Tổng hợp các điều kiện kinh doanh xăng dầu mới nhất

Author:
Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo. Và để được phép kinh doanh trong lĩnh vực này những doanh nghiệp đều phải cung ứng điều kiện kèm theo kinh doanh xăng dầu nhất định .5. Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu4. Điều kiện làm đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu

2. Các loại Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

1. Kinh doanh xăng dầu là gì ?

1. Kinh doanh xăng dầu là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP, kinh doanh xăng dầu gồm có những hoạt động giải trí :
– Xuất khẩu ( xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên vật liệu có nguồn gốc nhập khẩu ), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên vật liệu ;
– Sản xuất và pha chế xăng dầu ;
– Phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước ;

– Cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.
 

2. Các loại Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Tương ứng với những hoạt động giải trí kinh doanh sẽ là những loại giấy phép khác nhau, mỗi loại giấy phép lại cần cung ứng điều kiện kèm theo kinh doanh xăng dầu riêng theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2014 / TT-BCT sửa đổi tại Thông tư số 28/2017 / TT-BCT :
– Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu ;
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo làm thương nhân phân phối xăng dầu ;
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ;
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo làm đại lý kinh doanh nhỏ xăng dầu ;

– Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 

3. Điều kiện mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

điều kiện kinh doanh xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu mới nhất (Ảnh minh họa)

Cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu khi thỏa mãn đủ các điều kiện nêu tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu:

 • Cửa hàng thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối.
  Thương nhân ý kiến đề nghị cấp phải thay mặt đứng tên tại Giấy ghi nhận shop đủ điều kiện kèm theo kinh doanh bán lẻ xăng dầu .
 • Thiết kế, kiến thiết xây dựng và có trang thiết bị theo đúng những lao lý hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền .
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.
   

4. Điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo làm đại lý kinh doanh nhỏ xăng dầu khi thương nhân cung ứng không thiếu những điều kiện kèm theo dưới đây theo Điều 19 Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu :

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý, trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp có ĐK kinh doanh xăng dầu ;
 • Có shop kinh doanh nhỏ xăng dầu thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc chiếm hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận shop đủ điều kiện kèm theo kinh doanh nhỏ xăng dầu ;
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
   

5. Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khi phân phối những điều kiện kèm theo sau :

Stt

Điều kiện

Căn cứ

1 Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý, trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp có ĐK kinh doanh xăng dầu Điều 16 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP
2 Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu 2.000 m3, thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
3 Có phương tiện đi lại vận tải đường bộ xăng dầu thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
4 – Có mạng lưới hệ thống phân phối xăng dầu, gồm :

 • Tối thiểu 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu
   
 • Tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

– Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong mạng lưới hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự trấn áp của thương nhân đó

5 Cán bộ quản trị, nhân viên cấp dưới trực tiếp kinh doanh phải được giảng dạy, đào tạo và giảng dạy và có chứng từ đào tạo và giảng dạy, giảng dạy nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ thiên nhiên và môi trường

 

6. Điều kiện phân phối xăng dầu

Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ tại những shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu của mình còn phải có mạng lưới hệ thống đại lý thường trực hoặc trải qua những thương nhân nhận quyền kinh doanh bán lẻ xăng dầu để kinh doanh nhỏ xăng dầu .
* Thương nhân đầu mối gồm : Thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu và thương sản xuất xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu:

Stt

Điều kiện

Căn cứ

1 Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý, trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp có ĐK kinh doanh xăng dầu Điều 13 Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu
2 Có kho, bể dung tích tối thiểu 2.000 m3, thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
3 Có phương tiện đi lại vận tải đường bộ xăng dầu thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
4 Có phòng thử nghiệm thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan Nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lượng kiểm tra, thử nghiệm những chỉ tiêu chất lượng xăng dầu tương thích quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, tiêu chuẩn công bố vận dụng
5 Có mạng lưới hệ thống phân phối xăng dầu trên địa phận từ 02 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trở lên, gồm có :
– Tối thiểu 05 shop kinh doanh bán lẻ thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc chiếm hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận shop đủ điều kiện kèm theo kinh doanh nhỏ xăng dầu
– Tối thiểu 10 shop thuộc những đại lý kinh doanh nhỏ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận shop đủ điều kiện kèm theo kinh doanh nhỏ xăng dầu
6 Cán bộ quản trị, nhân viên cấp dưới trực tiếp kinh doanh phải được giảng dạy, huấn luyện và đào tạo và có chứng từ huấn luyện và đào tạo, giảng dạy nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường tự nhiên

7. Điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

 

Stt

Điều kiện

Căn cứ

1 Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý – Điều 7 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
– Khoản 1 Điều 1, Điều 2 Nghị định 08/2018 / NĐ-CP
2 Có cầu cảng chuyên sử dụng nằm trong mạng lưới hệ thống cảng quốc tế của Nước Ta, tiếp đón được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện đi lại vận tải đường bộ xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 05 năm trở lên
3 Có kho tiếp đón xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện đi lại vận tải đường bộ xăng dầu chuyên sử dụng khác, thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
4 Có phương tiện đi lại vận tải đường bộ xăng dầu trong nước thuộc chiếm hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
5 Có mạng lưới hệ thống phân phối xăng dầu :
– Tối thiểu 10 shop kinh doanh bán lẻ thuộc chiếm hữu hoặc chiếm hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp
– Tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu thuộc mạng lưới hệ thống phân phối của thương nhân
6

Thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân

Trên đây là các điều kiện kinh doanh xăng dầu phổ biến còn điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu… Quý khách vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu.

>> Có được kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký?

Hậu Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.