khảo cổ học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Author:

Vào năm 1908, trên đảo Crete, các nhà khảo cổ học tìm ra một cái đĩa đất sét.

In 1908, on the island of Crete, archaeologists discovered a clay disc.

ted2019

Bằng chứng khảo cổ học cho thấy xã hội nông nghiệp phát triển trong thiên niên kỷ 4 TCN.

Archaeological evidence suggests agriculturist society developed during the 4th millennium BC.

WikiMatrix

Các địa điểm khảo cổ học tiết lộ rằng con người thời xa xưa sống trong khu vực.

Archeological sites reveal that ancient humans lived in the area.

WikiMatrix

Chính vì vậy Phil Morrison gọi SETI là khảo cổ học của tương lai.

Which is why Phil Morrison calls SETl, ” the archaeology of the future. “

QED

Để xác nhận điều này, vào thế kỷ 19, nhà khảo cổ học A.

In confirmation, during the 19th century archaeologist A.

jw2019

Các học giả đã công nhận khảo cổ học có những giới hạn nào?

What are some limitations of archaeology that scholars have admitted?

jw2019

Tôi đã từng là một nhà khảo cổ học, và tôi làm vỡ các thứ.

And I was an archeologist, and then I broke things.

ted2019

Đức tin sẽ không đến từ việc tìm tòi và khám phá khảo cổ học.

It will not come from archaeological digs and discoveries.

LDS

1981 – Nhà khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ Cevat Erder trở thành Tổng giám đốc.

1981 – Turkish Archaeologist Cevat Erder becomes Director.

WikiMatrix

Dmitry Machinsky, 74, nhà khảo cổ học Nga.

Dmitry Machinsky, 74, Russian archaeologist.

WikiMatrix

Nhiều nhà khảo cổ học cũng trả lời là không.

Many archaeologists would also answer no.

jw2019

Giá trị của ngành khảo cổ học

The Value of Archaeology

jw2019

Về khảo cổ học?

About paleontology?

OpenSubtitles2018. v3

Đó cũng không phải là khảo cổ học.

But let’s not exaggerate — it’s not archeology, either.

ted2019

Vì một từ giống như một đồ tạo tác khảo cổ học.

Because a word is like an archaeological artifact.

QED

Một khu khảo cổ học nằm ở Pu Asa trên đỉnh một ngọn núi.

An archeological site is at Pu Asa on a mountain top.

WikiMatrix

Khảo cổ học có xác nhận Kinh Thánh không?

Does Archaeology Support the Bible?

jw2019

Khảo cổ học có thể chỉ cung cấp một số lời giải đáp, chứ không phải tất cả.

Archaeology can provide some answers —but not all.

jw2019

Tại sao đào sâu xuống đất để tìm giải đáp cho những câu hỏi về khảo cổ học?

Why dig in the ground for answers to archeological questions?

jw2019

Vậy chủ nhiệm khoa khảo cổ học có cho phép mặc đồ này không?

So, does the dean of the archeology department approve of that getup?

OpenSubtitles2018. v3

Và nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa khảo cổ học với máu phiêu lưu.

And it was a great combination of archeology and adventure.

OpenSubtitles2018. v3

Khảo cổ học đã cho thấy điều gì?

What does archaeology reveal?

jw2019

Và tôi cho rằng công việc của mình gần giống với khảo cổ học.

And I think of my work as almost an archaeology.

ted2019

Họ là những nhà khảo cổ học.

They were archeologists.

OpenSubtitles2018. v3

Khảo cổ học có xác nhận lời tường thuật trong Kinh Thánh không?

Is there archaeological evidence supporting the Bible record?

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461