[PDF] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Ebook – Luật sư Online

Author:
[ EBOOK ] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài bản pdf ( Tải về không tính tiền ) – Nguồn : PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng

[EBOOK] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài pdf miễn phí tải về

Xem thêm bài viết:

Lời nói đầu

Kể từ khi bản Hiến pháp tiên phong của trái đất là Hiến pháp nước Mỹ năm 1787 sinh ra, quốc tế đã biết đến hàng trăm bản Hiến pháp. Ngày nay, những vương quốc trên quốc tế đã quen thuộc với ý niệm Hiến pháp là luật đạo cơ bản của mỗi vương quốc và so với việc kiến thiết xây dựng, tăng trưởng một vương quốc việc kiến thiết xây dựng và không ngừng triển khai xong Hiến pháp là trách nhiệm đặc biệt quan trọng quan trọng. Vì lý do đó mà khoa học Luật Hiến pháp thời nay càng tăng trưởng và có ý nghĩa ngày càng lớn trong mạng lưới hệ thống những bộ môn khoa học pháp lý .
Mặc dù sống sót nhiều quan điểm khác nhau về Hiến pháp và giá trị xã hội của Hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng của Hiến pháp và Luật Hiến pháp trong tổ chức triển khai, trấn áp quyền lực tối cao nhà nước và trong việc bảo vệ những quyền con người, quyền công dân. Có thể coi Hiến pháp là “ trái tim ” của “ khung hình ” pháp lý của mỗi vương quốc .Trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn thế giới hóa, mối quan hệ giao lưu giữa những vương quốc ngày càng tăng trưởng, sự hiểu biết về Hiến pháp và Luật hiến pháp nước ngoài rất thiết yếu so với mọi người, đặc biệt quan trọng là những chuyên viên pháp lý .

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Luật hiến pháp nước ngoài cho sinh viên luật, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình này.

Do đối tượng người tiêu dùng và khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu rộng, chắc rằng giáo trình còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong ước nhận được những quan điểm góp phần chân thành của bạn đọc để cho việc biên soạn lần sau được triển khai xong hơn .
TM. Tập thể tác giả – PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài

TIÊU ĐỀ Trang
Lời nói đầu 02
A. PHẦN CHUNG 03
Chương I – Những khái niệm cơ bản về Luật Hiến pháp nước ngoài 03
Chương II – Hiến pháp – Nguồn cơ bản của ngành Luật Hiến pháp 17
Chương III – Chế độ bầu cử 28
Chương IV – Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước 47
Chương V – Nghị viện 62
Chương VI – Nguyên thủ quốc gia 69
Chương VII – Chính phủ 79
Chương VIII – Hệ thống tư pháp 91
Chương IX – Tổ chức chính quyền địa phương 98
Chương X – Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội 110
Chương XI – Các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước 120
B. PHẦN RIÊNG 129
Chương XII – Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Hoa Kỳ 129
Chương XIII – Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp 142
Chương XIV – Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp nước Cộng hòa Liên bang Nga 171
Chương XV – Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh 191

Tải sách – Download

Vì nguyên do bản quyền chúng tôi đã gỡ Ebook đã đăng tải trực tiếp trên website. Vui lòng để lại E-Mail của bạn để iluatsu.com gửi cho bạn nhé !
Chia sẻ bài viết :

One thought on “[PDF] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Ebook – Luật sư Online”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.