Bếp Trưởng Bếp Bánh

Author:
BÀI PHÂN LOẠI NỘI DUNG HÌNH THỨC 1 Kiến thức chung Tổng quan về bánh ngọt và bánh mì Lý thuyết 2 Kiến thức chung Tổng quan về nguyên liệu làm bánh Lý thuyết 3 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành Cookie :– Butter cookie– Coconut cookie

– Linzer cookie

Bạn đang đọc: Bếp Trưởng Bếp Bánh

Thực hành 4 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– Crepe– Pancake– Waffle Thực hành 5 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– Chocolate muffin– Corn cheese muffin– Butter Cupcake– Whipped cream cake Thực hành 6 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– Fruit tart– Apple pie Thực hành 7 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– Choux– Churros Thực hành 8 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– Sacher cake– Molten lava cake Thực hành 9 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành Sponge cake :– Roll cake– Black forest cake Thực hành 10 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành Pound cake :– Marble Pound cake– Red velvet cake Thực hành 11 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành :– English fruit cake– Banana bread Thực hành 12 Bánh Âu – Cơ bản Thực hành bánh :– Financier– Madeleine Thực hành 13 Ôn tập Ôn tập phần 1 Lý thuyết + Thực hành 14 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Orange chiffon– Coconut Angel food cake Thực hành 15 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Chocolate flan cake– Lemon Sponge pudding Thực hành 16 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Mont blanc– Peach and almond tart Thực hành 17 Bánh Âu – Nȃng cao

Thực hành:

– Làm đồ trang trí bằng chocolate– Kẹo Chocolate truffle Thực hành 18 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Lemon mousse cake Thực hành 19 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Panna cotta– Orange chocolate mousse cake Thực hành 20 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Cream brulee– Greentea and white chocolate mousse cake Thực hành 21 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Charlotte royal– Coffee bavarian cake Thực hành 22 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Opera cake– Strawberry and passion fruit pavlova Thực hành 23 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– New York cheese cake– Tiramisu Thực hành 24 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Passion mousse cheese cake– White mousse cheese cake Thực hành 25 Bánh Âu – Nȃng cao Thực hành :– Macaron Thực hành 26 Ôn tập – Ôn tập phần 2 Lý thuyết + Thực hành 27 Bánh Mì Âu Thực hành :– Baguette Thực hành 28 Bánh Mì Âu Thực hành White pan :– Sandwich toast– Bánh mì chà bȏng Thực hành 29 Bánh Mì Âu Thực hành Milk bread :– Paparoti ( Coffee bun )– Sausage bread Thực hành 30 Bánh Mì Âu Thực hành :– Brioche– Doughnut Thực hành 31 Bánh Mì Âu Thực hành Laminated dough ( Buổi 1 ) Thực hành 32 Bánh Mì Âu Thực hành Laminated dough ( Buổi 2 ) Thực hành 33 Bánh Mì Âu Thực hành Puff pastry :

– Pate chaud

Thực hành 34 Bánh Mì Âu Thực hành Pizza Thực hành 35 Ôn tập Ôn tập cuối kỳ Lý thuyết + Thực hành 35 Ôn tập Thi cuối khόa Lý thuyết + Thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *