6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 vừa được Bộ Giáo dục phê duyệt

Author:


Đặng Chung   –  
Thứ hai, 20/01/2020 12 : 12 ( GMT + 7 )

Có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 vừa được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 20.1.2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT ) đã ký Quyết định số 180 / QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 .Theo đó, có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 của 3 nhà xuất bản ( Nhà xuất bản Giáo dục Nước Ta, Đại học Sư phạm TP.HN, Đại học Sư phạm TP TP HCM ) được phê duyệt .  6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giống như sách giáo khoa những môn học khác, sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 đã trải qua quy trình thẩm định và đánh giá khắt khe, khách quan, khoa học của Hội đồng vương quốc thẩm định và đánh giá sách giáo khoa môn tiếng Anh .

Hội đồng này, gồm các nhà giáo; cán bộ quản lý giáo dục; nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có đến hơn 1/3 tổng số thành viên là giáo viên môn tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường tiểu học ở các vùng miền đặc trưng của đất nước.

Sau 2 vòng đánh giá và thẩm định về trình độ của Hội đồng vương quốc đánh giá và thẩm định sách giáo khoa, 6 bản thảo sách giáo khoa môn tiếng Anh 1 được những Hội đồng nhìn nhận “ Đạt ” .Khi đảm nhiệm hiệu quả thẩm định và đánh giá của những Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ huy những vụ, cục trình độ tham mưu xây dựng tổ giúp việc gồm những chuyên viên am hiểu về trình độ, những nhà quản lí, những giáo viên, để tổ chức triển khai đọc phản biện sách giáo khoa được hội đồng nhìn nhận là “ Đạt ”, thanh tra rà soát lại tiến trình việc của Hội đồng, những yếu tố pháp lý …

Bộ Giáo dục cũng khẳng định đã yêu cầu các nhà xuất bản Việt Nam thực hiện việc liên kết, hợp tác đồng sở hữu bản quyền các xuất bản phẩm để được sử dụng nguồn học liệu theo qui định của Luật Xuất bản, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp… và nhiều văn bản qui phạm pháp luật khác trong quá trình liên kết, hợp tác bản quyền, phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản. 

6 cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định đều được tổ chức triển khai biên soạn từ những tác giả người Nước Ta, có thảm khảo và sử dụng những nguồn học liệu những xuất bản phẩm từ những nhà xuất bản quốc tế, có sự tham gia cố vấn về trình độ của những chuyên viên là người quốc tế .Sách giáo khoa được những tác giả thiết kế xây dựng công phu, cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ đúng theo qui định của Chương trình theo Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT để biên soạn sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 1 .

Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461