiếp tri giác đối tượng người dùng và những tác nhân khác có liên quanđến đối tượng người tiêu dùng. Là chiêu thức tương hỗ cho giải pháp tìm hiểu bằng bảng hỏi đểcung cấp những thông tin trực tiếp về cách học tiếng Anh. Bằng cách là chúng tôi dự giờ 1 số ít tiết học môn Tiếng Anh của lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương. Ngoài ra quan sát những biểu lộ của học viên trước giờhọc, trong giờ ra chơi, sau giờ học … Phương pháp phỏng vấn : Sử dụng giải pháp này nhằm mục đích làm phong phú và đa dạng vàlý giải những số liệu thu được từ bảng hỏi. Cụ thể chúng tôi đã thực thi gặp gỡ, phỏng vấn 1 số ít học viên thuộc cáckhối, những thày cô dạy môn tiếng Anh trong trường và 1 số ít cha mẹ học viên. Nhằm mục tiêu là tìm hiểu và khám phá về cách học Ngữ pháp và kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh củahọc sinhPhương pháp thực nghiệm : Tiến hành thực nghiệm nhằm mục đích khảo sát khả nănghọc tập của những em học viên. Từ đó tìm ra một số ít hoạt động giải trí tương thích nhằm mục đích nângcao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh. Phương pháp hỏi quan điểm chuyên viên : là một chiêu thức tích lũy thông tinkhoa học, đánh giá và nhận định, nhìn nhận một loại sản phẩm khoa học, bằng cách sử dụng trí tuệcủa một đội ngũ chuyên viên có trình độ cao về một nghành nghề dịch vụ nhất định, quan điểm củatừng người sẽ bổ trợ lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau cho ta một quan điểm hầu hết, kháchquan về một yếu tố khoa học. 10. Dự kiến cấu trúc và đề tàiChúng tôi dự kiến sẽ tiến hành thành nội dung thành 4 chương : CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận của đề tàiCHƯƠNG II : Phương pháp nghiên cứu. CHƯƠNG III : Thực nghiệm sư phạmCHƯƠNG IV : Kết luận. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨUNghiên cứu 1 số ít hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học ngữ pháp cho học sinhlớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương – TX Phú Thọ. CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI1. 1 Khái quát chung về môn Ngữ pháp Tiếng anh – Khái niệm về ngữ pháp Tiếng Anh. – Đặc điểm của ngữ pháp Tiếng Anh. – Các giải pháp, những hoạt động giải trí sử dụng trong giảng dạy Ngữ phápTiếng Anh. 1.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học Ngữ pháp Tiếng Anh. 1.3 Các tác nhân ảnh hưởng tác động tới việc học ngữ pháp Tiếng Anh của học viên. – Xác định động cơ học tập môn tiếng Anh – Tâm lý và thái độ học tập. – Kỹ năng và kế hoạch học tập về ngữ pháp Tiếng Anh1. 4 Một số hoạt động giải trí nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học ngữ pháp Tiếng Anh : + Tranh ảnh + Video + Trò chơi + Bài hát1. 4 Tiểu kết chương ICHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2.1 Khái quát chung về học viên lớp 10A trường trung học phổ thông Hùng Vương2. 2. Các giải pháp sử dụng trong nghiên cứu : + Phỏng vấn + Dự giờ + Phát phiếu tìm hiểu + Cách thưc phân tích số liệu – Kết quả phân tích số liệu. 2.3 : Đề xuất một số ít giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học Ngữ pháp Tiếng Anh. 2.4. Đối tượng thực nghiệm2. 5. Công cụ tích lũy số liệuCHƯƠNG III : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM3. 1. Cách thức thực thi thực nghiệm3. 2 Kết quả và thảo luận3. 3. Ý nghĩa của đề tài. CHƯƠNG IV : KẾT LUẬNPHẦN KẾT LUẬN1. Kết luận chung. 2. Ý nghĩa của đề tài3. Hạn chế của đề tài4. Gợi ý để có nhưng nghiên cứu tiếp theo của đề tài5. Kiến nghị và đề xuấtTÀI LIỆU THAM KHẢO [ 1 ] A course in IFFL – Theory and practise, College of Foreign Language, VNU – HANOI [ 2 ] Bourke K. ( n. d. ). Teaching Grammar to Young Learners. RetrievedNovember 1, 2009, fromhttp : / / www.oup.com/elt/catalogue/guidance_article/14867483?cc=gb. [ 3 ] Halliwell S. ( 1992 ). Teaching English in the Primary Classroom ( 8 thed. ). Addison Wesley Longman Limited. [ 4 ] Hinojosa S. D. ( n. d. ). Teaching Grammar. Retrieved November 1,2009, from http://Ezinearticles.com/?expert=Sharon_De_Hinojosa [ 5 ] Lipman D. ( 1999 ). Improving your storytelling. August House, Inc. [ 6 ] Lynch L. M. ( n. d ). Grammar teaching : implicit or explicit. RetrievedNovember 1, 2009, from http://Ezinearticles.com/?expert=Larry_M_Lynch10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461