Bài thực hành môn phương pháp nghiên cứu – Báo chí – BC01 – StuDocu

Author:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Họ và tên : Nguyễn Thu Trà
Lớp : Truyền thông Đại chúng 40A
MSSV : 2051050047

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Học phần : Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Câu 1 : Anh (chị) hãy lựa chọn một vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa
học xã hội và Nhân văn, từ đó đặt tên đề tài nghiên cứu và xác định các tiêu
chí sau cho đề tài:

 1. Phương pháp luận chung nhất
 2. Phương phát luận chung
 3. Phương pháp luận riêng

Câu 2 : Anh (chị) hãy trình bày quy trình thực hiện phương pháp điều tra
bằng bảng hỏi. Vận dụng thiết kế bảng hỏi nhằm thu thâp thông tin cho đề tài
mà anh chị lựa chọn

Bài làm

Đề tài: Giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Hà

Nội hiện nay

Phương pháp luận:

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lennin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng
  Cộng sản Việt Nam về con người, về vai trò, vị trí của giáo dục nói chung và
  của giáo dục pháp luật nói riêng trong xã hội.
 • Lý luận giáo dục học, giáo dục pháp luật ở Việt Nam và trên thế giới liên
  quan về khái niệm giáo dục pháp luật; mục tiêu, chủ thể, đối tượng, hình

thức và chiêu thức ; thiên nhiên và môi trường và những yếu tố ảnh hưởng tác động đến giáo dục pháp lý và những yếu tố tương quan khác .

 • Lý luận về bạo lực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam
  bao gồm khái niệm bạo lực gia đình và khái niệm phòng, chống bạo lực gia
  đình; phân loại bạo lực gia đình và hậu quả của bạo lực gia đình; nội dung,
  nguyên tắc, chủ thể và giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm
  quyền con người trong phòng, chống bạo lực gia đình

* * Quy trình thực thi chiêu thức tìm hiểu bằng bảng hỏi :

 1. Chuẩn bị điều tra**
 • Xác định mục tiêu/ Phạm vi/ Mức độ thu thập thông tin
 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực/ vật lực…
 • Chọn mẫu điều tra
 • Thiết kế bảng hỏi
 • 2. Tiến hành điều tra*
 • Điều tra thử
 • Tập huấn cán bộ điều tra
 • Triển khai điều tra theo kế hoạch
 • 3. Xử lý số liệu và viết báo cáo*
 • Tập hợp, phân loại, kiểm tra bảng hỏi, đánh giá độ tin cậy của số liệu điều
  tra thu được
 • Mã hóa các câu hỏi
 • Lựa chọn phương pháp mô tả số liệu

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI

HIỆN NAY

( Dành cho đối tượng người tiêu dùng là phụ nữ ) Để khám phá tình hình đấm đá bạo lực gia đình ở TP.HN lúc bấy giờ, xin Bà ( Chị ) vui vẻ dành thời hạn cho chúng tôi xin thông tin cá thể và vấn đáp những câu hỏi ở phiếu này bằng cách ghi lại X vào những ô thích hợp. A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: …………………………………………………
  1. Tuổi: ………………………………………………………
  2. Trình độ chuyên môn: …………………………………….

Chồng quản trị kinh tế tài chính và quyết định hành động việc tiêu tốn trong gia đình Vợ giữ tiền nhưng không được quyết định hành động việc tiêu tốn trong gia đình Vợ chồng hỏi quan điểm nhau về tiêu tốn trong gia đình

7. Về bạo lực xã hội, Bà (Chị) đã bị bạo lực dưới hình thức nào?

Bị chồng ngăn cấm không cho tham gia hoạt động giải trí xã hội Không được đi làm Không được đến nhà bạn hữu chơi Các hình thức đấm đá bạo lực khác

8. Tình trạng thương sức khỏe của Bà (Chị) sau khi bị bạo lực gia đình như thế
nào?

Tốt Kém Rất kém

9. Tình trạng thương tích của Bà (Chị) đã bị bạo lực gia đình như thế nào?

Bị khó khăn vất vả trong đi lại và triển khai những hoạt động giải trí thường ngày Bị đau Bị mất trí nhớ Bị căng thẳng mệt mỏi ý thức Thương tích khác

10. Bà (Chị) có bị thương tích do hậu quả trực tiếp từ hành vi bạo lực không?

Có Không

11. Nếu trả lời là có, xin Bà (Chị) cho biết số lượng thương tích đã bị:

Thương tích 1 lần Thương tích 2 lần trở lên Thương tích 5 lần trở nên

12. Bà (Chị) cho biết những ảnh hưởng của bạo lực gia đình như thế nào?

Ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhân cách của con cháu
Gây tổn hại về sức khỏe thể chất, sức khỏe thể chất Gây tổn hại về tâm ý, ý thức Gây tan vỡ gia đình Làm rối loạn trận tự, bảo đảm an toàn xã hội Ảnh hưởng khác

13. Bà (Chị) đã được giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình chưa?

Có Không

14. Nếu trả lời là có, xin Bà (Chị) đề xuất kiến nghị đối với hoạt động giáo dục
pháp về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt hiệu quả hơn?

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Bà ( Chị ) !

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI

HIỆN NAY

( Dành cho đối tượng người dùng là trẻ nhỏ )
Để tìm hiểu và khám phá tình hình đấm đá bạo lực gia đình ở TP. Hà Nội lúc bấy giờ, xin em vui vẻ dành thời hạn cho chúng tôi xin thông tin cá thể và vấn đáp những câu hỏi ở phiếu này bằng cách lưu lại X vào những ô thích hợp .
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: …………………………………………………
 2. Giới tính: Nam Nữ
 3. Tuổi: ………………………………………………………

Im lặng không chuyện trò trong thời gain dài Các hình thức đấm đá bạo lực khác

 1. Tình trạng thương sức khỏe của em sau khi bị bạo lực gia đình như thế nào?

Tốt Kém Rất kém

 1. Tình trạng thương tích của em đã bị bạo lực gia đình như thế nào?

Bị khó khăn vất vả trong đi lại và triển khai những hoạt động giải trí thường ngày
Bị đau Bị mất trí nhớ Bị căng thẳng mệt mỏi ý thức
Thương tích khác

 1. Em có bị thương tích do hậu quả trực tiếp từ hành vi bạo lực không?

Có Không

 1. Nếu trả lời là có, xin em cho biết số lượng thương tích đã bị:

Thương tích 1 lần
Thương tích 2 lần trở lên Thương tích 5 lần trở nên
10 đã được giáo dục pháp lý về phòng chống đấm đá bạo lực gia đình chưa ?
Có Không

11ếu trả lời là có, xin em đề xuất kiến nghị đối với hoạt động giáo dục pháp
về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt hiệu quả hơn?

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của em !

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI

HIỆN NAY

( Dành cho đối tượng người tiêu dùng là người cao tuổi )
Để tìm hiểu và khám phá tình hình đấm đá bạo lực gia đình ở TP. Hà Nội lúc bấy giờ, xin những Ông ( Bà ) vui vẻ dành thời hạn cho chúng tôi xin thông tin cá thể và vấn đáp những câu hỏi ở phiếu này bằng cách lưu lại X vào những ô thích hợp .
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên : …………………………………………………
Giới tính : Nam Nữ
Tuổi : ………………………………………………………
Địa chỉ : …………………………………………………….

B. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

 1. Ông (Bà) đã từng bị những người trong gia đình (con, cháu) bạo lực gia đình
  chưa?

Do những người già thì sức khỏe thể chất yếu, không còn sức lao động nên cần có người chăm nom
Do con cháu chỉ biết rong chơi tiêu sài tiền của của cha mẹ vào việc chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, tệ nạn xã hội Nguyên nhân khác
Nếu vấn đáp là nguyên do khác, xin Ông ( Bà ) ghi rõ nguyên do :
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

 1. Tình trạng thương sức khỏe của Ông (Bà) sau khi bị bạo lực gia đình như
  thế nào?

Tốt Kém Rất kém

 1. Tình trạng thương tích của Ông (Bà) đã bị bạo lực gia đình như thế nào?

Bị khó khăn vất vả trong đi lại và thực thi những hoạt động giải trí thường ngày
Bị đau Bị mất trí nhớ Bị căng thẳng mệt mỏi niềm tin
Thương tích khác

 1. Ông (Bà) có bị thương tích do hậu quả trực tiếp từ hành vi bạo lực không?

Có Không
10 ếu vấn đáp là có, xin Ông ( Bà ) cho biết số lượng thương tích đã bị :
Thương tích 1 lần Thương tích 2 lần trở lên
Thương tích 5 lần trở nên
11. Ông ( Bà ) đã được giáo dục pháp lý về phòng chống đấm đá bạo lực gia đình chưa ?
Có Không
Nếu vấn đáp là có, xin Ông ( Bà ) đề xuất kiến nghị đề xuất kiến nghị so với hoạt động giải trí giáo dục pháp về phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình nhằm mục đích đạt hiệu suất cao hơn ?
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông ( Bà ) !

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG,

CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

( Dành cho đối tượng người tiêu dùng làm công tác làm việc giáo dục pháp lý về phòng chống đấm đá bạo lực gia đình )
Để tìm hiểu và khám phá tình hình đấm đá bạo lực gia đình ở Thành Phố Hà Nội lúc bấy giờ, xin những Ông ( Bà ) vui mừng dành thời hạn cho chúng tôi xin thông tin cá thể và vấn đáp những câu hỏi ở phiếu này bằng cách lưu lại X vào những ô thích hợp .
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên : …………………………………………………
Có Không

 1. Nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống BLGĐ mà Ông (Bà) đã thực
  hiện là gì?

  Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật

  phòng chống bạo lực gia đình

  Chính sach pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới,

  quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình

  Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng chống bao lực gia đình
  Kiến thức về hôn nhân và gia đình

Kỹ năng ứng xử, kiến thiết xây dựng gia đình văn hóa truyền thống

 1. Đánh giá của Ông (Bà) về nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống
  BLGĐ mà Ông (Bà) đã thực hiện?

Rất tương thích Phù hợp Không tương thích

 1. Hình thức giáo dục pháp luật về phòng chống BLGĐmà Ông (Bà) đã thực
  hiện là gì?

Tuyên truyền miệng trực tiếp tới người dân trải qua những hội nghị, tọa đàm, tập huấn, tư vấn, trò chuyện những hội thi tìm hiểu và khám phá về pháp lý phòng chống BLGĐ, tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, hái hoa dâ chủ về chủ đề phòng chống BLGĐ Biên soạn tài liệu tuyên truyền, in ấn, photo những tờ rơi, tờ gấp về phòng chống BLGĐ gửi tới những tổ dân phố, những hộ gia đình
Tuyên truyền trên mạng lưới hệ thống loa truyền thanh những phường, xã, tổ dân phố, qua TV, báo đài …

 1. Đánh giá của Ông (Bà) về hình thức giáo dục pháp luật về phòng chống
  BLGĐ mà Ông (Bà) đã thực hiện?

Rất tương thích Phù hợp Không tương thích

 1. Ông (Bà) đã thực hiện giáo dục pháp luật cho những đối tượng nào?

Phụ nữ Người già Trẻ em Nam giới
10. Đánh giá của Ông ( Bà ) về hiệu suất cao giáo dục pháp lý về phòng chống BLGĐ ?
Hiệu quả Không hiệu suất cao
11 ếu vấn đáp là Không hiệu suất cao, xin Ông ( Bà ) cho biết nguyên do ?

Người dân không có nhu cầu về kiến thức phòng chống BLGĐ
Chủ thể gây ra BLGĐ thiếu kiến thức nghiên trọng về pháp luật phòng
chống BLGĐ
Nạn nhân bị BLGĐ thiếu kiến thức về kỹ năng sống, về văn hóa, pháp
luật

12 Ông ( Bà ) thiếu kiến thức và kỹ năng về kỹ năng và kiến thức sống, về văn hóa truyền thống, pháp lý phòng chống BLGĐ ở TP. Hà Nội cầ triển khai những giải pháp nào ?
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông ( Bà ) !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461