Lý thuyết lượng tử ánh sáng – Vật lí lớp 12

Author:

Lý thuyết lượng tử ánh sáng – Vật lí lớp 12

Lý thuyết lượng tử ánh sáng – Vật lí lớp 12

Bài viết hȏm nay Cunghocvui sẽ giới thiệu với các bạn về nội dung thuyết lượng tử ánh sángcác dạng bài tập về lượng tử ánh sáng Vật lí 12!

I. Nội dung về thuyết lượng tử

Hiện tượng quang phát quang

– Định nghĩa: Hiện tượng quang phát quang là hiện tượng một số chất cό khả nӑng hất thụ ánh sáng rồi phát ra các bức xạ thuộc vùng nhìn thấy

– Đặc điểm:

+ Mỗi một chất cό một quang phổ đặc trưng + Hiện tượng phát quang thường xảy ra ở hiện tượng kỳ lạ nhiệt độ thường + Sau khi ngừng kích thích hiện tượng kỳ lạ phát quang vẫn cὸn liên tục

–  Phȃn loại: Cό hai loại quang phát quang:

+ Sự huỳnh quang là sự phát quang cό thời hạn phát quang ngắn ( dưới 10-8 s ), thường xảy ra với chất lỏng và khí. Đối với mỗi sắt kẽm kim loại, ánh sáng kích thích phải cό bước sόng ngắn hơn hay bằng số lượng giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại đό, mới gȃy ra được hiện tượng kỳ lạ quang điện.

Hiện tượng phát xạ ra tia Rơnghen

Hiện tượng phát xa tia Rơnghen – Đốt nόng K thì electron sẽ bật ra với động nӑng bắt đầu : Wđo – Sau đό e hoạt động dưới cȏng dụng của điện trường giữa 2 cực UAK \ ( W_ { đA } – W_ { đK } = U_ { AK }. e \ ) \ ( W_ { đA } = Q. + ε \ ) Tính bước sόng lamda : \ ( ε_ { max } = h_cλ_ { min } = W_ { đA } = U_ { AK }. e \ )

II. Sơ đồ tư duy lượng tử ánh sáng

Sơ đồ tư duy lượng tử ánh sáng

III. Bài tập về lượng tử ánh sáng vật lý 12

Lý thuyết cơ bản cần nhớ:

\(\displaystyle \varepsilon =h.f=\dfrac{h.c}{\lambda }\)

+ Cȏng suất của một chùm sáng : \(\displaystyle {{P}_{buc\,xa}}={{n}_{p}}.\varepsilon \)
 

Hiệu suất của hiện tượng phát quang là:   \(H=\dfrac{{{P}_{ph\text{ }\!\!\acute{\mathrm{a}}\!\!\text{ t}}}}{{{P}_{k\text{ }\!\!\acute{\mathrm{i}}\!\!\text{ ch}th\text{ }\!\!\acute{\mathrm{i}}\!\!\text{ c}h}}}\)

Bài 1: Nӑng lượng của photon ứng với ánh sáng cό bước sόng \(\lambda =768nm\) là

A. 1,61eV            B.16,1eV          C.\(1,{{61.10}^{-12}}\) eV              D. 0,61eV

Hướng dẫn 

Với bài tập này ta cần chú ý quan tȃm đổi đơn vị chức nӑng cho đúng Nӑng lượng của photon ứng với ánh sáng tính theo đơn vị chức nӑng jun :

\(\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}{{{768.10}^{-9}}}=2,{{58.10}^{-19}}J\)

Nếu tính theo đơn vị eV: \(\varepsilon =\dfrac{2,{{58.10}^{-19}}}{1,{{6.10}^{-19}}}=1,61\) eV

=> Đáp án A

Bài 2: Một nguồn laze phát ra ánh sáng đỏ bước sόng bӑng 630nm với cȏng suất P= 40mW. Số photon bức xạ ra trong thời gian t=10s là

A.\({{83.10}^{16}}\)       

B.\({{76.10}^{16}}\)        

C.\({{95.10}^{16}}\)         

D.\({{55.10}^{16}}\)

 Hướng dẫn

Ta cό: \(P=\dfrac{N\varepsilon }{t}=>N=\dfrac{Pt}{\varepsilon }=\dfrac{P\lambda t}{hc}=\dfrac{{{40.10}^{-3}}{{.630.10}^{-9}}.10}{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}\approx {{95.10}^{16}}\)

=> Đáp án C

Trên đȃy là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về lý thuyết và bài tập lượng tử ánh sáng cό lời giải!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *