De tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Author:

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

  • doc
  • 29 trang

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

MỤC LỤC
Nội dung
I. Tóm tắt
II. Giới thiệu
1- Thực trạng
2- Giải pháp thay thế
3- Xác định vấn đề nghiên cứu
4- Giả thuyết nghiên cứu
III. Phương pháp nghiên cứu
1. Khách thể nghiên cứu
2. Thiết kế nghiên cứu
3. Quy trình nghiên cứu
IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả
1. Phân tích
2. Bàn luận
V.Kết luận và khuyến nghị
1- Kết luận
2- Khuyến nghị
VI. Tài liệu tham khảo
VII.Phụ Lục
Giáo án
Bảng điểm
Danh mục chữ viết tắt trong đề tài

Trang
2
4
4
8
10
10
11
11
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
20
23
27

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 1 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH
TIỂU HỌC QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GVTPT Đội Trường TH Bình Phước
I. Tóm tắt đề tài:
Bất kỳ xã hội nào, nền văn hóa nào thì chuẩn mực đạo đức con người cũng
luôn được chú trọng, giáo dục đạo đức con người luôn là một việc cần thiết và
quan trọng trong mọi xã hội và mọi giai cấp. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề giáo
dục đạo đức cho học sinh đang trở nên cấp bách và cần thiết. Ngay từ lứa tuổi học
sinh học tiểu học. Giáo dục đạo đức lại càng phải quan tâm và coi trọng, nó là một
nhân tố quyết định đến nhân cách con người, là luân thường đạo lý của con người.
Đạo đức gắn liền với nền văn hoá của xã hội. Có thể nói đạo đức gắn liền với tâm
hồn con người tạo nên lời ăn tiếng nói, cách cư xử với cộng đồng xã hội khiến
cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc. Đạo đức là cái tốt, cái đúng của mỗi
con người được chuyển hoá thành lời nói và hành vi tốt đẹp. Con người phải có
nhận thức đúng đắn và theo chiều hướng tích cực về một sự vật, hiện tượng để có
lời nói, hành vi tốt về sự vật, hiện tượng đó. Như Bác Hồ nói Hiền dữ phải đâu là
tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Đặc biệt với nền giáo dục của chúng
ta hiện nay, song song với đổi mới phương pháp dạy học thì việc quan tâm đến
giáo dục đạo đức cho học sinh là một việc làm vô cùng quan trọng nhất là với lứa
tuổi nhỏ, lứa tuổi đang “như búp trên cành”. Trẻ em như một tờ giấy trắng, ngay
từ ban đầu việc hình thành giáo dục đạo đức cho các em có một chuẩn mực đạo đức
phù hợp với xã hội là một việc làm vô cùng thiết thực, nó giúp các em hình thành
nên thói quen có hành vi đạo đức tốt mãi mãi về sau.
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 2 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Trong những năm gần đây việc giáo dục đạo đức đã được các nhà trường đặc
biệt quan tâm. Các giờ học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các giờ hoạt động
tập thể đã lồng ghép chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Thực trạng việc
giảng dạy ở một số trường Tiểu học còn có nhiều bất cập trong việc giáo dục nhân
cách toàn diện cho học sinh. Chính vì những lí do trên qua thực tiễn công tác tại
Trường Tiểu học Bình Phước tôi nhận thấy giáo dục đạo đức cho học sinh là một
nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình giảng dạy ở nhà trường, đặc
biệt là bậc Tiểu học vì giáo dục đạo đức ở cấp TH là làm cho nhân cách của HS
phát triển về mặt đạo đức, tạo cơ sở để các em ứng xử đúng đắn các mối quan hệ
của trẻ với bản thân, với gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, với người lớn, thể hiện ở
những mối quan hệ của các em với bổn phận của mình ở trường, ở lớp, ở gia đình,
ở chi đội, ở nơi công cộng.
Là người làm công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường tôi không
khỏi băn khoăn, trăn trở. Tôi nhận thấy công tác giáo dục đạo đức cho HS ở trường
trong những năm học vừa qua có rất nhiều những ưu điểm, song bên cạnh cũng phải
thừa nhận rằng: Một số GV chưa thật sự quan tâm đến chất lượng đạo đức thật sự
của HS mà vẫn còn chạy theo số lượng. Mặt khác học sinh tiểu học phần đa hiện
nay đều học 2 buổi/ngày. Ở trường các em được học tập vui chơi và tham gia rất
nhiều hoạt động khác. Như vậy song song với việc giáo dục học sinh qua các bài
giảng giáo viên tiểu học còn phải chú trọng đến giáo dục đạo đức học sinh qua hoạt
động ngoài giờ lên lớp. Nếu chỉ chú ý đến việc truyền tải kiến thức cho học trò
thì chúng ta chưa hoàn thành vai trò chức trách của nhà giáo, mà giáo viên cần phải dạy
kỹ năng sống kỹ năng làm người thường xuyên liên tục ở mọi lúc mọi nơi mọi hoạt
động của trò, mới góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh
Trước tình hình đó, tôi cho rằng người Giáo viên TPT Đội cần xác định, lựa
chọn những biện pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường. Có
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 3 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

như vậy công tác giáo dục đạo đức ở trường mới đạt được hiệu quả toàn diện cả về
số lượng và chất lượng.
Chính vì những lý do ấy tôi đã nghiên cứu và viết ra một số kinh nghiệm
về: Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Nghiên cứu đề tài này tôi thực hiện tại Liên đội Trường TH Bình Phước
trong hai năm học 2013-2014 và 2014-2015. Năm học 2014-2015 là năm thực
nghiệm. Kết quả đã cho thấy tất cả GV đều nhận thức được vai trò của hoạt động
ngoài giờ lên lớp có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Trên
cơ sở đối chiếu so sánh kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Liên đội trong hai
năm học. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng giáo dục
đạo đức của học sinh trong năm học 2014-2015. Qua phép kiểm chứng T-test cho
thấy p < 0.05 có nghĩa là tác động có ý nghĩa.
II- Giới thiệu:
1- Thực trạng của vấn đề nghiên cứu:
1.1- Đặc điểm tình hình địa phương xã Bình Phước:
Xã Bình Phước nằm về phía Đông của trung tâm hành chính huyện Bình Sơn
cách trung tâm huyện 9km, là một xã nông nghiệp với diện tích tự nhiên là 2340.72
ha. Dân số hiện nay là 6287 khẩu với 1653 hộ. Địa bàn rộng, bị chia cắt bởi nhiều
đồi núi, dân cư sống rải rác. Bình Phước là một xã nghèo nhưng rất hiếu học. Qua
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã Bình Phước được Nhà nước
phong tặng là xã anh hùng. Cấp ủy chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh
rất quan tâm đến công tác giáo dục, xã Bình Phước có Hội khuyến học. Nhà trường
xây dựng được chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả. Hằng năm, trường tổ chức
cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những điều kiện thuận
lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 4 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

2. Đặc điểm tình hình Trường Tiểu học Bình Phước:
Trường Tiểu học Bình Phước được tách ra từ Trường PTCS Bình Phước gồm 2
điểm trường: Phú Long và Phước Thọ. Hàng năm, trường đều có đầu tư sửa sang, tu
bổ cơ sở vật chất cũng như đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên; trường được
công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996-2000 ở mức độ I.
a) Về đội ngũ giáo viên
Tổng số CB-GV-NV là 26, trong đó 21 nữ
+ Ban giám hiệu: 2
+ Tổng phụ trách Đội : 1
+GV giảng dạy: 21, trong đó 19 nữ
+ Có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.
+ GVDG cấp tỉnh: 2
+ GVDG cấp huyện: 14
b) Về trường lớp, học sinh
Năm học
1
TS Nữ TS
2013-2014
78 35 73
2014-2015
63 27 75
c) Về cơ sở vật chất

Khối lớp
3

2
Nữ
44
36

Tổng
4

TS Nữ TS Nữ
80 40 78 34
70 42 77 38

5
TS
94
77

cộng
Nữ TS Nữ
44 403 197
34 362 177

Trường Tiểu học Bình Phước với tổng diện tích 10.317m 2. Trường có 18
phòng, trong đó có 13 phòng học, 3 phòng làm việc, còn lại là các phòng chức
năng: Thư viện, thiết bị, phòng truyền thống Đội, phòng nghệ thuật, y tế,
d) Những thuận lợi và khó khăn:
* Thuận lợi:
– Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2008
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 5 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

– Chi bộ vững mạnh, tập thể giáo viên-nhân viên đoàn kết,
– Đa số giáo viên có chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề.
– Luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của ngành, của cha mẹ
học sinh.
* Khó khăn
– Trường chưa có máy chiếu và Laptop để giáo viên sử dụng giảng dạy trong
chương trình nội khóa cũng như HĐGDNGLL.
– Một số ít học sinh ý thức học tập chưa cao, chưa xác định đúng mục đích học
tập nên ảnh hưởng rất lớn đến việc học chương trình nội khóa nói chung và
HĐGDNGLL nói riêng.
1.2 Thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Bình
Phước:
Trên thực tế Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học trong những năm qua đã
có nhiều sự chuyển biến rõ nét, đã được các cấp quản lý giáo dục, các trường, đội
ngũ giáo viên cũng như cộng đồng quan tâm và có các giải pháp tích cực nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống văn bản chỉ đạo cũng đã đề cập nhiều đến
việc tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là khi Bộ GD&ĐT phát động
phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thì việc đầu
tư cho Hoạt động ngoài giờ lên lớp đã gắn với cộng đồng hơn, được xã hội quan
tâm đầu tư hơn, đã có tài liệu “Thân thiện với môi trường” của tác giả Ngô Thị
Tuyên do nhà xuất bản GD Việt Nam xuất bản. Cuốn tài liệu này cũng đã góp phần
tích cực giúp GV có hướng đi, cách làm theo từng chủ đề để góp phần giáo dục hoạt
động ngoài giờ lên lớp cho học sinh đạt hiệu quả cao hơn.
Song bên cạnh đó, với tình hình hiện nay nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp
chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế, chương trình còn đơn điệu, cứng nhắc. Vẫn
còn giáo viên chưa thực sự quan tâm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 6 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Ngoài giờ lên lớp, gần như cho rằng đó là nhiệm vụ, là hoạt động cuả Tổng phụ
trách Đội.
Việc định hướng nội dung, hình thức về hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa có
sự sáng tạo, hầu như vẫn còn lệ thuộc nhiều vào sự chi phối của cấp trên hoặc phụ
thuộc nhiều vào các cuộc thi, chưa có biện pháp cụ thể, năng lực tổ chức hoạt động
ngoài giờ còn của một số giáo viên vẫn còn hạn chế. Khá nhiều giáo viên thường
dành thời gian của Hoạt động ngoài giờ lên lớp để ôn kiến thức, kĩ năng, giải quyết
các phần việc về lĩnh vực dạy học, ít chú ý đầu tư thời gian cho Hoạt động ngoài
giờ lên lớp, bởi thường mất nhiều thời gian, nếu tổ chức không tốt không những
không mang lại lợi ích gì mà còn ảnh hưởng chất lượng hoạt động dạy và học trên
lớp, tốn kém kinh phí mà không có nguồn tài chính hỗ trợ, có quan điểm còn cho
đây là họat động vui chơi nên không quan trọng,mất nhiều thời gian, tốn kém kinh
phí không cần thiết.
Qua khảo sát đầu năm học ở giáo viên và học sinh phụ huynh HS thu được
kết quả như sau:

Đối tượng tham gia khảo
sát
Số lượng %

Nhận thức về các HĐNGLL trong nhà trường
Cần thiết
Không cần thiết
Trung gian
Số lượng %
Số lượng %

Giáo viên

Số lượng
50
42

84

1

2

7

14

Học sinh

72

38

52,8

2,8

2

32

44,4

Phụ huynh

72

24

35

7

9

41

56

Tìm hiểu thực trạng HĐGDNGLL, tôi đã tiến hành điều tra, thống kê, đánh giá tình
hình tổ chức HĐGDNGLL của nhà trường trong hai năm học 2013-2014 và 20142015 như sau:
Kết quả đạt tỉ lệ %
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 7 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

TT

Tên hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tốt

Khá

Trung bình

1

Giáo dục xã hội và nhân văn

80

15

5

2

Giáo dục tiếp cận khoa học kĩ thuật

73

17

10

3

Giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thẩm mĩ

82

8

10

4

Giáo dục vui khỏe, giải trí

85

15

5

Giáo dục lao động công ích

80

15

5

2- Giải pháp thay thế:
Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động
ngoài giờ lên lớp ở Trường TH Bình Phước:
Nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế các HĐGDNGLL nhằm giáo dục hành vi
đạo đức cho HS tiểu học còn hạn chế là do thiếu điều kiện về thời gian, cơ sở vật
chất, thiếu sự quan tâm của các cấp quản lý giáo dục, và quan trọng hơn cả là GV
chưa biết cách thiết kế HĐGDNGLL.
Qua nghiên cứu, sáng kiến có đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao việc
giáo dục hành vi đạo đức cho HS tiểu học qua HĐGDNGLL:
-Quy trình tổ chức hoạt động hành vi đạo đức cho HS tiểu học qua
HĐGDNGLL:
1/ Bước 1: Chuẩn bị lập kế hoạch, thiết kế hoạt động, xác định mục tiêu hoạt
động (tri thức, thái độ, hành vi, thói quen hành vi), xác định yêu cầu, nội dung hoạt
động, dự kiến, liên hệ với các lực lượng tham gia, thống nhất ý tưởng, phân công
trách nhiệm, xác định chuẩn bị các điều kiện cần thiết;
2/ Bước 2: Tiến hành hoạt động triển khải những kế hoạch đã được xác định
ở bước 1. Trong quá trình thực hiện hoạt động, GV đóng vai trò là người tổ chức,
điều khiển hoạt động, HS là người tích cực chủ động sáng tạo trong việc thực hiện
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 8 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

hoạt động, các lực lượng khác hỗ trợ, giám sát bảo đảm sự an toàn cho HS trong
quá trình tham gia hoạt động;
3/ Bước 3: Đánh giá hoạt động GV cần xác định mục tiêu đánh giá, nội dung
và lực lượng tham gia đánh giá, phương thức đánh giá và công cụ đánh giá.
Hình thức tổ chức:
1/ Tham gia hoạt động nhân đạo với mục đích giúp HS vận dụng những kiến
thức đã học, qua đó thực hiện những hành vi đạo đức như chia sẻ cảm thông, giúp
đỡ, động viên…. những người khuyết tật…..;
2/ Lao động công ích với mục đích giúp HS vận dụng những kiến thức đã
học ở lớp 4, lớp 5 để tham gia vào các hoạt động lao động nhằm phục vụ lợi ích
cộng đồng, qua đó HS thực hiện những hành vi đạo đức thể hiện sống có trách
nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, với môi sinh, với những người xung quanh;
3/ Văn nghệ với mục đích giúp HS vận dụng, liên hệ những nội dung đã học
để thực hiện các tiết mục văn nghệ với mục đích tri ân, tưởng nhớ hoặc đem lại
niềm vui cho người khác, cộng động và những người xung quanh;
4/ Đền ơn đáp nghĩa với mục đích giúp HS vận dụng, liên hệ những nội dung
đã học để thực hiện các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thương
bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công sinh thành nuôi dưỡng mình;
5/ Giao lưu giúp HS vận dụng những kiến thức đã học để tham gia các hoạt
động thể hiện sự khích lệ, động viên, chia sẻ với những đối tượng liên quan;
6/ Thể dục thể thao giúp HS tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao
nhằm kỉ niệm những ngày lễ lớn của đất nước….;
7/ Tuyên truyền giúp HS tổ chức, tham gia vào cá hoạt động tuyên truyền
nhằm tác động đến bản thân, cộng đồng những thông tin mang tính thời sự, những
yêu cầu thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi cụ thể nhằm mang lại những
nét văn minh, hành vi văn hóa cho xã hội.
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 9 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

– Điều kiện cơ bản đảm bảo cho việc tổ chức HĐGDNGLL để giáo dục hành
vi đạo đức cho HS tiểu học:
1/ Các điều kiện chủ quan như công tác quản lí, chỉ đạo, đội ngũ giáo viên
tiểu học, học sinh tiểu học, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường tiểu học, sự phối
hợp các lực lương giáo dục trong nhà trường;
2/ Các điều kiện khách quan như yếu tố gia đình, yếu tố xã hội.
3- Xác định vấn đề cần nghiên cứu:
Nghiên cứu này nhằm tìm ra giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh có nề
nếp tốt một cách có hiệu quả đối với tất cả đối tượng học sinh thông qua các hoạt
động ngoài giờ lên lớp, đề tài này đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1- Sử dụng các biện pháp Công tác Đội với việc giáo dục đạo đức cho học
sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp có giúp học sinh tích cực học tập, rèn
luyện đạo đức không ?
2- Các biện pháp có giúp cho việc học tập và rèn luyện của học sinh đạt hiệu
quả góp phần nâng cho học sinh kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và
những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức
trong những tình huống cụ thể của cuộc sống và hình thành thái độ tự trọng tự tin,
yêu thương quý trọng con người không?
4- Giả thuyết nghiên cứu:
1- Sử dụng các biện pháp Công tác Đội với việc giáo dục đạo đức cho học
sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ giúp học sinh tích cực học tập, rèn
luyện đạo đức.
2- Các biện pháp sẽ giúp cho việc học tập và rèn luyện của học sinh đạt hiệu
quả góp phần nâng cho học sinh kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và
những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 10 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

trong những tình huống cụ thể của cuộc sống và hình thành thái độ tự trọng tự tin,
yêu thương quý trọng con người.
III- Phương pháp nghiên cứu:
1- Khách thể nghiên cứu:
Làm rõ thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, đề xuất một số giải pháp nâng
cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoài giờ lên
lớp.
Thời gian nghiên cứu đề tài: năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015.
Năm học 2014-2015 tôi chọn lớp 5A là lớp thực nghiệm và lớp 5B là lớp đối
chứng. Cụ thể như sau:
Năm học
1
TS Nữ TS
2013-2014 78 35 73
2014-2015 63 27 75

2
Nữ
44
36

Khối lớp
3
4
TS Nữ TS Nữ
80 40 78 34
70 42 38 77

Tổng cộng
5
TS
94
34

Nữ TS Nữ
44 403 197
36 177

77
2
Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới
tính.
Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp đều tích cực, chủ động, sôi nổi.
Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đồng nhau về điểm số của
tất cả các môn học.
2-Thiết kế nghiên cứu:
Chọn hai lớp lớp 5A là lớp thực nghiệm và lớp 5B là lớp đối chứng. Tôi dùng bài
kiểm tra học kì I môn Khoa học làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra
cho thấy điểm trung bình của hai lớp có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm
chứng T- Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai lớp
trước khi tác động.
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 11 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương
Đối chứng
6,0

Thực nghiệm
6,3

TBC
p=
0,135
P=0,135>0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình của 2 nhóm thực nghiệm
vầ đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương.
Sử dụng thiết kế: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương:
Nhóm
Kiểm tra trước TĐ
Tác động
Kiểm tra sau TĐ
Thực Nghiệm
O1
Áp dụng đề tài vào tiết dạy
O3
Đối chứng
O2
Phương pháp truyền thống
O4
Ở thiết kế này, chứng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập
3- Quy trình nghiên cứu:
Vào đầu năm học, giáo viên giới thiệu về nội quy nhà trường về nội quy học
sinh để cho các em nắm bắt và thực hiện.
Năm học 2014-2015, tôi đã dùng các biện pháp tác động mà tôi đã trình bày
ở phần trên.
Thời gian tiến hành nghiên cứu thực hiện theo thời gian biểu của nhà trường
đảm bảo tính khách quan và tiện lợi không ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Tôi
thiết kế bài kiểm tra việc thực hiện 5 nhận xét của học sinh để kiểm tra trước tác
động.
Kết quả kiểm tra trước tác động cho thấy về nhận thức và hành vi thực hiện 5
nhận xét của học sinh.
IV- Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả:
Khảo sát trước và sau tác động:
Qua khảo sát học sinh tôi nhận thấy kết quả thực hiện 5 nhận xét học sinh thông qua
công tác chủ nhiệm lớp như sau:
Bảng thống kê kết quả kiểm tra (sau thời gian tác động)
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 12 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Bảng 2: Kết quả đánh giá về hành vi thực hiện nhận xét học sinh.
Trong công tác giáo dục đạo

Năm học 2013-2014
Trước tác
Sau tác
động (%)

động (%)

động (%)

75.6

65.3

100

76.4

68.5

99.1

3

khó khăn.
Rèn luyện thân thể, giữ vệ 69.5

78.3

68.7

98.2

4

sinh cá nhân.
Tham gia các hoạt động 68.3

85.6

69.4

98.3

85.2

70.1

98.5

80.22

68.4

98.82

1

động (%)
đức cho học sinh
Thực hiện đầy dủ và có 67.6

Năm học 2014-2015
Trước tác
Sau tác

kết quả các hoạt động học
2

tập.
Hiếu thảo với ông, bà, cha 61.4
mẹ, kính trọng lễ phép với
thầy cô giáo. Đoàn kết
thương yêu mọi người,
giúp đỡ bạn có hoàn cảnh

tập thể, thực hiện tốt an
toàn giao thông và vệ sinh
5

môi trường.
Góp phần phát huy truyền 69.5
thống nhà trường và địa
phương.
Trung bình

67.26

* Kết quả khảo sát :
1-Phân tích:
Bảng 4: So sánh nhận xét trung bình kiểm tra đạo đức của học sinh sau tác động
Giá trị trung bình

Đối chứng
7,21

Thực nghiệm
8,09

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 13 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Độ lệch chuẩn
Giá trị T test
Chênh lệch giá trị TB

0,93

0.72
0,00003
0,9

chuẩn ( SMD)
Sau khi thực hiện các biện pháp tích cực, giáo dục học sinh, rất nhiều em chú
tâm hơn đến giờ học. Nhiều em rất ngoan, tự giác thực hiện các nhiệm vụ các em
hoàn toàn cuốn hút vào nhiệm vụ được giao. Học sinh phản hồi kết quả một cách
tích cực.
Kết quả khảo sát trước tác động cho thấy là tương đương nhau. Sau tác động
kiểm chứng chênh lệch chất lượng tiếp thu nội dung bài học cho thấy nhận xét trung
bình bằng T test cho kết quả P = 0.00003 cho thấy sự chênh lệch nhận xét hoàn
thành nhiệm vụ của năm học 2014-2015 rất có ý nghĩa. Nhận xét chênh lệch này
không phải ngẫu nhiên và là do tác động mà có. Mặc khác không có học sinh nào
không hoàn thành nhận xét về hạnh kiểm. Điều này cho thấy tất cả học sinh trong
lớp 5A lớp thực nghiệm đã chú ý tham gia học tập một cách tích cực mang lại kết
quả cũng như chất lượng cao trong việc học tập và rèn luyện.
Như vậy giả thuyết của đề tài “Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học
sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp” đã góp phần chất lượng giáo dục
của học sinh Trường Tiểu học Bình Phước đã được kiểm chứng.
2- Bàn luận:
Kết quả của bài kiểm tra sau tác động cho kết quả như sau:
– Nhận xét trung bình của lớp thực nghiệm = 8,09
– Nhận xét trung bình của lớp đối chứng = 7,21
Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,88. Điều đó cho thấy nhận xét
trung bình của nhóm đối chứng và thực nghiệm đã có sự chênh lệch lớn, lớp được
tác động đã có nhận xét trung bình cao hơn lớp đối chứng.

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 14 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai nhóm là SMD = 0,9. So với bảng
tiêu chí của Cohen điều này có nghĩa là mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn.
Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình bài kiểm tra của hai năm học sau tác động
là: P= 0,00003. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch trung bình về thực hiện 5
nhận xét của hai năm không phải là ngẫu nhiên mà là do tác động và làm tốt công
tác Đội với hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh.
+ Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của 2 năm học

Một số kết quả đạt được:
Học sinh và giáo viên
Qua nghiên cứu nội dung và hình thức tổ chức, tôi đã điều tra đội ngũ giáo viên
và học sinh của Trường Tiểu học Bình Phước, kết quả như sau:
TT
Tên hoạt động
Kết quả
Tốt
Khá
T.Bình
1
Giáo dục xã hội và nhân văn
82%
15%
3%
2

Giáo dục tiếp cận khoa học kĩ thuật

75%

15%

10%

3

Giáo dục văn hóa nghệ thuật thẩm mỹ

85%

10%

5%

4

Giáo dục vui khỏe, giải trí

90%

10%

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 15 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

5

Giáo dục lao động công ích

80%

17%

3%

Qua kết quả điều tra cho thấy:
– Tổ chức hoạt động giáo dục vui khỏe, giái trí, các em thực hiện rất tốt vì phù
hợp với tâm sinh lí học sinh.
– Các hoạt động giáo dục xã hội và nhân văn, văn hóa nghệ thuật đạt khá tốt.
– Các kết quả tiếp cận khoa học, lao động công ích đạt khá.
– Kết quả này phản ánh hiện trạng việc tổ chức hoạt động tiếp cận khoa học,
lao động công ích, nhà trường cần tăng cường biện pháp tổ chức hơn nữa.
-Nhờ tổ chức tốt HĐGDNGLL nên kết quả đạt cao hơn so với chỉ tiêu, kế
hoạch đề ra.
Qua 2 năm tổ chức HĐGDNGLL:
– Kết quả học sinh giỏi và học sinh tiên tiến năm sau cao hơn năm trước.
– Giáo dục hạnh kiểm năm sau đạt 100 %.
V- Kết luận và khuyến nghị:
1- Kết luận:
Từ xác định mục tiêu của giáo dục đạo đức học sinh qua hoạt động ngoài giờ
lên lớp là huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường
để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều
kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
Đây là những kinh nghiệm được đúc kết qua việc làm cụ thể có thực ở
Trường Tiểu học Bình Phước, huyện Bình Sơn trong các năm qua mà tôi muốn chia
sẽ trao đổi với mọi người để cùng làm tốt trong công tác “trồng người”. Các vấn đề
dược trình bày trong đề tài cũng hết sức gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện không tốn
kém nhiều về thời gian, kinh phí. Chỉ bằng tấm lòng nhiệt huyết thật sự yêu nghề,
yêu trẻ và với lòng nhiệt tình hăng say ham tìm cái mới, vận dụng cái mới một cách linh
hoạt sáng tạo thì tôi nghĩ sẽ thành công và mang lại hiệu quả như mong muốn. Cái đích
của nghề dạy học là dạy trẻ làm người, phát triển toàn diện về đức- trí -thể- mỹ để trẻ tự

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 16 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

phục vụ bản thân, phục vụ mọi người góp và lớn lên trở thành người công dân có
ích.
Giáo viên TPT Đội trong nhà trường là người chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn
diện về việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở mỗi nhà trường
do vậy cần xác định đúng vai trò, vị trí, mục têu các hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ
thể hàng năm trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với kế hoạch năm học, kế hoạch thi đua.
Cần có sự phối hợp khéo léo, linh hoạt các công việc để tránh sự quá tải đối với các
hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đảm bảo có trọng điểm cho từng giai đoạn và
tính khả thi của từng giải pháp. Việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
trong trường tiểu học hiện nay không ngoài mục đích đạt được những điều mà quan
điểm giáo dục cuả Đảng đã đề ra cho từng cán bộ quản lý, nhất là Hiệu trưởng mỗi
nhà trường. GV TPT Đội cũng cần có nhận thức đầy đủ đúng mức tầm quan trọng
của nó trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ dạy và học của nhà trường
mới có thể khắc phục được các khó khăn để tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có
hiệu quả gắn với việc giáo dục đạo đức học sinh thu được kết quả tốt đẹp.
2- Khuyến nghị:
* Đối với Đảng, chính quyền địa phương:
-Cần quan tâm nhiều hơn nữa cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà
trường.
* Cần có sự phối hợp liên ngành để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo dục về mọi
mặt.
* Làm thay đổi quan điểm nhận thức, qua đó CB- GV- NV của trường tự thấy rõ
trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác giáo dục đạo đức cho HS.
+ Tăng cường kỹ năng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS.
+ Đổi mới tổ chức và quản lý công tác giáo dục đạo đức cho HS.
Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 17 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tôi xin chân thành cảm ơn các đ/c đồng nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các bậc
cha mẹ học sinh, học sinh Trường TH Bình Phước đã giúp đỡ tôi hoàn thanh đề tài
này.
Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2014
Người thực hiện

Trần Vũ Nhân

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 18 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

VI- TÀI LIỆU THAM KHẢO
– Tài liệu hướng dẫn động ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông
– Hướng dẫn XD trường học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ GD&ĐT
– Thân thiện với môi trường Nhà xuất bản GD 2009
– Báo giáo dục thời đại
– Cẩm nang văn hoá ứng xử nơi công sở
– Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Nhà xuất bản GD 2008
– Cùng sự cộng tác của các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 19 —

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

VII Phụ lục:
Giáo án
(Nội dung hội thi “Năm cánh sao ngoan” ở một số chủ điểm của các khối lớp )
Chủ điểm :”Yêu quý mẹ và cô” của khối lớp 5
1). Mục tiêu của hội thi
– Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học ở các môn học.
– Tạo sự hứng thú, phấn khởi trong học tập các giờ học trên lớp của các em.
– Phát huy vai trò làm chủ trong hoạt động, phát huy quyền được tham gia, trên cơ
sở đó phát triển lòng nhân ái, tình bạn bè và sự giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
– Rèn luyện, phát triển các kỹ năng cơ bản ( hoạt động tập thể, kỹ năng giao tiếp,
kỹ năng nhận thức và kỹ năng điều khiển các hoạt động tập thể, ).
2). Nội dung cụ thể :
A. Phần chào hỏi :

– Không tính điểm ( Thời gian tối đa 3 phút)

Các đội chơi lớp 5A, 5B và 5C lần lượt tự giới thiệu về bản thân, về đội mình, lớp
mình.
B. Phần nội dung thi: – Tính điểm
1/. Phần thi ” chúng em kể chuyện”
– Đại diện của đội bắt thăm kể một trong các câu chuyện sau:
1). Kể một câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc có nội dung ca ngợi người phụ nữ VN.
2). Kể một câu chuyện mà em đã được chứng kiến hoặc tham gia có nội dung nói về
một việc làm tốt.
3).Hãy kể về một nữ anh hùng dân tộc mà em biết.
– Thời gian trình bày: Tối đa 5 phút
– Thang điểm : 10
– Xong mỗi phần thi, đại diện ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm.

Người thực hiện: Trần Vũ Nhân GV TPT Đội Trường Tiểu học Bình Phước huyện Bình Sơn
— Trang 20 —

Tải về bản full

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461