Tiếng Anh lớp 6 Review 3 Language trang 36 | Giải Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Author:

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Review 3 Language trang 36

Tiếng Anh lớp 6 Review 3 (Unit 7-8-9) – Kết nối tri thức

Review 3 lớp 6 Language trang 36

LANGUAGE

Pronunciation

1. Circle the word with the different underlined sound. Listen and check. (Khoanh từ có phần gạch chân phát âm khác. Nghe và kiểm tra lại).

1 . A. tower B. how C. snow
2 . A. symbol B. opening C. postcard
3 . A. father B. earth C. both
4 . A. Saturday B. racket C. game
5 . A. đánh tennis B. prepare C. chess

Đáp án:

1. C 2. A 3. A 4. C 5. B

Hướng dẫn dịch:

1 . A. tháp B. như thế nào C. tuyết
2 . A. hình tượng B. sự Open C. bưu thiếp
3 . A. bố B. toàn cầu C. cả hai
4 . A. thứ bảy B. cái vợt C. game show
5 . A. quần vợt B. sẵn sàng chuẩn bị C. cờ vua

2. Choose A, B or C to fill the gaps in the passage. (Chọn đáp án đúng)

Most children love ( 1 ) _____ activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go ( 2 ) ______. In countries with a lot of snow like ( 3 ) ______, children go skiing with their parents to practice skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting ( 4 ) ______ on TV or visit ( 5 ) _____ in the area .

1 . A. outdoor B. indoor C. school
2 . A. đánh tennis B. karate C. swimming
3 . A. Sweden B. India C. Brazil
4 . A. characters B. viewers C. programmes
5 . A. sports B. city C. landmarks

Đáp án:

1. A 2. C 3. A 4. C 5. C

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết trẻ nhỏ đều yêu quý những hoạt động giải trí ngoài trời khi thời tiết tốt. Các bạn nhỏ chơi bóng đá, ván trượt hoặc đi bơi. Ở những vương quốc có nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ nhỏ hay đi trượt tuyết cùng cha mẹ để tập trượt tuyết. Khi họ không trượt tuyết, họ hoàn toàn có thể ở nhà và xem những chương trình ưa thích trên ti vi hoặc thăm thú những khu vực du lịch trong khu vực .

3. Complete the sentences with the words / phrase in the box. (Hoàn thành câu với những từ dưới đây)

football

city

Landmark
Television Summer sports

Đáp án:

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

2. Pelé is a great football player from Brazil.

3. There are many educational programmes on television.

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

5. Summer sports are very popular in countries with a lot of sunshine like Australia.

Hướng dẫn dịch:

1. Tháp Eiffel là một khu vực nổi tiếng ở Paris .
2. Pelé là một cầu thủ bóng đá đến từ Brazil .
3. Có nhiều chương trình giáo dục trên ti vi .
4. Tôi nghĩ không có thành phố nào khác trên quốc tế mà mê hoặc hơn Los Angeles .
5. Các môn thể thao ngày hè rất thông dụng ở những vương quốc nhiều nắng như Úc .

4. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng)

1. John, you are late. The match _____ ten minutes .

A. starts B. started C. is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ____ he was on holiday .

A. because B. and C. while

3. Hong Kong is famous for _________ double-decker buses .

A. its B. it C. it’s

4. Sports and games ______ an important part in our lives .

A. play B. plays C. played

5. The USA first _____ colour TV in 1953 .

A. has B. have C. had

6. We are now in the city museum. _____ any objects on display .

A. Not touch B. Don’t touch C. Don’t touching

Đáp án:

1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B

Hướng dẫn dịch:

1. John, bạn muộn rồi. Trận đấu đã khởi đầu 10 phút trước .
2. Ben đã viết cho cha mẹ một chiếc bưu thiếp khi bạn ấy đang trong kì nghỉ .
3. Hong Kong nổi tiếng với xe buýt hai tầng .
4. Các môn thể thao và game show đóng vai trò quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta .
5. Người Mĩ đã có ti vi màu tiên phong vào năm 1953 .
6. Chúng ta giờ đây đang ở trong bảo tang thành phố .

5. Correct the underlined question word(s) if needed. (Sửa những từ để hỏi nếu cần thiết).

1. Who sports do you like?

2. What time do you have English class?

3. What do you like Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in China or in Korea?

Đáp án:

1. What 2. Correct 3. Why 4. How 5. Where

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích môn thể thao nào ?
2. Bạn có lớp học tiếng Anh vào khi nào ?
3. Tại sao bạn thích Hội An ?
4. Tháp Đôi ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu ?
5. Vạn lý trường thành ở đâu : Ở Trung Quốc hay ở Nước Hàn .
Xem thêm những bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với đời sống hay, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1 và Tập 2 bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống ( NXB Giáo dục đào tạo ) .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461