Giới thiệu

Kính gửi: Quý Khách hàng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng ( Viện Chất lượng ISSQ ) xin gửi tới Quý Khách…