Công bố Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Author:
Thứ trưởng Trần Hồng Hà trình làng nội dung Luật TN, MT biển và hải đảo

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức giới thiệu nội dung Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật, 1 Pháp lệnh và 1 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong đó đáng chú ý nhất là Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trình diễn những nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 trải qua vào ngày 25/6/2015. Theo Thứ trưởng, Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo gồm 10 Chương, 81 điều với khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh là lao lý về quản trị tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của của cơ quan và cá thể trong quản trị tổng hợp .

Theo phạm vi điều chỉnh, nội dung cơ bản của Luật tập trung quy định về các công cụ, cơ chế, chính sách điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, nguyên tắc các nội dung phối hợp trong quản lý tổng hợp biển và hải đảo; quy định cụ thể về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển… Đặc biệt, trong đó có nhiều nguyên tắc, chế định quan trọng lần đầu tiên được ghi nhận, quy định trong pháp luật nước ta như: bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển,; quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, sử dụng tài nguyên; quản lý tổng hợp phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, hệ sinh thái…

Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo tới mọi tầng lớp người dân theo đúng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Tại buổi họp báo, những Bộ, ngành còn trình làng về Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam ; Luật Thú y ; Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ; Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ; Luật tổ chức triển khai nhà nước ; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Kiểm toán nhà nước ; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ; Luật bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ; Luật ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, cùng công bố trong đợt này còn có Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị quyết về việc thực thi chủ trương hưởng BHXH một lần so với người lao động. Các Luật và Nghị quyết đều có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2016, riêng những Pháp lệnh có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 5/6/2015 .

Theo Trường Tuyết – monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461