Xác định giá tính thuế tài nguyên theo quy định pháp luật

Author:

Thuế tài nguyên được tính thế nào? Giá tính thuế tài nguyên được xác định ra sao? Bài viết này sẽ giúp độc giả giải đáp các thắc mắc trên.

Thuế tài nguyên là gì ?

Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức triển khai, cá thể phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Nói cách khác, thuế tài nguyên là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động giải trí khai thác, sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên của quốc gia .

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên .

Công thức tính thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị chức năng tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên

Hoặc nếu trong trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị chức năng tài nguyên khai thác thì :

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị chức năng tài nguyên khai thác

Giá tính thuế tài nguyên

Theo pháp luật tại Thông tư 152 / năm ngoái / TT-BTC, hoàn toàn có thể thấy 1 số ít đặc thù của giá tính thuế tài nguyên như sau :– Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị chức năng mẫu sản phẩm tài nguyên của tổ chức triển khai, cá thể khai thác– Giá tính thuế tài nguyên chưa gồm có thuế GTGT– Giá tính thuế tài nguyên không thấp hơn giá tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật. Nếu trong trường hợp giá bán đơn vị chức năng mẫu sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý thì tính thuế tài nguyên theo giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý .– Giá tính thuế tài nguyên là giá cả mẫu sản phẩm không gồm có ngân sách luân chuyển ( trong trường hợp bán đơn vị chức năng loại sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật thì tính thuế tài nguyên theo giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý ) .

Giá tính thuế tài nguyên trong 1 số ít trường hợp đơn cử

Cách tính thuế tài nguyên trong so với từng trường hợp đơn cử được pháp luật như sau :

Trường hợp 1: Đối với loại tài nguyên xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị chức năng loại sản phẩm tài nguyên có cùng phẩm cấp, chất lượng chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng và được vận dụng cho hàng loạt sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng .

Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên = Tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT)/ Tổng sản lượng tài nguyên tương ứng bán ra

Giá tính thuế tài nguyên là giá tính thuế đơn vị chức năng tài nguyên bình quân gia quyền của tháng trước gần nhất có lệch giá ( nếu trong tháng có khai thác tài nguyên nhưng không phát sinh lệch giá bán tài nguyên ) .

Giá tính thuế tài nguyên là giá do Tổng công ty, Tập đoàn quyết định nhưng không được thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh tại địa phương nơi khai thác tài nguyên quy định (nếu các tổ chức là pháp nhân khai thác tài nguyên cho Tập đoàn, Tổng công ty để tập trung một đầu mối tiêu thụ theo hợp đồng thỏa thuận giữa các bên hoặc bán ra theo giá do Tổng công ty, Tập đoàn quyết định).

Trường hợp 2: Đối với loại tài nguyên không xác lập được giá bán đơn vị chức năng tài nguyên khai thác do có chứa nhiều chất khác nhau

Giá tính thuế là giá bán đơn vị chức năng tài nguyên của từng chất, được xác lập địa thế căn cứ tổng doanh thu bán tài nguyên trong tháng ( chưa có thuế GTGT ) tính cho từng chất có trong tài nguyên khai thác theo tỷ suất hàm lượng của từng chất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm phê duyệt và sản lượng tài nguyên bán ra ghi trên chứng từ bán hàng tương ứng với từng chất .

Ví dụ: Doanh nghiệp E khai thác 1.000 tấn quặng, tỷ lệ từng chất có trong mẫu quặng đã được kiểm định là: đồng: 60%; bạc: 0,2%; thiếc: 0,5%. Trong tháng, doanh nghiệp bán 600 tấn quặng, doanh thu 900 triệu đồng.

Sản lượng tài nguyên tính thuế của từng chất được xác định như sau:

– Đồng: 1.000 tấn x 60% = 600 tấn.

– Bạc : 1.000 tấn x 0,2% = 2 tấn.

– Thiếc: 1.000 tấn x 0,5% = 5 tấn

Giá tính thuế được xác định đối với từng chất có trong quặng như sau:

– Doanh thu đối với lượng Đồng bán ra trong tháng: 900tr x 60% = 540tr

– Tổng sản lượng Đồng bán ra trong tháng : 600 tấn x 60 % = 360 tấn

– Giá tính thuế đối với Đồng (tr/tấn): 540tr / 360 tấn

– Khi khai, nộp thuế tài nguyên, đơn vị phải khai, nộp thuế đối với cả 600 tấn quặng đồng với giá tính thuế (như nêu trên) với thuế suất tương ứng.

Tương tự xác định giá tính thuế để khai, nộp thuế đối với lượng bạc, thiếc có trong 1.000 tấn quặng khai thác trong tháng.

Trường hợp 3: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất khẩu)

Trường hợp bán ra mẫu sản phẩm tài nguyên thì giá tính thuế là giá bán đơn vị chức năng loại sản phẩm tài nguyên ( trường hợp bán trong nước ) tương ứng với sản lượng tài nguyên bán ra ghi trên chứng từ bán hàng hoặc trị giá hải quan của loại sản phẩm tài nguyên xuất khẩu ( trường hợp xuất khẩu ) không gồm có thuế xuất khẩu tương ứng với sản lượng tài nguyên xuất khẩu ghi trên chứng từ xuất khẩu .Trường hợp bán ra loại sản phẩm công nghiệp thì giá tính thuế tài nguyên là giá cả mẫu sản phẩm công nghiệp trừ đi ngân sách chế biến phát sinh của quy trình chế biến từ mẫu sản phẩm tài nguyên thành mẫu sản phẩm công nghiệp .Trường hợp tài nguyên khai thác đưa vào chế biến, sản xuất loại sản phẩm và thu được loại sản phẩm tài nguyên sát cánh thì vận dụng giá tính thuế đơn vị chức năng tài nguyên theo trường hợp 4 .Trường hợp giá tính thuế mà người nộp thuế xác lập thấp hơn giá tính thuế tại Bảng giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý thì vận dụng giá tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý ; Trường hợp tại Bảng giá của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý chưa có giá so với loại loại sản phẩm này thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng thực thi kiểm tra, ấn định theo pháp lý về quản trị thuế .

Trường hợp 4: Giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên cụ thể 

– Đối với nước vạn vật thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện : Giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm trung bình. Giá bán điện thương phẩm trung bình được xác lập theo giá kinh doanh nhỏ điện trung bình do Bộ Công Thương quyết định hành động .

– Đối với gỗ: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán tại bãi giao (kho, bãi nơi khai thác); trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

– Đối với nước vạn vật thiên nhiên ( nước khoáng vạn vật thiên nhiên, nước nóng vạn vật thiên nhiên, nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước vạn vật thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ) : Nếu xác lập được giá bán ra thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán ra. Nếu không có giá bán ra thì giá tính thuế tài nguyên do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .– Tổ chức, cá thể khai thác tài nguyên không thực thi vừa đủ chính sách sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo pháp luật thì cơ quan thuế thực thi kiểm tra, ấn định thuế theo lao lý của pháp lý về quản trị thuế. Trường hợp này, sản lượng tài nguyên tính thuế được xác lập địa thế căn cứ hiệu quả kiểm tra, giá tính thuế tài nguyên là giá tại Bảng giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý vận dụng tương ứng với từng thời kỳ .

Trên đây là nội dung LawKey chia sẻ về Giá tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua hotline của LawKey để được tư vấn. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461