[PDF] Câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự/tội phạm

Author:

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự (có gợi ý đáp án) được biên soạn theo chương trình học của Trường Đại học Luật Hà Nội để thầy cô và các bạn học viên/sinh viên tham khảo.

..

Những nội dung liên quan:

..

Câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Mục lục:

Câu hỏi ôn tập Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự

1. Phân tích sự thiết yếu phải nghiên cứu và điều tra những quy luật tích lũy, điều tra và nghiên cứu và sử dụng chứng cứ trong điều tra hình sự của khoa học điều tra hình sự ?
2. Phân tích sự thiết yếu phải điều tra và nghiên cứu những phương tiện kĩ thuật hình sự, những giải pháp giải pháp hình sự và những giải pháp điều tra trong khoa học hình sự ?
3. Phân tích trách nhiệm hoàn thành xong cơ sở lý luận của khoa học điều tra hình sự ?
4. Chứng minh : khoa học điều tra hình sự có mối quan hệ mật thiết với khoa học luật hình sự ?
5. Chứng minh : khoa học điều tra hình sự có mối quan hệ mật thiết với khoa học luật tố tụng hình sự ?

Câu hỏi ôn tập Chương 2: Dấu vết hình sự

1. Chứng minh : qua việc điều tra và nghiên cứu dấu vết hình sự hoàn toàn có thể làm rõ được nội dung, đặc thù của vấn đề xảy ra, quy trình diễn biến của vấn đề đó ?
2. Chứng minh : qua việc điều tra và nghiên cứu dùng phết hình sự hoàn toàn có thể làm rõ phương pháp, thủ đoạn, công cụ, phương tiện đi lại phạm tội ?
3. Chứng minh : qua việc điều tra và nghiên cứu dấu phết hình sự hoàn toàn có thể nhân viên đối tượng người dùng để lại dấu vết ?
4. Chứng minh : qua việc nghiên cứu và điều tra giúp vết hình sự hoàn toàn có thể làm rõ được nguyên do, điều kiện kèm theo phát sinh tội phạm, từ đó yêu cầu những giải pháp phòng mưa ?
5. Chứng minh : so với những loại giống phết hình sự khác nhau cần sử dụng những phương tiện đi lại, giải pháp khác nhau để thu lượm, dữ gìn và bảo vệ ?

Câu hỏi ôn tập Chương 3: Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường

1. Phân tích ý nghĩa của việc phân loại hiện trường địa thế căn cứ vào khu vực xảy ra vấn đề so với công tác làm việc bảo vệ hiện trường ?
2. Phân tích ý nghĩa của việc phân loại hiện trường địa thế căn cứ vào nội dung, đặc thù của vấn đề xảy ra so với công tác làm việc khám nghiệm hiện trường ?
3. Phân tích ý nghĩa của việc phân loại hiện trường địa thế căn cứ vào thực trạng của số vết, vật chứng so với công tác làm việc khám nghiệm hiện trường ?
4. Phân tích sự thiết yếu phải kịp thời, linh động và bao quát được khoanh vùng phạm vi của hiện trường khi bảo vệ hiện trường ?
5. Phân tích điều kiện kèm theo và phương pháp vận dụng những giải pháp khám nghiệm hiện trường ?

Câu hỏi ôn tập Chương 4: Hỏi cung bị can

1. Chứng minh : hỏi cung bị can là giải pháp điều tra mang tính thông dụng ?
2. Chứng minh : hỏi cung bị can là giải pháp điều tra có tính phức tạp cao ?
3. Phân tích những hình thức biểu lộ đơn cử của dụ cũng trong hỏi bị can. Lưu ý dụ minh họa ?
4. Phân tích những hình thức bộc lộ đơn cử của bức cùng trong hỏi cung bị can. Nếu ví dụ minh họa ?
5. Tại sao không được tin ngay lời nhận tội của bị can ?

Câu hỏi ôn tập Chương 5: Lấy lời khai người làm chứng

1. Phân tích ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ tiếp xúc tâm ý giữa cán bộ lấy lời khai người làm chứng ?
2. Phân tích giải pháp thuyết phục người làm chứng để họ có thiện chí khai báo đúng sự thực ?
3. Phân tích giải pháp sử dụng những xích míc trong lời khai của người làm chứng để tăng trưởng thái độ khai báo không thiện chí của họ ?
4. Phân tích giải pháp sử dụng tài liệu, chứng cứ để vạch trần mù thuận bụng người làm chứng phải khai báo đúng sự thực ?
5. tích giải pháp ảnh hưởng tác động tâm ý nhằm mục đích trực tiếp khắc phục cách khai dối và lấy được lời khai thật ?

Câu hỏi ôn tập Chương 6: Khám xét

1. Phân tích ý nghĩa của việc điều tra và nghiên cứu hồ sơ vụ án và những tài liệu khác có tương quan đến quyết định hành động khám xét so với hoạt động giải trí khám xét ? Nêu ví dụ minh họa ?
2. Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu và điều tra đối tượng người tiêu dùng khám xét so với hoạt động giải trí khám xét ? Nêu ví dụ minh họa ?

3. Thời gian tiến hành khám xét được xác định bởi những yếu tố cụ thể nào? Nêu ví dụ minh họa?

4. Khi khám xét hoàn toàn có thể gặp những trường hợp phức tạp nào ? Nêu một ví dụ và cách xử lý trường hợp đó ?
5. Phân tích những yếu tố cần chú ý quan tâm khi khám xét người ?

Câu hỏi ôn tập Chương 7: Thực nghiệm điều tra

1. Phân tích những điều kiện kèm theo giải pháp của thực nghiệm điều tra ?
2. Nêu một trường hợp mà trong đó để kiểm tra, xác định một diễn biến có ý nghĩa so với vụ án, cơ quan điều tra cần tổ chức triển khai loại thực nghiệm điều tra nhằm mục đích xác lập năng lực tri giác một vấn đề, hiện tượng kỳ lạ nhất định ?
3. Nêu một số ít trường hợp mà trong đó để kiểm tra, xác định một diễn biến có ý nghĩa so với vụ án, cơ quan điều tra cần tổ chức triển khai loại thực nghiệm điều tra nhằm mục đích xác lập năng lực thực thi một hành vi, một việc làm nhất định ?
4. Nêu một trường hợp mà trong đó để kiểm tra, xác định một diễn biến có ý nghĩa so với vụ án, cơ quan điều tra cần tổ chức triển khai loại thực nghiệm điều tra nhằm mục đích xác lập năng lực diễn ra của một vấn đề, hiện tượng kỳ lạ ?
5. Nêu một trường hợp mà trong đó để kiểm tra, xác định một diễn biến có ý nghĩa so với vụ án, cơ quan điều tra cần tổ chức triển khai loại thực nghiệm điều tra nhằm mục đích xác lập diễn biến của những diễn biến đơn cử của vấn đề diễn ra ?

Câu hỏi ôn tập Chương 8: Trưng cầu giám định

1. Phân tích những trường hợp trưng cầu giám định ?
2. Phân tích trách nhiệm của điều tra viên trong quá trình sẵn sàng chuẩn bị trưng cầu giám định ?
3. Phân tích trách nhiệm của điều tra viên khi hoạt động giải trí giám định được thực thi ?
4. Phân tích chiêu thức nhìn nhận hiệu quả giám định ?
5. Phân tích chiêu thức sử dụng tác dụng giám định ?

Câu hỏi ôn tập Chương 9: Lý luận chung về phương pháp điều tra hình sự

1. Phân biệt giải pháp điều tra hình sự với những bộ phận khác của khoa học điều tra hình sự ?
2. Phân biệt đối tượng người tiêu dùng của giải pháp điều tra hình sự và đối tượng người dùng của khoa học điều tra hình sự ?
3. Phân tích vai trò của những pháp luật của pháp lý so với việc thiết kế xây dựng giải pháp điều tra hình sự ?
4. Phân tích vai trò của thực tiễn điều tra, phòng ngừa tội phạm so với việc thiết kế xây dựng chiêu thức điều tra hình sự ?
5. Phân tích nguyên tắc kiến thiết xây dựng giải pháp điều tra hình sự ?

Câu hỏi ôn tập Chương 10: Tổ chức điều tra vụ án hình sự

1. Phân tích đặc thù của việc tổ chức triển khai điều tra vụ án theo nhóm ?
2. Phân tích thực chất, đặc thù của giả thuyết điều tra ?
3. Phân tích những địa thế căn cứ để thiết kế xây dựng giả thuyết điều tra ?
4. Phân tích đặc thù của việc kiểm tra giả thuyết điều tra ?
5. Phân tích thực chất và nội dung của kế hoạch điều tra ?

[Download] Đáp án câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Đáp án câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án câu hỏi Khoa học điều tra hình sự PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Bài tập lớn môn khoa học điều tra tội phạm, Tài liệu môn khoa học điều tra hình sự, Sách Khoa học điều tra hình sự, cau hoi mon khoa hoc dieu tra toi pham, Tài liệu nghiệp vụ điều tra, Bài tập nhóm khoa học điều tra tội phạm, Giáo trình khoa học điều tra tội phạm, Câu hỏi môn khoa học điều tra tội phạm

4.7 / 5 – ( 37389 bầu chọn )

One thought on “[PDF] Câu hỏi ôn tập môn Khoa học điều tra hình sự/tội phạm”

  1. Xin chào, tôi rất mong muốn được nhận tài liệu Đáp án câu hỏi Khoa học điều tra hình sự PDF. Tôi mong sẽ sớm nhận được phản hồi từ bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.