Bài 7: Tế bào nhân sơ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 7 : Tế bào nhân sơ giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 7 trang 31: Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?

Trả lời:

Bạn đang đọc: Bài 7: Tế bào nhân sơ

– Tế bào nhỏ thì tỉ lệ S / V giữa diện tích quy hoạnh mặt phẳng ( màng sinh chất ) ( S ) trên thể tích của tế bào ( V ) sẽ lớn .
– Tỉ lệ S / V lớn sẽ giúp tế bào trao đổi chất với môi trường tự nhiên một cách nhanh gọn làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn so với những tế bào có cùng hình dạng nhưng có kích thước lớn hơn .

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 7 trang 33: Nếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dụng dich có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào thì tất cả các tế bào đều có dạng hình cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của thành tế bào?

Trả lời:

Điều này chứng tỏ thành tế bào có tính năng giữ cho tế bào có hình dạng nhất định .

Câu 1 trang 34 Sinh học 10: Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Trả lời:

Thành tế bào vi trùng có tính năng pháp luật hình dạng của tế bào và bảo vệ tế bào .

Câu 2 trang 34 Sinh học 10: Tế bào chất là gì?

Trả lời:

– Tế bào chất nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân ( hoặc nhân tế bào ). Tế bào chất ở mỗi tế bào đều gồm 2 thành phần chính : bào tương ( một dạng keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau ) và ribôxôm cùng 1 số ít cấu trúc khác .
– Tế bào chất của vi trùng không có mạng lưới hệ thống nội màng cùng những bào quan có màng bảo phủ và khung tế bào. Trong tế bào chất của vi trùng có những hạt ribôxôm là bào quan được cấu trúc từ prôtêin, ARN và không có màng bảo phủ. Đây là nơi tổng hợp nên những loại prôtêin của tế bào. Ribôxôm của vi trùng có kích thước nhỏ hơn ribôxôm của tế bào nhân thực, ở 1 số ít vi trùng, trong tế bào chất còn có những hạt dự trữ .

Câu 3 trang 34 Sinh học 10: Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Trả lời:

Một số loài vi trùng còn có những cấu trúc được gọi là roi ( tiên mao ) và lông ( nhung mao ) .
– Roi có công dụng giúp vi trùng vận động và di chuyển .
– Một số vi trùng gây bệnh ở người thì lông giúp chúng bám được vào mặt phẳng tế bào người .

Câu 4 trang 34 Sinh học 10: Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Trả lời:

– Vùng nhân của tế bào sinh vật nhân sơ chứa vật chất di truyền, có công dụng truyền đạt thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác .
– Vùng nhân của tế bào nhân sơ chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng và không được bảo phủ bởi những lớp màng, cho nên vì thế tế bào loại này được gọi là tế bào nhân sơ ( chưa có nhân hoàn hảo với lớp màng phủ bọc ). Ngoài ADN ở vùng nhân, 1 số ít tế bào vi trùng còn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác được gọi là plasmit. Nhưng plasmit không phải là vật chất di truyền, rất thiết yếu cho tế bào nhân sơ .

Câu 5 trang 34 Sinh học 10: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ta ưu thế gì?

Trả lời:

Kích thước nhỏ và cấu trúc đơn thuần đem lại nhiều ưu thế cho tế bào vi trùng .

– Vì kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản nên các loài vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến phân bào nhanh.

– Kích thước tế bào nhỏ thì việc luân chuyển những chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào hoặc ra môi trường tự nhiên sẽ nhanh .
– Tỉ lệ s / v ( diện tích quy hoạnh / thể tích ) lớn sẽ có năng lực trao đổi chất và nguồn năng lượng với thiên nhiên và môi trường nhanh hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *