Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo: Vẫn cần làm rõ nhiều điểm bảo vệ môi trường biển

Author:

(TN&MT) – Tháng 6/2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với nhiều nội dung về bảo vệ môi trường biển được thể chế hóa, làm cơ sở quan trọng để siết chặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển, đảo. Tuy vậy, qua thời gian thực hiện tại địa phương, Luật còn không ít bất cập, cần làm rõ một số vấn đề quan trọng để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường biển, đảo.

Theo những chuyên viên, 1 số ít nội dung cần làm rõ hoặc bổ trợ cho tương thích hơn nhằm mục đích góp thêm phần hoàn thành xong thể chế trong công tác làm việc bảo vệ môi trường biển, trong đó có yếu tố nhận chìm ở biển. Đó là, xem xét phát hành Quy hoạch nhận chìm làm địa thế căn cứ cho việc nhận chìm ở biển. Mặc dù, Khoản c, Điều 49, Nghị định 40/2016 / NĐ-CP lao lý khu vực biển ý kiến đề nghị được sử dụng để nhận chìm tương thích với quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể và toàn diện khai thác, sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên vùng bờ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Cần đồng bộ giữa việc cấp phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển. Khoản b, Mục 2, Điều 61, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp phép và tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật, tuy vậy, việc cấp phép nhận chìm ở biển và cấp phép khu vực biển hiện nay vẫn riêng rẽ, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải hoàn thiện thủ tục xin giấy phép nhận chìm trước sau đó tiếp tục xin giấy phép sử dụng khu vực biển. Điều này gây ra sự bất tiện không đáng có, do vậy, nên sửa đổi các thủ tục hiện tại theo hướng đồng thời cấp phép nhận chìm và cấp phép sử dụng khu vực biển trên cùng một giấy phép.

T11Cần phải xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với hoạt động nhận chìm ở biển. Ảnh: MH

Hoàn thiện các quy định về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. Theo quy định, một số hoạt động cần phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan như: thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ… Tuy vậy, hoạt động nhận chìm lại chưa được nhắc đến về vấn đề lấy ý kiến các bên liên quan. Khác với trên đất liền, các hoạt động ở trên biển thường có sự ảnh rất rộng đến các bên liên quan khác nhau. Do tính chất lan truyền vật chất trong nước biển nên hoạt động nhận chìm trên biển có thể ảnh hưởng rất lớn đến các khu vực xung quanh nhận chìm. Do vậy, cần thiết phải xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với hoạt động nhận chìm ở biển.

Đặc biệt, cần thiết kế xây dựng chính sách cho mạng lưới hệ thống giám sát nhận chìm. Điều 4 và Khoản 5, Điều 57, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cùng nhấn mạnh vấn đề việc nhận chìm ở biển phải được quản trị, trấn áp ngặt nghèo, tuy nhiên, ở những văn bản dưới Luật hiện vẫn chưa pháp luật rõ nội dung này. Môi trường biển có nhiều yếu tố tiềm ẩn, rất khó lường, do vậy công tác làm việc giám sát trong hoạt động giải trí nhận chìm rất quan trọng. Việc giám sát khi nhận chìm cần được giám sát liên tục 24/7, thời hạn giám sát cả trước, trong và sau khi nhận chìm .Bên cạnh đó, cần chú ý quan tâm yếu tố lượng giá những hệ sinh thái, từ đó, làm cơ sở cho việc phạt những hành vi ảnh hưởng tác động đến môi trường biển. Thực tế cho thấy, những sự cố môi trường biển diễn ra ở khoanh vùng phạm vi rộng, mức độ ảnh hưởng tác động rất to lớn. Tuy vậy, việc xác lập đúng giá trị thiệt hại để thực thi đền bù lại gặp nhiều khó khăn vất vả. Hiện nay, trên quốc tế cũng như ở trong nước có nhiều điều tra và nghiên cứu khoa học về xác định lượng giá hệ sinh thái, từ đó, làm cơ sở cho việc xác lập mức phạt những hành vi ảnh hưởng tác động đến môi trường biển. Do vậy, đây là địa thế căn cứ quan trọng để triển khai thể chế hóa những điều tra và nghiên cứu này và vận dụng vào trong thực tiễn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461