Vai trò của Tế bào chất của Tế bào là gì?

Tế bào chất gồm có tổng thể những thành phần bên ngoài nhân và được phủ bọc trong màng tế bào của tế bào. Nó có màu trong và có dạng giống như gel. Tế bào chất được cấu trúc hầu hết bởi nước nhưng cũng chứa những enzym, muối, những bào quan và những phân tử hữu cơ khác nhau .

Chức năng tế bào chất

  • Tế bào chất có chức năng hỗ trợ và đình chỉ các bào quan và phân tử tế bào.
  • Nhiều quá trình tế bào cũng xảy ra trong tế bào chất, chẳng hạn như tổng hợp protein, giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp tế bào (được gọi là đường phân ), nguyên phân và meiosis .
  • Tế bào chất giúp di chuyển các vật chất, chẳng hạn như hormone, xung quanh tế bào và cũng phân giải chất thải tế bào.

Phân khu

Tế bào chất hoàn toàn có thể được chia thành hai phần nguyên sinh : nội chất ( endo -, – plasm ) và ectoplasm ( ecto -, – plasm ). Nội chất là khu vực TT của tế bào chất chứa những bào quan. Các ngoại chất là càng gel giống như phần ngoại vi của tế bào chất của tế bào .

Các thành phần

Tế bào nhân sơ, ví dụ điển hình như vi trùng và tế bào cổ, không có nhân link với màng. Trong những tế bào này, tế bào chất gồm có toàn bộ những thành phần của tế bào bên trong màng sinh chất. Trong tế bào nhân thực, ví dụ điển hình như tế bào thực vật và động vật hoang dã, tế bào chất gồm có ba thành phần chính. Chúng là những tế bào, những bào quan, và những thành phần và hạt khác nhau được gọi là thể vùi tế bào chất .

  • Cytosol: Tế bào là thành phần bán dịch hoặc môi trường lỏng của tế bào chất của tế bào. Nó nằm bên ngoài nhân và trong màng tế bào.
  • Các bào quan: Các bào quan là những cấu trúc tế bào nhỏ bé thực hiện các chức năng cụ thể trong tế bào. Ví dụ về các bào quan bao gồm ti thể, ribosome, nhân, lysosome, lục lạp, lưới nội chất và bộ máy Golgi. Cũng nằm trong tế bào chất là bộ xương tế bào, một mạng lưới các sợi giúp tế bào duy trì hình dạng và cung cấp hỗ trợ cho các bào quan.
  • Thể vùi tế bào chất : Thể vùi tế bào chất là những hạt tạm thời lơ lửng trong tế bào chất. Thể vùi bao gồm các đại phân tử và hạt. Ba loại thể vùi được tìm thấy trong tế bào chất là thể vùi tiết, thể vùi dinh dưỡng và hạt sắc tố. Ví dụ về các chất chế tiết là protein, enzym và axit. Glycogen (phân tử lưu trữ glucose) và lipid là những ví dụ về thể vùi dinh dưỡng. Melanin được tìm thấy trong các tế bào da là một ví dụ về sự bao gồm các hạt sắc tố.

Dòng tế bào chất

Dòng tế bào chất, hay cyclosis, là một quá trình mà các chất được lưu thông trong tế bào. Dòng tế bào chất xảy ra ở một số loại tế bào bao gồm tế bào thực vật, amip, động vật nguyên sinh và nấm. Sự di chuyển của tế bào chất có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm sự hiện diện của một số hóa chất, hormone hoặc sự thay đổi của ánh sáng hoặc nhiệt độ.

Thực vật sử dụng xoáy thuận để đưa lục lạp đến những khu vực nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Lục lạp là bào quan thực vật chịu trách nhiệm quang hợp và cần ánh sáng cho quá trình này. Ở sinh vật nguyên sinh, chẳng hạn như amipnấm nhầy, dòng tế bào chất được sử dụng để vận động. Các phần mở rộng tạm thời của tế bào chất được gọi là pseudopodia được tạo ra có giá trị cho việc di chuyển và bắt giữ thức ăn. Dòng tế bào chất cũng cần thiết cho quá trình phân chia tế bào vì tế bào chất phải được phân phối giữa các tế bào con được hình thành trong quá trình nguyên phân và giảm phân.

Màng tế bào

Các màng tế bào hoặc plasma màng là cấu trúc mà giữ tế bào chất không lan ra khỏi tế bào. Màng này được cấu trúc bởi những phospholipid, tạo thành lớp kép lipid ngăn cách nội dung của tế bào với chất lỏng ngoại bào. Lớp kép lipid có tính bán thấm, nghĩa là chỉ 1 số ít phân tử nhất định mới hoàn toàn có thể khuếch tán qua màng để vào hoặc ra khỏi tế bào. Dịch ngoại bào, protein, lipid và những phân tử khác hoàn toàn có thể được thêm vào tế bào chất của tế bào bằng quy trình nội bào. Trong quy trình này, những phân tử và chất lỏng ngoại bào được nội hóa khi màng quay vào trong tạo thành một túi. Túi phủ bọc chất lỏng và những phân tử và chồi ra khỏi màng tế bào tạo thành một endosome. Endosome chuyển dời trong tế bào để cung ứng nội dung của nó đến những đích thích hợp của chúng. Các chất được lấy ra khỏi tế bào chất bằng quy trình xuất bào. Trong quy trình này, những mụn nước phát sinh từ những khung hình Golgi hợp nhất với màng tế bào để đẩy chất chứa của chúng ra khỏi tế bào. Màng tế bào cũng cung ứng tương hỗ cấu trúc cho tế bào bằng cách đóng vai trò là nền tảng không thay đổi cho sự kết nối của bộ xương và thành tế bào ( ở thực vật ) .

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *