Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Author:

1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay 

– Nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên nước ta rất phong phú, nhiều mẫu mã :

+ Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ; rừng có nhiều loài quí hiếm, biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quí; không khí ánh sáng và nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho sự phát triển đất nước.

– Thực trạng:

+ Về tài nguyên : tài nguyên có rủi ro tiềm ẩn hết sạch, diên tích rừng đang bị thu hẹp, nhiều loài động, thực vật quí hiếm đang bị xoá sổ hoặc có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác bị thu hẹp dần, tài nguyên biển ở gần bờ cũng suy giảm đáng kể .

Diện tích rừng tự nhiên sụt giảm nguyên trọng.

+ Về môi trường : ô nhiễm nước, không khí, đất biển ở nhiều nơi .

Môi trường ngày càng bị ô nhiễm .

– Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân chủ quan: Ý thức thức bảo vệ môi trường kém, chưa phát huy được mọi nguồn lực tham gia bảo vệ tài nguyên – môi trường.

+ Nguyên nhân khách quan: Do tình trạng biến đổi khí hậu,dân số tăng nhanh, quá trình đô thị hoá. 

2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

– Mục tiêu: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học,từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

– Phương hướng cơ bản:

+ Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.

+ Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên, môi trường cho toàn dân.

+ Coi trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực.

+ Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

– Chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

– Tích cực tham gia những hoạt động giải trí bảo vệ tài nguyên, môi trường .

Những chiếc túi vải thân thiện với môi trường của học viên trung học phổ thông Bùi Thi Xuân – TP.HCM.- Vận động mọi người cùng triển khai ; chống lại những hành vi vi phạm pháp lý về tài nguyên và bảo vệ môi trường .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461