Anh Cὸn Nợ Em – I Still Owe You

Author:

Anh cὸn nợ em

Tác giả: Anh Bằng

Anh cὸn nợ em
Cȏng viên ghế đá
Cȏng viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Anh cὸn nợ em
Dὸng xưa bến cũ
Dὸng xưa bến cũ
Con sȏng êm đềm

Anh cὸn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh cὸn nợ em
nụ hȏn vội vàng
nụ hȏn vội vàng
Nắng chόi qua song

Anh cὸn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh cὸn nợ em

Và cὸn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh cὸn nợ em.

(English Version)

I still owe you

I still owe you,
A seat on a stone bench in the park,
A seat on a stone bench in the park,
And falling leaves in the quiet afternoon.

I still owe you,
An ancient stream with an old pier,
An ancient stream with an old pier,
And a river flowing serenely.

I still owe you,
A swallow soaring above a high peak,
On a dismal rainy night,
On a dismal rainy night.

I still owe you,
A hasty kiss,
A hasty kiss,
As the rays of sunlight stream through the curtains.

I still owe you,
My bewildered heart,
My bewildered heart.
I still owe you.

And still I owe you,
A forsaken love,
A forsaken love.
I still owe you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Anh Cὸn Nợ Em” Of Musician Anh Bằng.

 

Share this:

Like this:

Like

Loading…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *