Unit 11 lớp 6: Skills 2 | Giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Author:

Unit 11 lớp 6: Skills 2 | Giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 11 lớp 6: Skills 2 – Kết nối tri thức

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 sách Kết nối tri thức với đời sống hay, chi tiết cụ thể :

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Skills 2 – sách cũ

Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

TÌM CHỦ TỊCH MỚI CHO CÂU LẠC BỘ
Câu lạc bộ 3R
* Bạn có phát minh sáng tạo không ?
* Bạn có muốn trường tất cả chúng ta trở thành một nơi ” xanh ” không ?
* Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành quản trị ?
* Bạn hãy lên tiếng và trở thành quản trị của câu lạc bộ chúng tôi ! ! !

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table. (Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau)

Bài nghe:

(1) 6A (2) recycling (3) saving light (4) old books
(5) 6B (6) bus (7) gardening (8) uniform

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Tôi là Mi từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ 3Rs, trước hết tôi sẽ nói chuyện với bạn bè về việc đưa một thùng rác vào mỗi phòng học. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng lại hoặc bán những thứ chúng ta có trong thùng rác. Thứ hai, nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền từ việc bán những thứ này, chúng ta sẽ mua đèn tiết kiệm năng lượng cho mỗi lớp. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một vài hội chợ sách. Ở đó, học sinh có thể trao đổi sách đã sử dụng của họ.

Nam: Tôi là Nam từ lớp 6E. Nếu tôi trở thành chủ tịch Câu lạc bộ, tôi sẽ khuyến khích học sinh đi học bằng xe buýt. Sẽ rất vui và tiết kiệm môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ thành lập một nhóm làm vườn. Chúng ta có thể trồng hoa trong vườn trường của chúng ta. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ thống nhất. Ở đó, học sinh có thể trao đổi đồng phục đã qua sử dụng với các học sinh nhỏ tuổi hoặc lớn hơn.

2. Tick (√) True (T) or False (F). (Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau)

1. (F) 2. (F) 3. (T) 4. (F) 5. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Mi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp .
2. Ở hội sách, những học viên hoàn toàn có thể trao đổi sách mới của họ .
3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học viên đến trường bằng xe buýt .
4. Các học viên hoàn toàn có thể trồng rau trong vườn của trường .
5. Đồng phục cũ hoàn toàn có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục .

Quảng cáo

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. (Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Name : Minh
Idea 1 : motivate people reuse plastic bags instead of nilons ,
Idea 2 : Plant many green trees, flowers in the school and many areas .
Idea 3 : Hold many events such as : One day walking or using public transport, one light no using electricity .

4. Write about your classmate’s ideas in 3. … (Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?)

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-our-greener-world.jsp
Giải bài tập lớp 6 sách mới những môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461