KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ | BvNTP

Author:

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong chính sách tự chủ như lúc bấy giờ, người bệnh đang đóng vai trò quan trọng so với nguồn thu của Bệnh viện. Với tiềm năng lấy người bệnh làm trọng tâm, trên cơ sở mọi hoạt động giải trí của bệnh viện đều mang lại hiệu suất cao điều trị cao, sự tiện lợi, nhanh gọn, tự do và làm hài lòng người bệnh .
Thời gian qua, bệnh viện đã có nhiều giải pháp nâng cấp cải tiến những quá trình trong hoạt động giải trí khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú nói chung và khám bệnh theo nhu yếu nói riêng, nhằm mục đích cung ứng những mong đợi của người bệnh về những dịch vụ y tế mà Bệnh viện phân phối để tăng sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn đó những sống sót làm ảnh hưởng tác động đến chất lượng chăm nom sức khỏe thể chất Giao hàng người bệnh .

Chất lượng chăm sóc sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn tốt, điều kiện cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại mà còn phụ thuộc vào tính hợp lý của quy trình, thủ  tục đơn giản, nhanh gọn…cũng như tinh thần thái độ của nhân viên y tế tôn trọng, vui vẻ, cởi mở, thân thiện cảm thông, nhiệt tình.

Tại Bệnh viện, đã có rất nhiều khảo sát về sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú mà Bệnh viện đã triển khai theo bộ câu hỏi riêng cũng như khảo sát định kỳ hàng quý theo bộ câu hỏi của Bộ Y tế, tuy nhiên chưa có khảo sát hay nghiên cứu nào tại Bệnh viện chỉ ra xem người bệnh đã thực sự hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh theo nhu yếu của bệnh viện hay chưa. Do đó chúng tôi triển khai thực thi đề tài nghiên cứu khoa học : “ Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh theo nhu yếu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2019. ”

KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu và bàn luận  chúng tôi rút ra kết luận như sau:

Điểm hài lòng trung bình của những yếu tố tương đối thấp < 4. Đánh giá theo từng yếu tố thì tỷ suất hài lòng với cơ sở vật chất, môi trường tự nhiên là thấp nhất 11,3 % tiếp đến là hiệu quả chăm nom sức khỏe thể chất là 15,6 % và yếu tố tiếp xúc tương tác với nhân viên cấp dưới y tế là 18,9 % ; thời hạn tiếp cận dịch vụ chăm nom là 21,9 %. Giao tiếp tương tác với bác sĩ là 30,9 %, tỷ suất hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh nói chung là 35,6 % ; tỷ suất hài lòng với quy trình tiến độ chăm nom sức khỏe thể chất là 40,2 %. Mặc dầu tỷ suất hài lòng qua những yếu tố chưa cao nhưng người bệnh vẫn liên tục sử dụng dịch vụ CSSK là 97,7 %, chuẩn bị sẵn sàng ra mắt người khác là 97,3 % . Cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ, do đó hoàn toàn có thể chưa phát hiện được không thiếu những mối tương quan đến chất lượng chăm nom sức khỏe thể chất của Bệnh viện. Cần liên tục có những nghiên cứu quy mô hơn để nhìn nhận vừa đủ sự hài lòng của bệnh nhân so với chất lượng chăm nom sức khỏe thể chất theo nhu yếu tại Bệnh viện .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Nguyễn Mỹ Linh (2017), ” Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2017″. Hội nghị Khoa học thường niên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lần thứ XV,pp 118.

2. Chu Thị Ngọc Thư (2012),”Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám gia đình Hà Nội năm 2011“.Đại Học Thăng Long 2012, pp. 14.

3.  Nguyễn Đức Thành (2006),”Nghiên cứu về sự hài lòng người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hòa Bình“.Đại Học Y Tế Công Cộng, pp. 13.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461