Tài nguyên thiên nhiên là gì? Các loại tài nguyên thiên nhiên

Author:

Học thuật

Tài nguyên thiên nhiên ( natural resources ) là phần góp phần vào hoạt động giải trí, sản xuất của đất đai như diện tích quy hoạnh canh tác, khu vực đặt xí nghiệp sản xuất, tài nguyên, lâm món ăn hải sản có sẵn trong tự nhiên, chứ không phải do con người tạo ra. Tài nguyên thiên nhiên là trong bốn tác nhân sản xuất của nền kinh tế tài chính .

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

Tài nguyên thiên nhiên (natural resources) là phần đóng góp vào hoạt động, sản xuất của đất đai như diện tích canh tác, địa điểm đặt nhà máy, khoáng sản, lâm hải sản có sẵn trong tự nhiên, chứ không phải do con người tạo ra. Tài nguyên thiên nhiên là trong bốn nhân tố sản xuất của nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên tái tạo (nước ngọt, đất, sinh vật v.v…) là tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ sung một cách liên tục khi được quản lý một cách hợp lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên tái tạo có thể bị suy thoái không thể tái tạo được. Ví dụ: tài nguyên nước có thể bị ô nhiễm, tài nguyên đất có thể bị mặn hoá, bạc màu, xói mòn v.v…

Tài nguyên không tái tạo là loại tài nguyên tồn tại hữu hạn, sẽ mất đi hoặc biến đổi sau quá trình sử dụng. Ví dụ như tài nguyên khoáng sản của một mỏ khoáng sản như than, dầu có thể cạn kiệt sau khi khai thác.

Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều,…) được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều do thân thiện với môi trường và có khả năng thay thế dần các năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng thực trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên quốc tế nói chung và ở Nước Ta nói riêng đang diễn ra theo khunh hướng xấu đi. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của tất cả chúng ta lúc bấy giờ đang bị thu hẹp cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân chính dẫn tới tình hình hiện này một phần là do hoạt động giải trí khai thác một các bừa bãi, cùng với việc sử dụng tài nguyên tiêu tốn lãng phí, và do công tác làm việc quản trị yếu kém của các cấp chính quyền sở tại địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://khetre.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4461